Rundveehouderij

Nieuws 26 reacties

Fosfaatrecht: gemiddelde melkproductie 2015 bepalend

De fosfaatnorm per aanwezige melkkoe op 2 juli 2015 wordt bepaald op basis van de gemiddelde melkproductie per melkkoe in heel 2015 op een bedrijf. Dat is de uitleg volgens het Ministerie van Economische Zaken voor de bepaling van het aantal fosfaatrechten op bedrijfsniveau.

De melkveestapel op 2 juli 2015 maal de forfaitaire fosfaatnorm per dier, geeft het aantal fosfaatrechten. Voor melkkoeien is die norm per dier afhankelijk van de gemiddelde melkproductie.

Volgens de huidige tabellen voor 2015 tot en met 2017 is dat voor een melkkoe (categorie 100) met gemiddeld 8.000 liter melk per jaar 40,6 kilo fosfaat per jaar. Bij 9.000 liter melk is dat 43,5 en bij 10.000 liter loopt dat op naar 46,4 kilo. Van 2015 tot en met en 2016 zijn de normen vastgesteld op 9,6 kilo voor jongvee jonger dan 1 jaar (categorie 101) en 21,6 kilo voor jongvee van 1 jaar en ouder.

Bepaling gemiddelde melkproductie

De gemiddelde melkproductie op een bedrijf wordt bepaald op basis van de in een jaar afgeleverde hoeveelheid melk, gedeeld door het gemiddeld aantal melkkoeien. Beide gegevens worden verplicht geregistreerd bij RVO.nl.

Over de bepaling van de gemiddelde melkproductie op 2 juli zijn al veel vragen gerezen. Met het antwoord van EZ is daar geen twijfel meer over mogelijk. Het ministerie heeft ook bevestigd dat zowel voor de bepaling van fosfaatrechten als voor de bepaling van grondgebondenheid van een bedrijf, beide volgens de forfaitaire normen gebeurt.

De bepaling van grondgebondenheid is van belang voor de uitzonderingspositie van extensieve bedrijven. De generieke korting wordt in 2018 afgeboekt van de in 2017 toegekende fosfaatrechten. Extensieve bedrijven worden dan niet, of in ieder geval minder, gekort volgens de voorstellen van Staatssecretaris Van Dam van EZ.

Bepaling intensief/extensief

Daarbij is extensief omschreven als melkveebedrijven die 'op basis van het aantal gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015 en de fosfaatruimte op het bedrijf, op basis van de Gecombineerde Opgave 2015, geen fosfaatoverschot hadden op hun bedrijf'. Voor de bepaling van intensief of extensief bij korten op fosfaatrechten speelt het volgens deze uitleg geen rol hoe groot het overschot is op basis van de zogenoemde bedrijfsspecifieke berekening (BEX).

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het webinar op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland. Meld u gratis aan.

Laatste reacties

 • .BP.

  kan iemand mij uitleggen waarom er fosfaatrechten worden verleend aan bedrijven die meer koeien hebben gehouden dan volgens de milieuvergunning aanwezig mogen zijn.Zo moeilijk moet dat niet te controleren zijn.Het lijkt mij dat dit zelfs een economisch delict is

 • cornelis 22

  Er mogen ongelimiteerd koeien in het land lopen BP.

 • Nick1983

  Zelfs iemand die helemaal geen milieu vergunning / PAS heeft en zelfs helemaal geen stal heeft, enkel een paar ha land, mag daar gewoon een 100 koeien op jagen bijvoorbeeld in theorie. Daar is wettelijk helemaal niks op tegen. Het word pas een ander verhaal als je die beesten in een stal stopt. Dan heb je opeens van alles aan vergunningen en dergelijke nodig.

 • .BP.

  zonde van al het geld en energie wat in vergunningen en adviseurs is gestoken. Nu zou je ze kunnen gebruiken en wordt er niets mee gedaan.

 • alco1

  En het wordt steeds maar ingewikkelder, waardoor veel kleinere bedrijven het niet meer zien zitten.

 • wmeulemanjr1

  Hoe word bij extensief de latente ruimte met extra fosfaatrechten ingevuld? 'Doen ze nogal vaag over'

 • robert1

  De PAS is op 1 juli ingevoerd en de brief van Dijksma op 2 juli. Al het vee waarvoor geen Nb-vergunning voor was is op 1 juli gelegaliseerd en krijgt op 2 juli fosfaatrechten.
  'Ze' hebben bewust gewacht tot 2 juli.

