Rundveehouderij

Nieuws 52 reacties

Fosfaatreductieplan zuivel biedt ruimte aan groeiers

Het fosfaatreductieplan van de zuivelsector gaat via twee sporen werken: een melkgeldregeling en een GVE-reductieregeling. Het stelsel biedt ruimte voor nieuwe bedrijven of groeiende bedrijven om tegen een premie uit te breiden.

Dat blijkt tijdens de presentatie van het voorgenomen fosfaatreductieplan van de zuivelsector.

Kees Romijn (midden), voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij, en Piet Boer (rechts), bestuursvoorzitter van ZuivelNL, presenteren het fosfaatreductieplan van de zuivelsector. Foto: Roel Dijkstra
Kees Romijn (midden), voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij, en Piet Boer (rechts), bestuursvoorzitter van ZuivelNL, presenteren het fosfaatreductieplan van de zuivelsector. Foto: Roel Dijkstra

In het fosfaatreductieplan van de zuivelsector kunnen melkveehouders kiezen of ze de fosfaatproductie reduceren via een melkgeldregeling of via een Grootvee-eenheid (GVE)-reductieregeling. Zuivelbedrijven kunnen kiezen of ze voor de melkgeldregeling of de GVE-reductieregeling gaan. Wanneer het zuivelbedrijf kiest voor de melkgeldregeling, kunnen melkveehouders individueel alsnog kiezen voor de GVE-regeling, als dat voor hen beter uit komt.

Melkgeldregeling: 90% gekort op overproductie

Bij de melkgeldregeling krijgen melkveehouders een referentievolume melk toegekend, op basis van de melkproductie in 2015 minus 4%. Voor grondgebonden bedrijven geldt de korting van 4% niet. In 2017 wordt maandelijks de melkproductie in de gaten gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met het leveringspatroon van het bedrijf in 2016. Melkveebedrijven die in 2017 meer melk produceren dan het referentievolume, worden op deze overproductie met 90% gekort op het kale melkgeld, zonder toeslagen.

GVE-reductieregeling op basis van aantal koeien

Bij de GVE-reductieregeling krijgt een melkveehouder een GVE-referentie op basis van het aantal koeien op referentiedatum 2 juli 2015 minus 4%. Voor grondgebonden bedrijven geldt de korting van 4% niet. Het bedrijf moet het aantal koeien reduceren tot op of onder dit niveau. Elke GVE wordt gezien als 800 kilo melk in het melkgeld, ongeacht de werkelijke melkproductie.

Voor de GVE-reductieregeling worden vijf fases ingesteld van twee maanden. In de eerste fase moet 5% van de te veel aanwezige GVE’s worden afgevoerd, in de tweede periode 10% en in de derde periode - afhankelijk van het effect van de stoppersregeling - moet naar verwachting 20% worden afgevoerd. De peildatum hierbij is het aantal koeien op 1 oktober 2016. Alle groei op bedrijven van na 1 oktober 2016 komt nog bovenop de taakstelling van de GVE-reductieregeling. Bedrijven die na drie periodes nog niet genoeg vee hebben afgevoerd, moeten in de vierde periode 40% van de taakstelling realiseren. In de vijfde periode moet de totale taakstelling worden gedaan.

Bedrijven die hun veestapel inkrimpen volgens het aangegeven tempo, ontkomen hiermee aan de korting van 90% op het melkgeld (op basis van 800 liter per GVE) voor de GVE’s die ze nog moeten afvoeren. Ze moeten hiervoor in de plaats wel maandelijks een solidariteitsheffing betalen van 20% van het melkgeld, op basis van 800 liter per GVE die nog afgevoerd moet worden.

Groei tegen betaling

De regeling maakt het mogelijk voor nieuw-gestarte bedrijven of bedrijven die ondanks de reductiedoelstellingen toch willen groeien, tegen betaling meer koeien te houden dan ze op de referentiedatum hadden. Voor deze dieren moeten dan per 2018 fosfaatrechten worden aangekocht.

Bonus voor verdere krimp

Melkveebedrijven die in 2017 minimaal 4% minder GVE’s hebben dan op 2 juli 2015 zijn vrijgesteld van de kortingsregeling. Zij ontvangen juist een bonus voor iedere GVE die ze minder houden dan deze referentie, van maximaal €60 per GVE per maand tot en met september en maximaal €200 per GVE/maand voor oktober tot en met december. Dit moet melkveehouders stimuleren eventuele latente ruimte niet te benutten en eventueel verder te krimpen dan strikt noodzakelijk. Wanneer een melkveehouder vanaf het begin van de regeling al meer krimpt dan nodig, kan hij tot €1.000 per GVE ontvangen in 2017. De bonus wordt betaald uit de kortingen en solidariteitsbijdragen bij de zuivelondernemers.

