Rundveehouderij

Nieuws 3203 x bekeken

Vakbonden weer aan tafel bij overleg over PAS

De vakbonden voor varkenshouders (NVV), pluimveehouders (NVP) en melkveehouders (NMV) gaan weer met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Eerder dit jaar stapten de vakbonden uit het overleg, uit onvrede over de ontwikkeling rondom het pakket extra maatregelen, voor het geval de genomen maatregelen in de veehouderij niet het gewenste effect hebben op de stikstofuitstoot.

Na een ambtelijk gesprek tussen het ministerie en de voorzitters van de vakbonden, hebben de vakbonden aangegeven bereid te zijn een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris en LTO te voeren over het voorgestelde reserve maatregelenpakket. "Hiervoor wordt een datum gezocht", schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

'PAS maakt economische ontwikkeling mogelijk'

Sinds de invoering van het PAS in juli 2015 wordt er volop gebruikgemaakt van de mogelijkheid om meldingen te doen en vergunningen aan te vragen. "Daarom kan nu al worden gesteld dat door het PAS economische ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt", concludeert Van Dam.  Er zijn ruim 2.300 vergunningen aangevraagd voor vrije ontwikkelingsruimte en prioritaire projecten. Daarnaast zijn 2.500 meldingen gedaan. Tot nu toe zijn 554 vergunningen onherroepelijk toegekend. In elf gebieden is de ontwikkelruimte op, waardoor geen aanvragen meer kunnen worden gedaan.

Van Dam heeft na het eerste half jaar invoering van het PAS een evaluatie gehad met de stakeholders rondom het programma. "Alle stakeholders zijn tevreden over de invoering van het programma", aldus de staatssecretaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.