Rundveehouderij

Nieuws 30 reacties

Drie partijen uit principe-akkoord zuivel over fosfaat

Drie partijen steunen het principe-akkoord over fosfaatreductie door de zuivel niet (langer). Dit laten ze weten in een gezamenlijk bericht.

Na Henri Willig en DOC Kaas heeft nu ook A-ware formeel laten weten dat het het maatregelenpakket fosfaatreductie niet langer steunt.

Een aantal andere zuivelondernemingen aangesloten bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) beraadt zich nog.

3 bezwaren

DOC Kaas, Royal A-ware en Henri Willig ondersteunen het pakket aan maatregelen onder meer niet vanwege drie belangrijke bezwaren:

 • Het ontbreken van een solide juridische basis voor de uitvoering van de opgelegde maatregelen. Op het moment van uitbrengen van dit bericht is volstrekt onduidelijk of er een algemeenverbindendverklaring (AVV) komt en waar deze betrekking op heeft. Zo is nog volstrekt onduidelijk hoe wordt omgegaan met knelgevallen en bij wie de aansprakelijkheid voor mogelijke claims ligt.
 • Het voorgenomen pakket aan maatregelen is te complex. Zowel in de uitleg als in de uitvoering.
 • Het is onvoldoende duidelijk of het harde maatregelenpakket voor 2017 er daadwerkelijk toe leidt dat de derogatie in 2017 en voor de periode 2018-2022 wordt behouden.

DOC Kaas, Royal A-ware en Henri Willig zijn van mening dat het voor alle melkveehouders in Nederland van groot belang is dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. "Wij lopen hier niet voor weg en blijven bereid onze verantwoordelijkheid te nemen," zo besluiten ze hun bericht.

Laatste reacties

 • Farmer4life2

  Komen straks wel weer terug in hun beslissing, als rfc eens wat vriendelijker is.

 • kleine boer

  Gek dat boeren er geen partij in zijn.....

 • Zuperboer

  Of het verstandig is, is de vraag, maar inhoudelijk hebben ze wel een duidelijke vraagstelling neergelegd, die zo van de (boeren-)keukentafel zou kunnen komen. Fcdf is de grote jongen en zal zich ook zo moeten gedragen, daar maken de anderen nu handig gebruik van, door hun verantwoording af te schuiven. Feit is wel dat ze zich nu definitief kwalificeren als te klein voor het tafellaken. Een servetje dan maar...... of is zelfs dat nog te hoog gegrepen.
  P.S. Ik zou het FCDF bestuur met klem willen vragen om per 1-1-2017 over te stappen op de maximale melkprijs. Dus geen systeempjes meer om de slippendragers in te laten schuilen. Vanaf nu volle bak en melkgeld als beloning voor de trouwe FCDF leden.

 • frl

  Morgen weer een nieuwe aflevering van fosfaatsoap.

 • boelenham

  Hoe groter de verdeeldheid tussen de partijen Hoe groter de kans dat de EG de derogatie niet verlengd , een ramp voor de melkveehouderij en de preferie ,mensen wees wijs en sluit de gelederen ..........

 • farmer135

  hebben ze een alternatief ? je kunt wel ergens tegen zijn, maar kom dan ook met een alternatief

 • Bennie Stevelink

  Op de eerste plaats Henri Willig. Die heeft samen met GRONDig en Milieudefensie een alternatief plan ontworpen wat onuitvoerbaar is en niet leidt tot behoud van derogatie. Het was slechts bedoelt om verdeeldheid te zaaien en de derogatie te laten mislukken.
  Dan DOC. Die verkeert in een bestaanscrisis en ziet momenteel geen mogelijkheid tot de noodzakelijke aanpassing van statuten. Ze gaan er blijkbaar vanuit dat ook zonder hun de derogatie wel gered kan worden. Voor DOC kan ik begrip opbrengen.
  Dan A-ware. Die is er alleen voor zijn eigen winst en neemt geen verantwoordelijkheid voor de sector.
  Zo blijft alleen FC en een paar kleineren over die de kar moeten trekken. Als in de toekomst weer ergen beslissingen over genomen moeten worden en FC doet dat in zijn eentje dan moeten anderen niet zeuren dat ze niet gehoord zijn. Als het moeilijk wordt moet FC immers ook in zijn eentje de verantwoordelijkheid dragen.

 • Henk.visscher

  dus wat jij wilt is dat iedereen maar moet slikken wat FC wil
  verkondigen ze toevallig iets wat jou goed uitkomt, beschrijf maar eens hoe groot jou bedrijf is en hoeveel land jij hebt

 • massan

  Goed gedaan Henri Willig, DOC Kaas en A-ware. Er zullen er meer volgen.
  Op vergaderingen van FC was duidelijk dat een meerderheid van de leden geen fosfaatreductieplan wil; FC-bestuur heeft blijkbaar geen boodschap aan zijn leden.