Ingang naar verwachting per maart

De verwachting is dat het fosfaatreductieplan van de zuivel op zijn vroegst in maart van start gaat. De aanvraag voor de algemeen verbindend verklaring (AVV) moet nog gebeuren en dit duurt ongeveer 2 maanden. Als de goedkeuring er komt, zal de regeling per maart kunnen beginnen. De stoppersregeling en de voermaatregelen zullen wel per 1 januari beginnen. Piet Boer, bestuursvoorzitter van ZuivelNL, zegt dat het plan al wordt besproken in Brussel en hij verwacht dat er nog dit jaar duidelijkheid komt over behoud van derogatie in 2017. Ook verwacht ZuivelNL dat het plan juridisch houdbaar is. Eventuele rechtszaken over het stelsel zullen via ZuivelNL worden afgehandeld.

Draagvlak sector

LTO, NAJK en NZO staan achter het plan. NMV-voorzitter Harm Wiegersma gaat het voorstel nog voorleggen aan de leden. NMV is nog kritisch over het voorstel. Wanneer de NMV-leden niet instemmen met het plan, zal de melkveehoudersvakbond het plan niet steunen. Dit heeft geen gevolgen voor het verstrekken van een AVV door de overheid, omdat met LTO en NZO voldoende representativiteit is bij ZuivelNL om een AVV af te geven.

'Extra slachtcapaciteit is er'

Voor de regeling is extra slachtcapaciteit nodig, van soms wel de dubbele capaciteit dan de huidige. Deze is in Nederland en net over de grens beschikbaar, zegt Kees Romijn, voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij. Een effect op de vleesprijs zal de fosfaatreductie ook hebben. “Maar dat staat niet in verhouding tot het belang van deze maatregelen”, aldus Romijn.

Via het zuivelreductieplan van ZuivelNL moet een fosfaatreductie gerealiseerd worden van 4 miljoen kilo. Samen met de stoppersregeling (2,5 miljoen kilo fosfaat) en het voerspoor (1,7 miljoen kilo fosfaat) komt de fosfaatreductie op de benodigde 8,2 miljoen kilo om onder het fosfaatplafond te komen. Romijn verwacht dat met het zuivelplan de melkproductie minder zal dalen dan het aantal koeien. “We hebben nu 19% meer koeien en produceren 25% meer melk, aan het einde van 2017 verwacht ik dat we 10% extra koeien hebben en 20% meer melk zullen leveren ten opzichte van het quotum”, zegt Romijn.

Laatste reacties

 • melkveehouderijritsema1

  Ik mis de knelgevallen. Onze lieve piet boer zegt dat boeren welzijn hoog in het vaandel staat maar volgens mij is dat helemaal weg.En ik ben geen knel geval.Maar ik weet wel als je dat wel bent je je knap beroerd voelt. En alle claims komen bij zuivel NL dus gewoon bij de boer. Mooie foto van hoofd kartel leden. (Een effect op de vleesprijs zal de fosfaatreductie ook hebben. “Maar dat staat niet in verhouding tot het belang van deze maatregelen”, aldus Romijn). Denkt de vlees sector daar net zo over?

 • alco1

  Ja Ritsema.
  Waar wij hier al maanden over discussiëren zijn zij waarschijnlijk nog niet van op de hoogte.
  Hoe vaak heb ik wel niet gememoreerd hoe het mogelijk kan zijn, dat de zuivel op de stoel van de rechter over knelgevallen gaat zitten.
  Dat Romijn hier niet bij stil staat is te begrijpen.
  Zijn vriendjes hebben waarschijnlijk al voor 2 juli flink uitgebreid, waardoor de rem er op moest.

 • wmeulemanjr1

  Grappig, als een paar mensen zomaar een ijskoud plan uit de hoge hoed mogen toveren.

 • Frederiqe

  Een stel mongolen zijn het met zn allen

 • Attie

  En daar moeten we de vrije markt mee op!!!

 • schepens

  Ik heb in mei 2015 met een hoge man binnen frieslandcampina en iemand van de zlto om tafel gezeten. Toen beweerde die persoon van frieslandcampina dat hun niet de aangewezen persoon waren die voor minder melk moesten zorgen dat moest de overheid maar doen. Nu ander half jaar later lopen hun voorop!!!!

