Steeds meer melk per bedrijf. Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

2016: record melkproductie én negatieve marge

Het effect van wegvallen van het melkquotum is goed terug te zien in de gemiddelde cijfers van de afgelopen jaren. Het gemiddelde bedrijf groeide tussen 2009 en 2016 stijgen van ruim 705.000 kilo naar bijna 961.000 dit jaar.

Dit blijkt uit een analyse van Flynth in het blad Melkvee100+.

Als de gegevens van de eerste 9 maanden van dit jaar worden doorgetrokken tot en met december, stijgt de productie gemiddeld met bijna 77.000 kilo per bedrijf. Het aantal hectares groeide niet gelijk mee, waardoor de intensiteit steeg van ruim 15.300 kilo melk per hectare naar ruim 18.500 kilo.

Tussen 2009 en 2014 steeg de kritieke opbrengstprijs van €28,91 naar €38,77 per 100 kilo melk. In 2015 was sprake van een daling naar €35,04 per 100 kilo melk door het wegvallen van het quotum. Flynth verwacht dat deze dit jaar nog verder daalt, namelijk naar €33,34.

Negatieve marge naar dieptepunt

Vanwege de lage melkprijzen in 2009, 2015 en 2016 is in die jaren de marge negatief. Dit jaar wordt een dieptepunt behaald met een negatieve marge van €4,09 per 100 kilo melk. Door de forse toename in melkproductie in 2010 kruipt het lang vreemd vermogen dit jaar richting €1 per 100 kilo melk.

Ook de winst staat in die jaren met lage melkopbrengsten fors onder druk. De winst per bedrijf daalde van €101.000 in 2013 naar €10.000 in 2016. Omgerekend naar arbeidskrachten daalt de winst van €55.000 naar €5.000 per volwaardige arbeidskracht vorig jaar.

Beheer
WP Admin