 • Mfb

  Ik weet niet op welke vergadering massan is geweest maar bij ons was men duidelijk voor maatregelen. We moeten toch ook met z'n allen erkennen dat de groei te groot is geweest.
  Dat deze partijen er uit stappen is gewoon ronduit laf, geen verantwoordelijkheid durven nemen

 • Farmer4life2

  Waar hebben wij boeren nog wel een boodschap aan? Vertel mij dat eens?

 • Bennie Stevelink

  @Henk Visscher, als anderen willen meebeslissen moeten ze ook mee verantwoordelijkheid dragen. Anders kunnen ze zich wel aansluiten bij de PVV die ook alleen maar aan de zijlijn staat te toeteren maar als er verantwoordelijkheid genomen moet worden voor moeilijke beslissingen er tussenuit knijpt.

 • daan1908

  In Melkvee zojuist groot artikel gepubliceerd van FCDF Veehouders die het niet eens waren met het melkreductieplan , ik denk dat dit aangeeft dat het nog lang geen gelopen race is , ook en vooral juridisch niet.

 • wmeulemanjr1

  @Mfb, ze zijn niet laf, komen met duidelijke argumenten, het is hun eigen keuze, of mogen ze die niet maken?

 • Bennie Stevelink

  Op wat voor vergadering was dat @Massan? Waar ik ben geweest werd het bestuur vrijwel unaniem opgeroepen om een poging te doen de derogatie te redden. Ook gaven leden vrijwel unaniem aan dat ze daarvoor offers wilden brengen.

 • Bennie Stevelink

  @Daan1908, het artikel kan wel groot zijn, het gaat erom hoeveel procent van de veehouders zij vertegenwoordigen.

  Inmiddels is duidelijk dat het om dertig boeren gaat............

 • Bennie Stevelink

  Blijkbaar zijn er nog steeds boeren die menen dat wij zonder derogatie geen fosfaatrechten krijgen.
  Ik zeg het hier nogmaals: in de voor ons liggende wetgeving bestaat er geen koppeling tussen derogatie en fosfaatrechten. Anders gezegd: de fosfaatrechten komen er met of zonder derogatie.

 • massan

  'Bennie' ; Van Dam heeft toegezegd dat fosfaatrechten van de baan zijn als derogatie niet doorgaat.

 • Bennie Stevelink

  @Massan, die toezegging wordt achterhaalt door de fosfaatwet die vandaag wordt aangenomen. Die toezegging is dus van de baan.

 • massan

  In Veghel heeft Van Dam de toezegging gedaan dat als derogatie niet doorgaat ook de fosfaatrechten van de baan zijn.

 • schepens

  Je bent goed eigenwijst bennie!! Weg met derogatie en dus ook geen fosfaatrechten gelukkig!!!

 • 344412

  Er is een amendement aangenomen waardoor fosfaatrechten alléén komen als derogatie binnen is. Ik reken op beide wél. Met z'n alle terug naar niveau 2015 en proberen plezier in boeren terug te krijgen.

 • Bennie Stevelink

  @Schepens, en dan in plaats van fosfaatrechten dierrechten met een nog veel hogere korting? Een korting waarbij ook de grondgebonden bedrijven niet meer ontzien kunnen worden.
  Nergens wordt gezegd dat bij verlies van derogatie er geen begrenzing komt. Er wordt alleen gezegd dat een eventuele begrenzing niet uit fosfaatrechten bestaat.

 • alco1

  De begrenzing is de AMvB.

 • wmeulemanjr1

  @Alco 1,Helemaal juist

 • alco1

  Trouwens. Ik ben ook benieuwd hoe de melkreductie vorm moet krijgen.
  Boete van 18 cent.
  En de knel gevallen?
  Ze zijn allemaal zo dom, dat ze niet eens weten wat voor ellende de zuivel over zich heen krijgt.

 • kleine boer

  Alco1 daarom had de overheid ook de groei precies kunnen voorspellen/weten alleen even de afgegeven bouwvergunningen bij houden en kunnen reageren met een bouwstop...

 • melkveehouder wim

  Als niet alle zuivelbedrijven mee doen heeft het voor campina ook geen zin en moet je gewoon accepteren dat derogatie verledentijd is vanaf 2017 dat is misschien wel het beste want dan komen er geen fosfaatrechten en zal de markt zijn werk doen en geen onenigheid onder de boeren

 • alco1

  Het wordt een gevecht die te vergelijken is met overlevingsdrang bij verdrinking.
  Familieleden worden dan nog naar beneden getrokken.

 • Peet1212

  Dit dossier gaat heel veel op zijn kop zetten en de eensgezindheid onder melkveehouders danig verstoren. Misschien is een gve per ha zo gek nog niet.
  2,5 a 3 gve is voor de grond een mooie verhouding qua mest en opbrengst

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.