Rundveehouderij

Nieuws

Beschikbaar fosfor op verslag graskuilanalyse

Eurofins Agro gaat met ingang van dit seizoen 2 nieuwe kengetallen op de verslagen van graskuilanalyses melden. Het gaat om 'fosfor beschikbaar' en de fosforindex. Hiermee kunnen melkveehouders sturen op een betere benutting van fosfor in het rantsoen.

Samen met Schothorst Feed Research is onderzocht hoeveel fosfor daadwerkelijk door de koe uit een product kan worden opgenomen. Tot nu toe stond alleen het totale ('bruto') fosforgehalte op de graskuilanalyse. Beschikbaar fosfor is het aandeel dat opneembaar is, ofwel het totaal aan fosfor met aftrek van het onverteerbare deel. Op de analyseverslagen van Eurofins Agro zal het onderscheid te vinden zijn onder 'Fosfor' en 'Fosfor beschikbaar'.

Fosfor beter beschikbaar dan standaardwaarde CVB

De fosforindex laat direct zien hoeveel procent de fosfor beter beschikbaar is dan de standaardwaarde waar het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) mee rekent. CVB rekent met 75% beschikbaarheid (fosforindex = 100). Maar als in werkelijkheid 85% beschikbaar is dan is deze 10%  betere beschikbaarheid direct terug te zien in een fosforindex van 110.

Volgens productmanager veehouderij Robin Wolf van Eurofins Agro ligt de spreiding in fosforbeschikbaarheid tussen de 75% en 95% voor graskuil. Bij een hoge beschikbaarheid is het mogelijk om al gauw zo'n 12% fosfor per kilo droge stof te besparen in het rantsoen.

Graslandmanagement

Er zijn verschillende feiten bekend waarmee melkveehouders kunnen sturen op fosfaat en fosfor. Zo is fosfor beter beschikbaar bij een hogere totaal fosforgehalte, een lager aandeel celwanden of NDF gehalte en bij een hoge verteerbaarheid van de organische stof. Via het graslandmanagement kunnen veehouders dit beïnvloeden door in te zetten op een hogere nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem. Ook jonger of vaker maaien draagt bij, net als gebruik van nieuwe grasrassen die een hogere verteerbaarheid hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.