 • boerJohan

  Hoop dat we geen derogatie krijgen,zijn we op de lange duur beter mee af ,dit is een slecht plan juridisch niet houdbaar en voor de samenleving niet uit te leggen

 • JNJS

  'Alle groei op bedrijven van na 1 oktober 2016 komt nog bovenop de taakstelling van de GVE-reductieregeling.'
  Deze zin betekend dus dat, ook al zit je beneden '2 juli 2015', nu geen melkkoeien meer mag aanschaffen.

 • parnas

  Hoop wel dat we derogatie krijgen. Denk dat sommige voor niks gaan melken omdat ze er in 2018 vol voor willen gaan. Niks verdienen en dan wel in 2018 fosfaatrechten willen kopen. Hierdoor gaan er geen koeien weg zodat we niet onder het fosfaat plafond komen.. Door deze mogelijkheid die geboden wordt heb ik geen vertrouwen in deze melkreductieplannen. Bovendien de blijvers die overblijven gaan hun fosfaatrechten niet verkopen en er zullen er waarschijnlijk niet meer worden uitgedeeld dan die je op 2 juli 2015 zou krijgen min 4% dus er zal geen handel kunnen zijn.

 • alco1

  En dan te bedenken dat de zuivel denkt mee te moeten doen, omdat ze denken dat als derogatie vervalt, anders 500.000 koeien geruimd moeten worden.
  Het fosfaatplafond staat voor dieraantallen, dus zal bij geen toekenning van derogatie geen enkele koe meer afgevoerd behoeven te worden.
  Wel komt er meer druk op de mestmarkt, waar vooral de varkens sector niet blij mee zal zijn.
  Maar de koemest is goed te plaatsen.
  En "by the way". De FC wilde toch ook al in mestverwerking?

 • alco1

  Frederiqe. Foei
  Ik heb ook een kind met het Syndroom van Down.
  Dan is zulk taalgebruik confronterend.

 • Nick1983

  @alco

  Koemest goed te plaatsen? Ja als je midden tussen de akkerbouwers zit ja, anders niet. 35 x bellen en aan het eind van het jaar is het nog nie weg. Ondanks nooit klagen over prijs (van 15 euro en hoger) en netjes op tijd betalen. Dus lul niet over "goed te plaatsen"!

 • alco1

  @ Nick. Je kunt er ook anders tegenaan kijken.
  Moeten boeren elders waar de ruimte is zonder derogatie met latente ruimte gekort worden en ook nog opgezadeld worden met fosfaatrechten, zodat situaties die jij schetst in stand kunnen blijven?

 • voetballen

  Ik kan deze 2 huichelaars niet meer serieus nemen. De LTO voorman had het in het quotumtijdperk alleen maar over Bevrijdingsdag en de ander hield ons een worst voor dat hij alle melk kon verwerken en vermarkten. Het verwerken van de melk heeft ons in het begin van het jaar veel geld gekost. En het vermarkten van de melk heeft ons een aalmoes opgebracht getuige de interim uitkering.

 • Vosjes15

  Ik snap dat niet alle mensen blij zullen zijn met de oplossing. Maar pas in Zwolle waren 1000 boeren Waarvan welgeteld 1 reactie kwam van iemand die geen derogatie wilde. Dus moeten nu niet gaan doen dat de grote meerderheid de derogatie niet nodig heeft. Ik snap frustaties van mensen. Maar hoe hier op de site door sommige mensen gereageerd wordt op bestuurders van Lto Friesland Campina en NMV vind ik beneden elk peil !

 • Dutchdairy

  In het artikel hebben ze het over het aantal "koeien" om de GVE referentie te bepalen , er wordt niks over jongvee gezegd... weet iemand hoe dat zit ?

 • Kletskoe

  Hoe zit dat met de regeling voor de groeiers. 7 cent betalen en dan maar melken? Lijkt me stug, dan is iedereen groeier en gaat er geen koe weg. Maar hoe zit dit dan?

 • Bennie Stevelink

  @Vosje15, "beneden elk peil reageren" is een uiting van emoties. Het is zinloos om daar op in te gaan. Ik heb uit ervaring geleerd dat je zo goed mogelijk het feitelijke standpunt moet begrijpen en daar moet je op reageren.

  Zo zag ik vanmorgen een artikel bij veeteelt-prikkebord waarbij een groot aantal emotionele reacties van mensen die vonden dat wij de derogatie wel konden missen. Veel emotionele reageerders reageerden ook weer op elkaar met nog meer emoties. Ik heb vervolgens een inhoudelijke, op feiten gebaseerde reactie geplaatst waarin ik uitlegde dat ook grondgebonden boeren veel voordeel kunnen halen uit de derogatie. En wat gebeurde er toen? De emotionele reageerders bleven doorgaan met elkaars emoties te versterken en niemand, werkelijk niemand reageerde op de feiten die ik aandroeg.
  Mensen kunnen zo in de greep zijn van emoties dat ze als een koppel op hol geslagen paarden door denderen en niet meer open staan voor feiten.

