Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Stal Kees Koolen krijgt Nb-vergunning

De uitbreidingsplannen van ondernemer Kees Koolen met zijn bedrijf Dutch Dairy Genetics in Wichmond kunnen doorgaan. De provincie Gelderland verstrekt de benodigde Natuurbeschermingswetvergunning.

Koolen heeft een Nb-vergunning aangevraagd voor 1.345 stuks vee in het Gelderse Wichmond. Deze uitbreidingsplannen leiden niet tot meer ammoniakuitstoot dan nu het geval is en zijn dus niet nadelig voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Koolen maakt gebruik van stikstofrechten van stoppende agrariërs, waarmee het bedrijf de toename van stikstofdepositie voorkomt. Dat betekent dat de provincie Gelderland de Natuurbeschermingswetvergunning (Nb) voor de stal in Wichmond moet verlenen. Als er geen effecten zijn op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden kan de vergunning niet worden geweigerd.

Verzet tegen het bedrijf

Eerder vroeg Koolen een vergunning aan voor 1.455 dieren. Hij heeft dit aantal teruggebracht naar 1.345 dieren om binnen de overgenomen stikstofrechten van stoppende agrariërs te blijven.

De vestiging van het melkveebedrijf in het Achterhoekse Wichmond heeft veel stof doen opwaaien. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Natuurmonumenten en omwonenden verzetten zich tegen het bedrijf.

Aan alle Nb-eisen voldaan

De Gelderse landbouwgedeputeerde Jan Jacob van Dijk laat weten Koolen te hebben gevraagd in gesprek te gaan met omwonenden. "In de gesprekken met het bedrijf hebben we aandacht gevraagd voor de ongerustheid en tevergeefs opgeroepen om het overleg met het gebied te verbeteren, om zo te werken aan meer draagvlak. Maar als provincie hebben we geen mogelijkheid een Natuurbeschermingswetvergunning te weigeren als aan alle Nb-vereisten is voldaan; dan moeten we die gewoon verlenen", aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor Vitaal Platteland.

Laatste reacties

 • ZaadjesBV

  Als je de regels kent is het spel niet zo moeilijk

 • farmerbn

  Waarom geen problemen met een school met 3000 leerlingen en wel tegen een stal met 1345 dieren? Al die auto-bewegingen van ouders die hun kinderen daar in de al drukke stad brengen en halen. Zal vast niet goed zijn voor het stadsmilieu en fijnstof enz. Moet zo'n school ook een milieurapportage maken?

 • Barneveldsei

  En hoe zit het met nieuw bouw en industrie? Daar gaan de mensen toch ook naar de wc.
  Vindt dat er veel leeg staat, laten ze daar eerst maar nieuwe industrie van maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.