Rundveehouderij

Nieuws 1797 x bekeken 1 reactie

Werken aan bodemkwaliteit levert veehouder geld op

Melkveebedrijven met derogatie op zand- en kleigrond kunnen de bodemkwaliteit het beste verbeteren door 60% blijvend grasland aan te houden en 20% grasklaver (rode en witte klaver) te gebruiken, in rotatie met 20% snijmais.

Dit blijkt uit nieuwe onderzoeksgebaseerde inzichten van het Louis Bolk Instituut en Wageninger Livestock Research.

Door een hoog aandeel blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en vruchtwisseling van mais met grasklaver, wordt optimaal organische stof opgebouwd. Uit een economische doorrekening van deze aanpak blijkt dat dit voor een gemiddeld melkveebedrijf uit de Achterhoek en Liemers een financiële plus oplevert van €6.000 tot ruim €7.400.

Rotatie met mais en klaver

Genoemde onderzoeksinstellingen hebben dit samen berekend, zich daarbij baserend op diverse bodem- en klaveronderzoeken uit het verleden, gecombineerd met recente doorberekeningen van kengetallen uit het project Vruchtbare Kringloop.

Door elke drie jaar volgens genoemd schema mais en klaver te roteren bij instandhouding van grasland verbetert de bodemkwaliteit aanzienlijk. Dit blijkt uit het organischestofgehalte, de bodemchemie, bodemstructuur, beworteling, het bodemleven en de waterhuishouding. Zo loopt bijvoorbeeld het organischestofgehalte op dekzandgrond onder blijvend grasland op naar 6 tot 7%, terwijl continue bouwland rond de 2% schommelt.

'Cruciale kennis'

“Voor de melkveehouders uit Achterhoek en Liemers is deze nieuwe kennis cruciaal om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren”, stelt onderzoeker Niek van Eekeren. "Anders kijken naar de aandelen grasland, mais en rode-/witte klaver levert pure winst op.”

Eén reactie

  • Kletskoe

    Betekent dus om de 9 jaar je grasland vernieuwen. Dus je kan maar structureel 20 % van je gras als blijvend grasland opvoeren. Na inzaai wordt het pas in 6e seizoen 'blijvend grasland'. Kortom het areaal blijvend grasland in Nederland gaat omlaag als dit advies massaal wordt gevolgd. Is dit een.goede ontwikkeling voor de sector? Op bedrijfsniveau kan ik mij overigens wel wat vootstellen bij de conclusies.

Of registreer je om te kunnen reageren.