Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Nederland blijft export boterolie sterk vergroten

De Nederlandse zuivelsector heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar goed geboerd met de export van boterolie en boter.

De export van gecondenseerde melk en mageremelkpoeder is daarentegen sterk teruggelopen. Condens blijft qua volume wel het grootste exportproduct.

Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. De waarde van het geëxporteerde product is niet bekendgemaakt, maar gezien de markt is het duidelijk dat de waarde per eenheid product in de eerste helft van 2016 sterk is gedaald. Daarna volgde weer een opleving.

Boterolie groeiparel van zuivelexporteurs

De export van boterolie blijft de groeiparel van de zuivelexporteurs. De verkopen stegen dit jaar tot en met augustus minder snel dan vorig jaar, maar toch groeide het volume nog steeds met 97%, van 11.800 naar 23.300 ton. Voor de EU als geheel steeg de export van boterolie met 'slechts' 54%.

Ook de Nederlandse boterexport steeg opnieuw, maar die bleef wel achter bij het Europese gemiddelde. Dat ligt op 37%, terwijl Nederland een exportgroei met 9,4% behaalde en 16.200 ton exporteerde. Ierland daarentegen wist bijna een verdubbeling te bereiken (tot 24.800 ton).

Kaasexport met 5% gegroeid

De Nederlandse kaasexport groeide met bijna 5% tot 92.000 ton, waarmee het ook achter bleef bij het EU-gemiddelde van +14%. Binnen de EU wist Nederland dat echter weer goed te maken, door (tot en met juli) ruim 47.000 ton meer te verkopen.

De export van gecondenseerde melk viel met bijna 17% terug, van 160.000 ton over de eerste 8 maanden van 2015 naar ruim 133.000 ton over dezelfde periode van dit jaar. Toch deed Nederland het daarmee nog altijd beter dan het EU-gemiddelde, waarvoor een daling met 26% werd geboekt. De export van mageremelkpoeder daalde met 12,9%, die van vollemelkpoeder steeg juist met bijna 6%.

Eén reactie

  • koestal

    nog niks gemerkt in de melkprijs

Of registreer je om te kunnen reageren.