Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

NMV: geen fosfaatrechten zonder garantie derogatie

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV wil geen invoering van fosfaatrechten als er geen garantie is dat daarmee ook de derogatie behouden blijft.

Dat heeft vice-voorzitter Klaas Wolters gezegd op een bijeenkomst over mestverwerking in Venray deze week.

Volgens Wolters heeft NMV meerdere keren gevraagd aan het ministerie van Economische Zaken of invoering van fosfaatrechten voor melkvee ook een 100%-garantie is dat de derogatie wordt verlengd. "Het antwoord was nee", aldus Wolters.

Hij wijst erop dat het nu al zeer moeilijk is om het eens te worden over fosfaatrechten in Nederland. "Maar dan moet het ook nog goedgekeurd worden door Brussel en daarover is nog geen enkele duidelijkheid", zegt Wolters. "We moeten met elkaar oppassen dat we niet rechten gaan invoeren als die geen zekerheid bieden."

NMV eerder wel voor fosfaatrechten

Dat de NMV zich keert tegen fosfaatrechten is een koerswijziging ten opzichte van het eerdere standpunt waarbij de NMV wel voor invoering van fosfaatrechten was, bevestigt Wolters. Dat heeft deels te maken met een bestuurswisseling, maar ook met verandering van inzichten naarmate er meer duidelijk werd over de fosfaatrechten, aldus Wolters.

'Eerder beginnen met onderhandelingen derogatie'

Wolters geeft aan dat wat NMV betreft staatssecretaris Martijn van Dam veel eerder moet beginnen met de onderhandelingen over een nieuwe derogatie. Dat wil de NMV aankaarten bij Economische Zaken. De huidige derogatie loopt nog tot en met 2017 en de onderhandelingen komen naar verwachting eind dit jaar op gang.
NMV is niet uit de regiegroep gestapt waarin samen LTO Nederland, NAJK, zuivelorganisatie NZO, Netwerk Grondig en Stichting Natuur en Milieu (SNM) wordt gesproken over de invoering van de fosfaatrechten. Die zijn op 2 juli 2015 aangekondigd door toenmalig Staatssecretaris Dijksma van EZ, maar de standpunten over hoe dat moet gebeuren liggen nog steeds ver uiteen. Wolters heeft de indruk dat er deze week nog geen duidelijkheid komt vanuit het ministerie.

Anderen beschouwen fosfaatrechten als gegeven

NMV is nu de partij binnen de regiegroep die de fosfaatrechten feitelijk afwijst. NMV maakte medio februari bekend zich in te zetten voor grondwatermonitoring per bedrijf. De andere partijen beschouwen fosfaatrechten voor melkvee als een gegeven. Maar wel met grote verschillen van inzicht over de manier van toekennen.

Daarbij willen LTO, NAJK en NZO bijvoorbeeld geen directe koppeling met grond, omdat dat al via de regeling voor grondgebonden groei is geregeld. Ze willen veel geleidelijker afromen op verhandelbare fosfaatrechten. SNM wil geen verhandelbare fosfaatrechten, Netwerk Grondig vindt grondgebondenheid juist het allerbelangrijkste bij de invoering van de fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • alco1

  Je kunt het ook andersom zien.
  Is derogatie de fosfaatrechten waard?
  Voor boeren die geen derogatie voordeel hebben is het antwoordt wel duidelijk.
  Daarnaast is de hele derogatie eigenlijk maar een dom verzinsel.
  De verhouding 80/20 vinden maar weinig boeren een goede voer verhouding.
  Daarom worden er allerlei trucs gebruikt zoals mais aankopen of zgn. maisland verhuurt.
  Daarbij vraag ik mij af of het stikstof gebeuren niet net als fosfaat getackeld kan worden in de KLW (met grond monsters)

 • pieterfranken1

  Ik ben geen NMV lid, maar dit vindt ik een veel sterkere insteek als van LTO. We moeten steeds meer slikken voor behoud derogatie en dan nog weet je niet of je hem krijgt, of dat er nog weer allerlei extra maatregelen genomen moeten worden. Als op de een of andere manier derogatie vervalt blijven we wel met de fosfaatrechten gebeuren zitten. Dat gaat de overheid dan niet zo maar laten vallen. Als LTO lid vindt ik dat LTO hier wel een voorbeeld aan kan nemen en dit voorstel steunen. Niet altijd volledig meelopen.