 • boergert

  Dus de peildatum is 2 juli echter de productie van het hele jaar 2015 telt mee, dat is wel heel creatief. Heb je veel vaarzen aan de melk, of met de rem erop gemolken aan het begin van het jaar Dan krijg je uiteindelijk minder rechten.

 • janbajema

  dus als je na 2juli 100 koeien bij hebt gekocht heb je een hogere melk gemiddelde

 • Dutchdairy

  Janbajema, je gemiddeld aantal melkkoeien gaat dan omhoog, dus geen hogere gemiddelde melkproductie

 • gradje1966@

  Wat doen ze dan met boeren die op 2 juli 75 koeien hebben geleend zoals A uit Asten die productie is dan niet hoog
  of hebben ze daar ook met voorkennis op gereageerd

 • kschouten

  Jongvee opfokkers hebben ook geen melkproductie maar krijgen wel rechten. Zelfzuivelaars leveren ook geen of weinig melk en krijgen ook rechten.

 • kleine boer

  Een akkerbouwer met veel grond en er naast ook melkvee krijgt ook rechten.....

 • Attie

  wmeulemanjr1. daar moeten De Fosfaatspecialisten zich nog over buigen! En de snelle 1 juli jongens hebben al aardig wat opgesnoept

 • melkveehouder wim

  Is het de melkproduktie van de mpr of van de levering naar het fabriek melk dat aan de kalfjes is gevoerd moet je toch ook mee kunnen tellen.

 • melkveehouder .

  Wordt me nogal een puzzel om de daadwerkelijke (juridisch houdbare) gemiddelde melkproductie te berekenen. Dan denk ik aan het uitvlooien van de gevoerde melk aan de kalveren, de in de mestput geloosde melk als gevolg van bijvoorbeeld antibiotica en het voorkomen van superheffing , de melk van de eigen melk-, kaas-, en ijs productie en verkoop etc. etc.

 • rub2

  Haha daar gaan we weer, alle mitsen en maren...... denk dat het tijd wordt dat we gewoon afwachten hoeveel rechten we toebedeeld krijgen.

  Na berekening hier in de zelfde situatie, forfaitair een overschot maar met de bex gerekend een extensief bedrijf.... beetje jammer dus. Aan de andere kant krijg je wel weer 44.9 kg fosfaat ten op zichte van 36 kg in de bex. Dit is een voordeel van meer dan 20 procent dus trek die 8 procent er dan toch maar af.

 • johanvm

  meer fosfaatrechten krijgen dan op de vergunning staan moet niet kunnen
  ook melkveehouders met akkerbouw moeten geen extra rechten krijgen voor hun akkerland

 • wmeulemanjr1

  Johanvm@, natuurlijk moeten melkveehouders met akkerbouw extra rechten krijgen. Kan zo zijn dat het hun plan is gelijdelijk over te schakelen naar meer melkvee omdat zij de latente ruimte toch al heeft, waarom zou zij dan naast (latente)grond daarbovenop nog rechten moeten kopen. En leg mij eens uit waarom boeren met een zeer ruime overvolle stal(2 juli 2015)met zeer weinig grond wel veel fosfaatrechten 'verdienen'

 • bva

  Weet iemand of dit over meetmelk gaat, of totaal geleverde liters?

 • kleine boer

  En wat gebeurt er met lage productie koeien en daarna geruild worden met hoge productie zal dan toch een verband moeten zijn ergens. Zal een koppeling met productie en aantal koeien moeten blijven dan

 • kiepel

  Gemiste kans. Produktie van 1Januari t/m 1Juli was eerlijker. De snelle stalvolproppers zouden dan minder rechten krijgen.
  Generieke korting zou dan flink meevallen.

 • Attie

  kleine boer Dan kun je er minder houden.

 • Hr19

  kleine boer. Je hebt een tabellenboek van de overheid, of je kijkt op MijnRVO. Aan de hand van je melkproductie per koe kun je in de tabel zien hoeveel fosfaat je hebt. Hoe meer melk per koe hebt, hoe hoger het fosfaat. Als je hoogproductieve koeien gaat houden, zal je er wel minder moeten houden.

 • kleine boer

  Hr19 dat begrijp ik gaat mij om de koppeling die er moet zijn of komen controle zal niet mee vallen met zelf zuivelaars kalvermelk gemiddeld per koe of per bedrijf per ras als je meerdere door elkaar hebt op 1 bedrijf

 • Grensboerke

  Heel vreemd dat dieren die niet meetellen voor de totale fosfaatrechten (bijv aangekochte vaarzen na 2 juli) wel de productie op jaarbasis na onder trekken en dan dus wel meetellen. Lijkt mij juridisch een moeilijk (inconsequent) verhaal.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.