Rundveehouderij

Nieuws

CBS: bijna 7% meer melkkoeien

De melkveestapel is in een jaar tijd met 6,6% gegroeid, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Tussen begin december 2014 en begin december 2015 kwamen er 107.000 melkkoeien bij op een stapel van 1.610.000 dieren.

Deze (nog voorlopige) cijfers wijzen op een nog grotere groei van de veestapel dan de I&R-cijfers begin februari deden. Toen werd nog uitgegaan van 5% meer melkkoeien.

De totale rundveestapel groeide in een jaar tijd met 146.000 stuks, oftewel met 3,38%. Behalve het aantal melkkoeien steeg ook het aantal stuks jongvee voor de melkveehouderij en het aantal vleeskalveren. Bij deze categorieën groeiden de aantallen met respectievelijk 22.000 en 16.000 stuks, ofwel met 1,6% en 1,7%.

Gevolgen fosfaatrechten nog niet helder

Het is nog niet duidelijk wat het gevolg is van de introductie van fosfaatrechten in de melkveehouderij, de kans bestaat dat de melkveestapel daardoor met 160.000 dieren moet krimpen. Dat is meer dan de totale groei van de stapel in 2015.

Het risico bestaat bovendien dat de uitstoot van melkvee - als die dit jaar begint - de melkveehouderij ook niet veel oplevert. Rabobank waarschuwt in een vooruitblik over de rundvleesmarkt voor druk op de vleesprijzen. Dit vanwege een wereldwijd groter aanbod van rundvlees.
Het aantal stuks jongvee voor de vleesproductie en het aantal vleesrunderen en -stieren bleef sinds december 2014 vrijwel stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.