 • de beul

  Gewoon 2.5 gve per hectare. Dan is alles geregeld.
  Geen gereken meer,simpeler kan het niet!!!!
  Geen land is geen koeien,alles in evenwicht!!
  Duurzamer kan het niet!! De consument snapt het dan ook.
  Dan is alles uitgelegt.

 • Vhouder

  beste de beul en wat als je al jaren 100 koeien hebt en 25 hectare grond

 • gradje1966@

  De beul denkt alleen aan zich zelf ik weet niet of hij veel grond en koeien heeft en of hij bij de grond natuurgrond telt
  want die kun je ook niet volledig mee tellen voor 2.5 G.V.E

 • Johan en Carla Dekker

  Bij verlies van derogatie gaat veel meer mais geteeld worden, minder grasland, verlies biodiversiteit, minder typisch nederlandse landschapskenmerken, nog minder weidevogels en zeker verlies mogelijkheden weidegang. Dit betekent dat derogatie meer betekent dan vergroten dierlijke mestplaatsingsruimte.

 • v w

  roep al langer derogatie laten vallen(dus ook dat kostprijs verhogend p plafond) mestverwerking nog meer stimuleren en kunstmestvervangers uit dierlijke mest toestaan.Zijn we ook nog duurzamere bezig en kostprijs verlagend.

 • de beul

  Beste Vhouder,
  Dan heb je al jaren je bedrijf niet in evenwicht.
  Das niet duurzaam.
  In de tijd van de superheffing was het land relatief goedkoop.
  Dan had je nu geen probleem gehad.

 • de beul

  Ik zit nu op 2gve per hectare,en heb geen natuurgebieden.
  Heb 300hectare,melken 200koeien.
  Hebben nog wel ruimte over.

 • Peltjes

  2-0 voor de beul.

 • boergert

  Onzin, ook een bedrijf met 2.5 gve per ha koopt 30 procent van de mineralen gewoon aan via het krachtvoer. grondgebondenheid is voor meerdere uitleg vatbaar. voor het imago is het belangrijk dat de koeien worden geweid. daarvoor kun je tot 6 koeien per ha. Of de rest van het voer wordt gekocht (uit de regio) doet niets af aan de duurzaamheid van de melkveehouderij.

 • Kuijstermans

  Het gaat allang niet meer over fosfaat alleen. . Nu gaat het over het fosfaatproduktie plafond. Zou dit opgelost zijn dan wordt het stikstok ammoniak of broeikasgassen. Er is in Nederland geen politiek en maatschappelijk draagvlak voor een grotere veestapel. Dit zullen we moeten accepteren.
  Met het standpunt van NMV in het artikel gaat de groei van de melkveestapel de komende jaren gewoon door met alle gevolgen erbij. De ambities van de nederlandse melkveehouders zijn groter dan de ruimte.
  Ik kan me niet voorstellen dat de huidige achterban van de NMV daar blij van wordt. Misschien wil het NMV bestuur niet alleen van standpunten , maar ook van achterban wisselen?

 • MKRouveen1

  Dat er mensen zijn die derogatie af willen schaffen of niet belangrijk vinden! Zonder derogatie heeft de sector pas echt een probleem. We hebben mét derogatie al een mestoverschot en een ietwat normale gebruiksnorm, hoe moet dat dan zonder derogatie?

  Grondgebondenheid is wel de sleutel voor een acceptabele en duurzame sector. Neus op de feiten: voor de huidige veestapel in Nederland is geen draagvlak meer. Niet bij de politiek, niet bij de consument en zelfs niet bij alle melkveehouders.

 • boergert

  Van 1983 tot 2014 is de veestapel afgenomen van 2.5 naar 1.5 miljoen melkkoeien, en in de afgelopen paar jaar weer iets toegenomen naar 1.65 miljoen koeien, en dan zou er geen draagvlak meer kunnen zijn?

