Rundveehouderij

Nieuws

GMP+ ziet meer alertheid in voerindustrie

De veevoerindustrie is alerter geworden op mogelijke verontreinigingen. Dit blijkt volgens veevoer-schemabeheerder GMP+ uit de over 2015 ontvangen meldingen.

Er werden veel meer meldingen van verdenkingen ontvangen en juist minder meldingen van problemen die zich al hebben aangediend. Het wijst er volgens GMP+ op dat veevoerbedrijven de situatie steeds betere onder controle hebben.

Meeste vervuiling door pesticiden

De meeste meldingen over vervuiling van veevoer betreffen pesticiden, daarna micro-organismen (salmonella etc.), dan dioxines en PCB's. De pesticiden werden het vaakst aangetroffen in granen en bijproducten daarvan (12 notificaties) en daarna in soja-bijproducten (10 notificaties).

Bij de vervuilde materialen betreft het meestal grondstoffen, maar opmerkelijk is dat vorig jaar in Nederland de al gefabriceerde mengvoeders het hoogst scoorden. In andere landen was dat niet zo.

Meestal vals alarm

Van de groep van 147 verdenkingen/notificaties die vorig jaar gemeld werden bij GMP+, bleek het grootste deel bij nader onderzoek vals alarm.

Of registreer je om te kunnen reageren.