 • Hebbink

  beheerder wilt u de reactie van Frederiqe verwijderen?
  ze weet kennelijk niet wat ze zegt

 • WGeverink

  Die opmerking is duidelijk niet geplaatst om mensen te kwetsen die kinderen hebben met het syndroom van down. De beheerder kan het betreffende woord daarom gewoon vervangen door sukkels, knuppels of iets dergelijks.

 • Vosjes15

  Bennie waardering voor hoe jij en sommige anderen inhoudelijk reageren nog wel met foto en naam erbij . Maar als ik bovenstaande weer lees ben ik er wel klaar mee. ik hou het voortaan weer bij het lezen van de artikelen en sla de reacties over

 • alco1

  @Bennie zijn verhaal werd dus niet geloofd.
  Dat doe ik trouwens ook niet. Niet derogatie boeren zijn nu ook niet voor niets geen derogatie boer.
  Grondgebonden rechten kopen, als je anders voor niets kunt melken.
  Er zal net als met het melkquotum weer veel geld uit de landbouw verdwijnen.

 • Rub

 • 344412

  Zonder derogatie is mest echt niet te plaatsen, nog niet voor €30. Evenwichtig plan, ook voor knelgevallen, die hoeven niet meer dan 20 % terug tov 1 oktober. Gewoon aan het werk met z'n allen om derogatie te behouden en mestmarkt te normaliseren.

 • alco1

  Simpel. De derogatieboeren zelf zorgen dat ze onder het plafond komen.

 • wmeulemanjr1

  @344412, iedereen moet dus verplicht aan het werk met een rotplan omdat jou mestafzet goedkoop moet blijven.

 • Bennie Stevelink

  Nee @Meuleman, iedereen moet aan het werk om jou de mogelijkheid te geven om met jouw veestapel verder te groeien dan 170 kg N per ha. En als je niet boven dat niveau wilt groeien biedt het jou de mogelijkheid om meer mest aan te voeren in plaats van kunstmest. Geld beuren in plaats van geld betalen.

 • Sjaak

  Ben altijd voorstander geweest voor het behoud van derogatie. Niet alleen, omdat er dan financieel gunstiger meer mest geplaatst kan worden, maar vooral vanuit het oogpunt van evenwichtsbemesting.
  Echter bij dit fosfaatreductieplan neig ik toch ook naar voorstander worden van afschaffen van derogatie. Al is het maar vanuit rechtvaardigheidsgevoel....
  Stel, dat de derogatie teloor gaat, dan zal er spoedig vee geruimd worden door diegene, die dat financieel het hardst voelen.... de extreem intensieve melkveehouders. Het melken op basis van voeraankoop en mestafzet wordt immers veel te duur.
  Vervolgens komt er weer evenwicht op de mestmarkt en kan er weer derogatie aangevraagd worden.
  Probleem opgelost!

 • alco1

  Boeren met derogatie die mest aanvoeren. Hoe frauduleus moet je zijn. Gras is onverkoopbaar.
  Boeren kunnen alleen groeien door rechten met straks allerlei bepalingen te kopen die anders voor niets konden groeien.
  Keep on dreaming @Bennie. Er is nu een oorzaak waarom ze NIET derogater zijn.

 • puinhoop

  Wat derogatie, hand ophouden bij Brussel en ook nog dankjewel zeggen. Die 250 kg N is niet meer dan terecht. Nu nog een fosfaatbemesting die aanvult wat er onttrokken wordt!!!!!!! Rechtvaardigheid daar gaat het om. Geen geneuzel van groene linkse ratten!!!!

 • H.Grotenhuis1

  @ puinhoop
  In Brussel straks vragen om duurzame evenwichtsbemesting, dat is met regelmatige grondmonsters op goed grasland dus derogatie voor 300 N en 120 P2O5.

 • boergert

  @sjaak: Derogatie is vooral belangrijk voor grondgebonden bedrijven, intensieve bedrijven hebben veel minder grond dus ook minder voordeel van derogatie.

 • 0064376

  Zou het niet wat ingewikkelder kunnen?

 • alco1

  @boergert. Derogatie is een gedrocht wat aan alle kanten de bepalingen omzeilt.
  Laat het maar ploffen en dan opnieuw alles met boerenverstand rechtvaardig invullen.

 • Attie

  boergert; Dat is ook zo,maar als het mis gaat met derogatie kan Sjaak nog wel eens gelijk krijgen.

