Rundveehouderij

Nieuws

'Maak btw-clausule in voergeldcontract'

Kalverhouders op voergeld moeten reageren op voorgenomen afschaffing landbouwregeling. Als de overheid de btw-regeling voor de landbouwsector afschaft, dan moeten de voergeldcontracten hierop worden aangepast. Dat stelt Eric Beindorff van Alfa Accountants in ‘De Kalverhouder’.

Alfa stelt dat rond 20% van de kalverhouders onder de landbouwregeling valt en is vrijgesteld van btw. De andere 80% is wel btw-plichtig.

Clausule in contract opnemen

Beindorff adviseert kalverhouders die nu nog zijn vrijgesteld van btw, om een clausule in het contract op te nemen waarin staat dat de contractvergoeding exclusief btw is, zodat per 1 januari 2018 bovenop de contractvergoeding ook 6% btw wordt berekend.

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend voornemens te zijn de btw-vrijstelling voor de landbouwsector af te schaffen per 1 januari 2018. Alle boeren worden vanaf dat moment verplicht mee te doen aan de btw-regeling en moeten een btw-boekhouding bijhouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.