Rundveehouderij

Nieuws 30 reacties

LTO, NZO en NAJK: fosfaatrecht niet linken aan grond

Geen koppeling met grond, afroming van 25% bij handel en de melkveefosfaatproductie terugbrengen binnen 6 jaar. Dat zijn de belangrijkste punten uit de visie op fosfaatrechten van LTO Nederland, NZO en NAJK.

Als het aan LTO Nederland, NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie) en NAJK (agrarische jongerenorganisatie) ligt, krijgen melkveehouders 6  jaar de tijd om de melkveefosfaatproductie (88,4 miljoen kilo in 2015) terug te brengen tot onder het nationale plafond (84,9 miljoen kilo fosfaat). Dat staat in de gemeenschappelijke visie die de organisaties dinsdag presenteerden.

Gedurende die 6 jaar krijgt de melkveehouderij een jaarlijks een nieuw, lager plafond opgelegd, dat uiteindelijk uitkomt op het door de sector zelf ingestelde limiet van 84,9 miljoen kilo fosfaat per jaar. Indien voor behoud van derogatie snellere reductie noodzakelijk is, dan werkt de zuivelsector daaraan mee.

Fosfaatrechten uit markt halen via beurs

Om de hoeveelheid melkveefosfaat terug te brengen binnen 6 jaar, ontkomen de melkveehouders niet aan afroming. LTO, NZO en NAJK stellen voor om jaarlijks een kwart van de rechten uit de markt te nemen. Dit moet plaatsvinden bij het verhandelen van de fosfaatrechten via een beurs, uitgevoerd door de sector. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan volgt als nog een generieke korting aan het begin van het daarop volgende jaar.

Geen koppeling met grond

LTO, NZO en NAJK willen niet dat de fosfaatrechten gekoppeld worden aan grond. Ze willen een zo eenvoudig mogelijk stelsel van fosfaatrechten. Daarin past geen grondgebondenheidsplicht. Dat wordt immers geregeld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), schrijven de drie organisaties in hun visie.

Fosfaatrechten worden alleen in de melkveehouderij ingevoerd. In principe gelden forfaitaire normen, maar melkveehouders die willen kunnen gebruik maken van eigen norm. De fosfaatreferentie wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal dieren in 2014 of het gemiddeld aantal dieren tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015. De fosfaatrechten worden fiscaal aftrekbaar.

Overheidsloket regelt knelgevallen

Een overheidsloket gaat de knelgevallen regelen, stellen zij. Alleen melkveehouders die kampen met een overmachtsituatie en bedrijven die ernstig benadeeld worden op het moment van invoering, kunnen aangemerkt worden als knelgeval. Om extensieve veehouders tegemoet te komen, willen de drie organisaties 1 miljoen kilo fosfaat reserveren voor ontwikkelende extensieve melkveebedrijven.

Naar verwachting maakt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) medio februari bekend hoe hij het stelsel van fosfaatrechten wilt invoeren.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Preken voor eigen parochie
  Is heel gezellig in de hele regiegroep

 • agratax(1)

  Als ik het goed lees, willen de dames en heren de mogelijkheid van Landloze melkveehouderij mogelijk maken door fosfaatrechten niet grondgebonden maken.

 • M.harmsen

  dan lees je niet goed. We hebben immers al een werkende amvb....

 • Peltjes

  Met de fosfaatreferentie is de amvb een wassen neus.

 • wmeulemanjr1

  Extensief kan nog even gaan bedelen bij 'het loket' wel aardig van ze dat dit nog 'mag'

 • slagman

  slagman maak de fosfaatrechten grondgebonden dan zijn we tenminste van overbemesting (oa ,grote koppels koeien op kleine huispercelen i.v.m. weidepremie)en gesjoemel met mest af .tevens een kostenbesparing op administratie aankoop fosfaatrechten bemonstering mest, afvoer mest ,mestboekhouding controles N.V.W.A e.a.

 • teunisenwilly1

  Heel simpel grond gebonden 3 a 3.5 koe per ha de boer zelf laten beslissen wat hij verbouwd eigen krachtvoer telen alleen eigen mest op het land aan gevuld met kunst mest. Onze grond komt nog fosvaat te kort.