 • MKRouveen1

  Nee. Want het gaat niet zozeer om het aantal koeien in Nederland maar meer het aantal koeien per bedrijf. Bovendien liepen van die 2,5 miljoen in 1983 veel meer koeien buiten en droeg de melkveehouderij in die tijd een veel extensiever karakter dan tegenwoordig. Veel van die koeien deelden de boerderij met varkens, een paar kippen en een paar bunder aardappels en dat is vandaag de dag ook niet meer het geval.

 • boergert

  Helemaal mee eens het gaat niet om het absolute aantal. Een bedrijfsgrootte tot 120koeien geeft mijns inziens ook niet veel imagoproblemen, daarboven wordt het lastiger Echter dat heeft niets met intensiteit te maken (ons bedrijf telde in 1960 9 koeien en 3 ha grond) tot 6 koeien per ha kan gewoon worden geweid, 200 dagen van 8 uur, en dat is de belangrijkste factor voor wat betreft de maatschappelijke acceptatie. (naast natuurlijk gezonde fitte koeien in de wei)

 • alco1

  Als er een nieuwe stal geopend wordt voor 60 koeien komt er geen kip kijken.
  Bij grote stallen des te meer, ook veel burgers.
  Hier bij Dedemsvaart stal geopend voor ruim 300 koeien. Het zag er zwart van de kijkers.
  Het imago verhaal is maar een nagepraat iets.
  Trouwens ben ik benieuwd hoe dat afloopt.
  Na 2 juli gegroeid van 100 naar ruim 300 koeien.
  A. D. Maak daar eens een reportage over i.p.v. opinie´s van natuurfreaken te plaatsen.

 • Hr19

  @mk Roeveen Je vergeet dat er nu veel meer melk van een koe komt, dus ook meer mest. Nu melken we ruim 8000 liter per koe in 1983 was dat zo'n 5000 liter.

 • Schraar

  Jullie vergeten één ding. Behalve een fosfaatplafond heeft Nederland ook nog een blijvend grasland quotum. Dat is namelijk het aantal ha blijvend grasland van 2012. Als Nederland daar meer dan 5% (meen ik) onder komt moet het maatregelen nemen dit weer te vergroten, wat inhoud dat boeren verplicht worden voormalig blijvend grasland weer in te zaaien met gras. Als we de derogatie verliezen en veel boeren grasland om gaan zetten in maisland krijgen we hier direct mee te maken.
  Verlies van derogatie gaat dus niets opleveren, alleen meer problemen en de nadelen al genoemd MK Rouveen.

 • Peerke1

  De Stoppers krijgen alweer de zo gehate Divan om vroegtijdig royaal met pensioen te gaan.

 • Farmer4life2

  Het werkelijke probleem zit in het feit dat we in 20 jaar 188.000 hectare kwijt zijn geraakt door steden, wegen en natuur.

  Tel daar de verminderende ha normen bij op (lees minder mest per ha)

  Daarom is mest verwerking, derogatie, mineralen kunstmest allemaal zó belangrijk.

  Daarom is de weidevogel ook zó belangrijk omdat de grutto etc niet meer in die 188.000 hectare zitten inclusief aangrenzende hectares.

  Wij boeren moeten eisen dat we ruimte krijgen om te boeren en dat wij boeren dan ook zorgen dat de grutto/weidevogels weer groeit. Want wij boeren kunnen dat als de beste. Wij leven met de natuur, niet met regels.

  Mooi die 300 ha @beul maar je hebt geluk dat je er akkerbouw bij hebt, anders had je te weinig melk per ha om genoeg saldo te creëren.

 • A. Ruijter

  Dat weidevogel- gedoe... Sorrie hoor, maar leg er eens de opkomst van de roofvogel tegenover. Geeft verrassend inzicht. Die moeten ook eten, en wat staat er op hun menu? Juist! De media laat de natuurbeweging zien dat het door het maaien komt. Die gaan echt niet vertellen waar het ook grotendeels door komt. Boeren houden nesten in de gaten. Leggen ze aan de rand van maisland, etc.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.