Rundveehouderij

Nieuws

Wereldmelkproductie in 2025 naar 1.038 miljoen ton

In een langetermijnvisie stelt het IFCN dat de wereldwijde melkproductie in 2025 is gestegen naar 1.038 miljoen ton gestandaardiseerde melk met 4% vet en 3,3% eiwit. Dat is 25% meer dan in 2015. Jaarlijks komt dat neer op een stijging van 2,3% per jaar.

De groei van de productie neemt een fractie af ten opzichte van de periode 2005-2015; toen groeide de productie met 26,3%.

De helft van de groei verwacht het International Farm Comparison Network (IFCN) in Zuid-Azië, daar wordt een groei van 45% naar 327 miljoen ton melk verwacht. De melkproductie in West-Europa zal met 9% groeien naar 13 miljoen ton, in Oost-Europa met 16% naar 17 miljoen ton melk.

De gemiddelde melkprijs op de wereldmarkt komt op €36,74 per 100 kg melk te liggen, een vergelijkbaar niveau als in de periode 2007-2014. Het aantal veehouders zal de komende 10 jaar 15% dalen, naar 103 miljoen. Daarbij wordt opgemerkt dat met name in Afrika en Zuid-Azië het aantal veehouders toeneemt.

Gemiddeld melkveebedrijf telt 3,7 koeien

Wereldwijd gezien blijven de melkveebedrijven klein, gemiddeld zal een bedrijf 3,7 koeien tellen. Die kleine bedrijven zitten voornamelijk in Afrika en Azië. In met name West-Europa is de verwachting dat de bedrijven verder groeien. Binnen de zuivelhandel blijven de EU, Nieuw-Zeeland en Argentinië de melkuitvoer vergroten. Daar staat een verdere groei van de import in China, Afrika en Pakistan tegenover. Op basis daarvan stelt het IFCN dat de wereldwijde zuivelhandel in 2025 79 miljoen ton melk bedraagt, een stijging van 51% ten opzichte van 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.