  Dat gedraai van LTO zijn we spuugzat er moet snel een beslissing komen Ze hadden 1 april 2015 al een draai boek klaar moeten hebben had het niet zo uit de kauwen gelopen of is dat bewust gedaan.

 • t.van.ooijen@zonnet.nl

  Wie meer koeien heeft als land mest exporteren en fosfaatrechten zijn overbodig.

  teun

 • michel1981

  Je kunt wel merken dat de grote boeren in het bestuur zitten van de organisaties ze praten alleen voor zichzelf

 • grolschzetor

  Investeren in mestverwerking voor onwettelijk mest....

 • agratax(1)

  Een alternatief zou kunnen zijn, je te veel aan fosfaat (mest) productie op langjarige contracten bij akkerbouwers wegzetten, die dan ook je aan te kopen voer (kuil en graan) mogen verzorgen.

 • PIETER123

  Stapt Grondig nu uit dit overleg.Is wel een een klap in het gezicht voor boeren die in balans zijn en deze route hebben gekozen om te groeien.Jonge boeren moeten hier voor bloeden voor de komende 30 jaar.

 • Peerke1

  Van de zotte, hebben we ruim 100 ha land en bijna geen fosfaatrechten en moeten de stal ruim half leeg laten staan. Dus een bejaarde boer uitkopen, die vervolgens een super pensioen heeft en weer geld dat uit de sector vloeit.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, voerteelt voor melkveehouders levert in Nederland veel te weinig saldo op om aantrekkelijk te zijn voor akkerbouwers. Deze optie is alleen interessant voor extensieve akkerbouwers (graantelers) in dun bevolkte gebieden met lage grondprijzen.

 • Peltjes

  Ja Peerke, denk je dat je na het quotum tijdperk verantwoord kunt groeien, zadelen ze je op met hun mestproblemen waar je vervolgens weer krom voor kunt liggen. Te zot voor woorden.

 • WGeverink

  Peerke1&Peltjes. Als jullie een paar jaar geleden een zondag hadden uitgetrokken om een rondje door nederland te rijden hadden jullie de zelfde conclusie getrokken als ondergetekende. Ik heb op deze site al tijden terug opgemerkt dat als je zeker wil zijn dat de nieuwe stal vol komt dat er bij de financiering ook meteen rekening gehouden wordt met de aankoop van quota.

 • Peltjes

  WGeverink Als jij zo alwetend bent, waarom heb je de boeren met latente ruimte dan niet gewaarschuwd dat zij het kind van de rekening worden? Of dat lto en co fosfaat niet aan grond willen koppelen, of dat het gebral van lto en Sharon Dijksma dat je bedrijf in balans moet zijn qua grond een leugen is? Eerst een fosfaatreferentie en dan foasfaatrechten, dat is dubbele beloning voor groei op een postzegel.

 • melkveehouder .

  Misschien moeten de dames en heren politici in Den Haag dit voorgestane beleid ook maar eens voor de heilige koe van toepassing verklaren met als argument CO2 reductie. Heel simpel: per direct een landelijk quotum op het aantal auto's in Nederland. Max. 1 auto per gezin. Géén auto's meer parkeren op de openbare weg bij uitbreiding ten faveure van de fietsers. Alleen meerdere auto's per woonadres als daarvoor op het eigen terrein parkeerplaatsen voorhanden is. Het autoquotum is verhandelbaar waarbij wordt afgeroomd om het fileprobleem op termijn onder de knie te krijgen etc. etc.
  Eens kijken hoe lang het duurde voordat Nederland op zijn kop stond en de politici werden gelyncht. @WGeverink, ook hiervan kun jij dan zeggen dat het voorspelbaar was als je door Nederland rijdt.

