Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Hogere levensproductie levert €420 per koe op

De levensproductie van afgevoerde koeien van klanten van ForFarmers is afgelopen jaar gestegen naar 32.075 kg melk. Dat is gemiddeld 1.200 kg hoger dan het landelijk gemiddelde van CRV.

Dit blijkt uit de jaarcijfers van het monitoringsprogramma Agroscoop. Bij een langjarig gemiddelde melkprijs van 35 cent per liter betekent dat een extra melkopbrengst van €420 per koe.

Extra productieruimte binnen fosfaatrechten
Een hoge (levens)productie vormt de basis voor een hoge voerwinst per koe. In het kader van fosfaatrechten neemt het belang van de levensproductie toe. Een hoge levensproductie betekent namelijk dat er minder jongvee nodig is voor vervanging. Wanneer dit tevens gepaard gaat met een hogere lactatieproductie dan neemt niet alleen de voerwinst, maar ook de melkproductie per kg fosfaat toe.

Berekeningen met Melk€fficiënt geven aan dat, door een 5% lager vervangingspercentage en een 5% hogere productie per koe, de melkproductie per kg fosfaat stijgt. Dit betekent voor een bedrijf met 100 koeien en 8.500 kg melk/koe, een extra productieruimte van 60.000 kg melk zonder dat daar extra grond, VVO's (vervangende verwerkingsovereenkomst) of fosfaatrechten voor nodig zijn.

Lees alle artikelen over fosfaatrechten in het dossier.

Hogere levensproductie levert €420 per koe op

Melkveehouders krijgen per 2017 verhandelbare fosfaatrechten. Staatssecretaris Martijn van Dam maakte dit donderdag 3 maart bekend. Maar wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? Fosfaatspecialisten van onder meer LTO Nederland en Boerderij geven donderdag 24 maart om 11.00 uur gratis, online uitleg terwijl u direct vragen kunt stellen. Aanmelden en meer informatie via: www.boerderij.nl/webinar-fosfaatrechten

Eén reactie

  • farmerbn

    Als boer kan ik de mensen van forfarmers ook voorrekenen dat als ze rond gaan rijden in een clio, hun maandlasten voor het vervoer gaan dalen. Gaan zij nu clio rijden?
    Natuurlijk doen boeren alles om de levensproductie per koe zo hoog mogelijk te doen zijn. Maar zo theoretisch als de berekening van maandlasten van een auto is het niet. Dus erg flauw zo'n berekening met de uitkomst van 420 euro. Slachtwaarde van de uitstootkoe, melkgehaltes en verwachte veeartskosten zijn niet meegenomen. Iedereen kan wel zo'n eenzijdige berekening maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.