 • Attie

  alco; Meen dat jij voor evenwichtsbemesting was?

 • alco1

  Dat is rechtvaardig invullen.

 • mtsniehof

  Als we de derogatie moeten laten vallen moeten er ook Europese excretienormen gaan gelden en niet de veel te hoge door commissie Tamminga bedachte normen. Ik vraag me af waarom er een fosfaatoverschot is als 50% van de melkveehouders voordeel heeft bij Bex of klw dan zijn de normen veel te hoog en dienen te worden verlaagd . Lijkt mij de beste oplossing voor het hele probleem en het alle goedkoopste

 • 344412

  50% heeft géén voordeel van BEX, wat betekend dat dan....

 • mtsniehof

  Welk percentage voordeel heeft is mij niet bekend maar de forfaitaire normen voor mest zijn wel verlaagd maar de forfaitaire productie per dier niet en niemand wil of kan dat uitleggen alleen maar om telkens weer een papieren mestoverschot te realiseren om mensen aan het werk te houden

 • veehouderijdejong@hetnet.nl

  Alle regels weg.Derogatie weg ermee. Wie grondwater vervuilt heeft een probleem dat wordt u zwaar aangerekend.U mag doen verder wat u wilt zorg dus voor gezonde kringloop/evenwicht.

 • Henk.visscher

  zijn er ook nog voorstanders van derogatie, laat dan eens wat hoeren, want anders is het heel simpel, weg met die derogatie

 • alco1

  Eigenlijk is iedereen wel voorstander van derogatie.
  Maar hoe er voor in geleverd moet worden, zaait tweespalt en de in het vooruitzicht gestelde fosfaatrechten maakt alleen de stoppers blij.

 • Attie

  Henk.visscher; Nu 100% grondgebonden, zonder derogatie 4400kg N overschot en nog extra kunstmest.

 • Leonbleumink

  In het artikel wordt het plan anders uitgelegd dan uitgelegd door zuivel.nl. Tav taakstelling reductie schrijft boerderij dat de korting van 5%, 10 %en 20 % over het teveel aan gve's is tov 2 juli. In het plan staat dat de kortingen van 5,10 en 20 over het aantal gve wat aanwezig is op 1 oktober is. ( mits je er meer hebt tav 2 juli) Nogal een wezenlijk verschil
  Goede berichtgeving is zeer belangrijk in deze chaos. Graag duidelijkheid hierover!!!!

 • alco1

  Bleumink. Men is zo wazig mogelijk om maar veel voorstanders te krijgen.

 • Leonbleumink

  Alco 1. Al jarelang hoor ik een grote meerderheid van de boeren zeggen dat ze het belachelijk vinden dat ze kunstmest mogen aanvoeren terwijl rundveemest voorhanden is. Daarnaast maakt 80 % van de boeren gebruik van derogatie. Ik vind het een "non" discussie die hier gevoerd wordt over het belang van derogatie. Het gaat bij ons ook gevoeld worden maar nog minder organische mest gebruiken doet nog vele malen en vele jaren meer pijn.

 • alco1

  Bleumink. Het belang van derogatie wordt ook niet onderkent.
  De manier waarop.
  Moet een bedrijf wat zelf plaatsings ruimte heeft voor mest op slot komen door de reductie eisen door fosfaat rechten te moeten kopen.
  Hoe kan het dat een derogatie boer voor mais 230 kg mag rekenen en een NIET derogatie boer voor zijn grasland maar 170.
  Daarnaast worden de bepalingen van derogatie 80/20 grotendeels omzeilt.
  Ook is een datum van 2 juli ingestelt om dat het uit de hand liep, maar veroorzakers komen het beste weg met de regels van nu.
  Men voelt teveel onrecht.
  Alles moet op de schop voor een eerlijke verdeling ipv zoals nu allerlei malafide praktijken
  Men doet nu net alsof er alleen derogatie mogelijk is, maar er zijn veel betere argumenten voor een beter verdeling.

 • Dutchdairy

  Alco, jij moet minister van landbouw worden! Dan komt er tenminste weer eens wat eerlijkheid in de melkveehouderij

 • 1varken

  dit is afzetterij wanneer gaan we in verzet.

 • mjijzerman1

  Hoe is het rijmen, als men aan de ene kant de boeren willen dwingen om minder koeien te melken en dus minder melk te leveren, al zal dit laatste bij een scherpe selectie in je veestapel wel wat mee vallen, maar aan de andere kant zeggen dat er wel ruimte is voor de groeiers? rara wie kan mij dit uitleggen.

 • alco1

  @Ijzerman. Eén dom mens kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.

Laad alle reacties (48)

Of registreer je om te kunnen reageren.