 • Farmer4life2

  @peltjes je hebt in elk geval geen last van de AMvB. ;-)

 • WGeverink

  @ peltjes. Als je gewoon de moeite had genomen om eens voor je zelf rond te gaan kijken had je wel gezien dat er veel meer werd uitgebreid dan de 5 a 10% van de experts en dat het voor de hand lag dat er voor het melkquotum een andere beperking terug zou komen. Beperkingen zijnde melkverwerkers die de rem er op gooien of regels mbt mestafzet. @Melkveehouder De laatste keer koste het me vier uur om vanuit het oosten via de A1 naar schiphol te gaan. Waarschijnlijk was het sneller gegaan als ik via de afsluitdijk gereden was. Dus idd melkveehouder je kunt er rekening mee houden dat er nog harder ingegrepen gaat worden om de verkeersoverlast te verminderen.

 • Peltjes

  WGeverink. Ja die moeite heb ik genomen, ik ben niet blind, dus zorgde ik voor voldoende grond onder het bedrijf. Als ik jou TOEN gevraagd had of een bedrijf met voldoende grond eronder last zou krijgen met de mestwetgeving, wat was dan TOEN jouw antwoord geweest?

 • WGeverink

  Ik had je verteld dat ik geen idee heb en die gok helemaal jouw eigen risico is. Want een gok is het. Daarom zei ik van als je zeker wil zijn dat je niewe stal vol komt koop quotum. Ik vind trouwens wel dat je het bij het juiste eind hebt. Eerst grond en dan pas mag je verder. Ik kon in Nederland mischien ook wel varkenshouder worden maar ik ben naar Canada vertrokken omdat ook ik een bedrijf wilde hebben met ruim voldoende eigen grond waarop alle geproduceerde mest tot waarde gebracht kan worden. De problemen van grondloze bedrijven hoef ik jullie niet over voor te lichten. Ik begrijp dat jullie overheid een boer die in 2013/2014 op 25 ha zijn veestapel met quotum volledig legaal verdubbelde van 100 naar 200 koeien mischien een aantal koeien in laat leveren maar geen honderd. Wat ik niet begrijp is dat er totaal geen plan was over hoe er zou worden omgegaan met een grote uitbreiding van de melkveestapel en waarom verwerking en export niet van de grond komt of wordt gedwarsboomd.

 • Peltjes

  En dat reken ik het lto zwaar aan, ze hebben het op hun beloop gelaten. Wel de grondgebonden groei aanhangen, maar toen het er op aan kwam, lieten ze het ijskoud vallen.

 • Bennie Stevelink

  @Peltjes, er was een patstelling bij zowel LTO als de politiek. LTONoord wilde beperking van groei door een voldoende strenge grondgebondenheid. ZLTO wilde onder geen beding grondgebondenheid, zelfs geen lichte vorm.
  In de politiek wilde de PvdA grondgebondenheid, terwijl de VVD dat niet wilde. Zo werd er geen beslissing genomen op het moment dat dat had gemoeten. Nu moet er een beslissing achteraf worden genomen met alle ellende van dien.

 • Zents beheer

  Mozes, als het exact zo is zo jij beschrijft dan wordt er als gevolg van tweespalt binnen de eigen organisatie een onherstelbare ravage in de melkvee sector aangericht. Wat er ook besloten wordt : het zal voor individuele en groepen van melkveehouders slecht uit pakken. En wat nog erger is : het zal de sector verdelen tot op het bot.
  Wellicht zullen we achteraf zeggen: een historische fout/gemiste kans met verstrekkende gevolgen.........

 • alco1

  Ik sta vierkant achter @Peltjes.
  Feit is: De overheid maakt een fout en daar individuelen door laten bloeden is onverteerbaar.
  En het probleem is zo gemakkelijk op te lossen door evenwichtsbemesting toe te passen en verwerkte mest af te trekken.

 • Peltjes

  Mozes het is mij allemaal bekend, maar dat maakt het niet minder zuur. We moeten maar afwachten wat de knappe koppen beslisssen en er ons bij neer leggen. Wil trouwens ook niet dat een intensieve collega over de kling word gejaagd ten gunste van mij.

 • alco1

  En het wordt allemaal gestuwd door de dadendrang van dezelfde afbraakclub die ook de discussie aanzwengelt over het kalf bij de koe.

 • Peerke1

  Gewoon ophoepelen met die zogenaamde nog uit te vinden FOSFAATRECHTEN.

 • Peerke1

  GEEN MELKQUOTUM EN GEEN FOSFAATRECHTEN.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.