Rundveehouderij

Nieuws

Milcobel wil structuur coöperatie vernieuwen

De Belgische zuivelcoöperatie Milcobel wil de coöperatieve structuur vernieuwen. Enerzijds moet er een duidelijker scheiding komen tussen coöperatie en onderneming, anderzijds moet de coöperatie een grotere stem krijgen in belangrijke beslissingen die de onderneming aangaan.

Milcobel volgt hiermee het voorbeeld van onder meer FrieslandCampina en Sodiaal. Coöperatievoorzitter Guido Veys spreekt van een herijking van de relatie tussen de coöperatie en de onderneming Milcobel. De modernisering was al lang in voorbereiding.

De vernieuwing heeft volgens Veys gedeeltelijk de vorm van een formele aanpassing van een al deels gegroeide praktijk. Zo functioneert Milcobel in zekere zin al als een bedrijf met een scheiding tussen coöperatie en onderneming. Toch moet de modernisering wel worden vastgelegd en ook verder worden gevoerd.

Betere borging vertegenwoordiging 'minderheden'

Een ander voorstel tot verandering zal zijn dat bestuursleden voortaan niet rechtstreeks uit de eigen ledenkring zullen worden gekozen. Ook wil Milcobel de vertegenwoordiging van sommige 'minderheden' beter borgen. Dat betreft jongeren, vrouwen en ook grotere boeren.

Het streven is dat de 10% grotere boeren met 30% van de melk per regio steeds zijn vertegenwoordigd in de coöperatie. Niet om hen voor te trekken, maar wel om hen erbij betrokken te houden, aldus Veys. Zij kunnen volgens hem mede richtinggevend werken.

Personele vernieuwing

Nog een voorstel is om de voorzitters van de ledenkringen en de coöperatieraad ruimere bevoegdheden te geven. Het aantal externe bestuurders in de raad van bestuur (RvC) hoeft niet direct te veranderen, maar kan worden uitgebreid tot drie.

Plan is om in het vernieuwingsproces ook een personele vernieuwing door te voeren. Op 16 maart leggen alle bestaande bestuurders formeel hun bevoegdheden neer. Daarna wordt een deel herkozen, vooral ook om de continuïteit te borgen. Een ander deel, waaronder Veys zelf, treedt terug.

Of registreer je om te kunnen reageren.