Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

'EU-marktingreep zuivel faalt'

De Europese Commissie slaagt er niet in met marktmaatregelen de zuivelcrisis te bezweren. Dat erkent Joost Korte, de hoogste ambtenaar van het directoraat-generaal voor de landbouw, klip en klaar.

Terwijl in het Europees Parlement de roep toeneemt om te komen tot verplichte productiebeperkingen, houdt Europees Commissaris Phil Hogan dat nog af. Hij zegt wel toe meer mageremelkpoeder op te kopen. Hij wil het plafond voor de interventie verhogen van 218.000 tot naar 350.000 ton, zegde hij donderdagochtend toe in het Europees Parlement.

Nederland heeft als voorzitter van de Europese raad van landbouwministers de mogelijkheid op de agenda gezet om de crisisreserve (ongeveer €440 miljoen) in te zetten.

Maatregelen helpen niet

Noch de interventiemaatregelen, noch het programma voor de vrijwillige beperking van de melkproductie werkt bevredigend, aldus Korte. De directeur-generaal zei dat de Europese Commissie niet veel kan uitrichten. De lidstaten hebben in maart de mogelijkheid gekregen om plannen te ondersteunen van coöperaties en landbouworganisaties om vrijwillige productiebeperkingsprogramma's te ondersteunen. Er is echter nog nergens een concreet plan op tafel gekomen.

De twee grootste fracties in het Europees Parlement (sociaaldemocraten en christendemocraten) bepleiten productiebeperking, al zijn ze het niet eens over de manier waarop. Woordvoerder Albert Dess van de Europese Volkspartij vindt dat per land een productiemaximum moet worden afgesproken. Paulo de Castro (sociaaldemocraten) roept op tot een Europabrede noodmaatregel om de productie te beperken. De liberale fractie wijst bij monde van Jan Huitema op de mogelijkheid van een bufferfonds waaraan boeren bijdragen bij een hoge prijs, en waaruit ze worden gecompenseerd bij een lage prijs. In Ierland is zo'n fonds ingesteld.

'Boeren wakkeren zelf vuurtje aan'

Conservatief Jim Nicholson legde de verantwoordelijk nadrukkelijk ook bij de melkveehouders zelf: "De producenten moeten zich ervan bewust zijn dat ze het vuurtje van de crisis voortdurend aanwakkeren met de verhoging van de productie. Zij verergeren de situatie."

Phil Hogan zegt dat de productie in Nederland, Duitsland, Polen en Ierland het meest is gestegen.

De Duitse biologische boer en parlementariër Martin Haüsling (Groenen) zei dat "straks niet de koeien maar de boeren gras eten. Er moet een productiebeperking komen".

Van Dam: initiatief moet van onderaf komen

Staatssecretaris Martijn van Dam zegt dat het initiatief voor vrijwillige productiebeperking van onderaf moet komen. Dat zal volgens hem op Europees niveau moeten gebeuren. Hij ziet daar een rol voor de Europese Commissie en de Europese coöperaties. "Om tot marktafspraken te komen, zullen de coöperaties echt om tafel moeten."

Laatste reacties

 • mtsschothorst

  Vraag blijft natuurlijk of er teveel zuivel en varkensvlees is, of dat de retail teveel macht heeft.
  Als de melkprijs van 38 naar 25 cent is gedaald maar de verkoopprijs in de supermarkt niet meegaat word er dus ergens in de keten veel geld verdient. Hetzelfde geldt voor varkensvlees.
  Ik ben van mening dat het dus niet alleen aan de produktiestijging ligt want met veel aanbieders en weinig inkooporganisaties (ahold en laurus) is er géén marktwerking meer.

 • xw

  productie beperking? ja, maar dan wel graag bij diegenen die de productie recentelijk het meest hebben laten stijgen!

 • kleine boer

  mtsschothorst precies onze gedachte ook en telkens ook nog lezen dat er meer geexporteert is. Er is dus duidelijk vraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.