Rundveehouderij

Nieuws 1535 x bekeken 1 reactie

Dikke fractie goed alternatief ruige mest

De dikke fractie uit gescheiden mest levert evenveel voedselvoorziening voor weidevogels als die vanuit ruige mest.

Het aantal regenwormen is zelfs hoger dan bij ruige mest. Dit blijkt uit een 3-jarige proef op veengrond van het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum.

Aanbod ruige mest afgenomen

In het onderzoek zijn de effecten van verschillende mestsoorten op het voedselaanbod voor weidevogels vergeleken. Aanleiding is dat het aanbod van ruige mest sterk is afgenomen. Veehouders hebben daarom behoefte aan alternatieven voor het bemesten van weidevogelgraslanden.

Tussen 2013 en 2015 zijn op de Proefboerderij in Zegveld veldjes met verschillende mestsoorten aangelegd. Gebruikt zijn drijfmest, dikke fractie van gescheiden drijfmest, ruige mest, GFT-compost, kunstmest, kunstmest met zaagsel en een onbemest controleveld.

Meer regenwormen en grotere insecten

Ondergronds blijken er significant meer regenwormen aanwezig in de velden die bemest waren met dikke fractie van gescheiden drijfmest dan in de overige velden. Bovendien is de bodem vochtiger bij ruige mest en dikke fractie dan bij de andere mestsoorten. Dit duidt op een gunstig leefmilieu voor regenwormen, en een betere beschikbaarheid van deze bodembeestjes voor weidevogels.

Bovengronds vliegen bij de ruige mest en dikke fractie van gescheiden drijfmest meer grotere insecten rond. Deze zijn de voornaamste voedselbron voor kuikens. Op de veldjes met kunstmest en drijfmest bleken minder regenwormen aanwezig te zijn.

Het onderzoek, dat op verzoek van Agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen is gestart, is onderdeel van het project 'Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden'.

Eén reactie

  • frl

    Zie je wel meer insecten bij bovengronds bemesten, maar dat mocht niet meer van de overheid, en dan toch de boeren de schuld geven van achteruitgang weidevogels, de meeste kuikens gaan dood van de honger.

Of registreer je om te kunnen reageren.