Rundveehouderij

Nieuws 12 reacties

Derogatie is €940 miljoen waard voor zuivelsector

Het mogelijk wegvallen van de derogatie kost de hele zuivelsector per saldo €940 miljoen.

Dat is het geval als er onvoldoende verwerkingscapaciteit is voor het extra mestoverschot dat dan ontstaat. Het gaat dan om de hele sector met melkveebedrijven, zuivelindustrie en toeleverende bedrijven. Als er wel voldoende verwerkingscapaciteit is, dan is de schade nog bijna een half miljard euro. Dat becijfert Wageningen Economic Research (voorheen LEI) in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO. Het rapport bleef nog onderbelicht in alle commotie over fosfaatrechten in de afgelopen weken. In een eerdere studie becijferde Wageningen UR alleen de extra kosten voor mestafzet al op circa €160 miljoen.

Veestapel 2013 belangrijk uitgangspunt

In de studie van Wageningen UR vormt de melkveestapel in 2013 een belangrijk uitgangspunt. Er is voor de primaire sector ook een doorrekening gemaakt voor 2015. Voor de situatie dat er geen derogatie is rekende Wageningen UR twee situaties door: een waarbij er voldoende mestverwerking is voor het extra overschot dat ontstaat omdat er minder dierlijke mest aangewend mag worden. En een waarbij er maar voor de helft van het extra overschot verwerkingscapaciteit is.

Inkomen zonder derogatie zou dalen naar €23.000

Voor een gemiddeld melkveebedrijf zou het inkomen uit normale bedrijfsvoering dalen van €32.000 met derogatie naar €23.000 zonder derogatie. De mestkosten stijgen dan met €9.000 per bedrijf inclusief €2.000 voor extra aankoop van kunstmest. Zonder voldoende mestverwerking daalt het inkomen nog harder, naar €13.000. Het inkomenseffect in 2015 is nog iets negatiever, omdat er inmiddels meer koeien zijn op het bedrijf en de intensiteit hoger is.

Het inkomenseffect in 2015 is nog iets negatiever, omdat er inmiddels meer koeien zijn op het bedrijf en de intensiteit hoger is.

Het saldo van alle melkveebedrijven daalt in 2015 in het scenario zonder derogatie met 9% van €2,8 miljard naar €2,6 miljard. Zonder voldoende mestverwerking is de daling 19% naar €2,3 miljard.

Het aantal melkkoeien zonder derogatie daalt met 2 tot 3% bij voldoende mestverwerking en met 5% bij onvoldoende mestverwerking.

Ook forse gevolgen voor andere sectoren

Ook ander sectoren ondervinden forse gevolgen. Het aantal dieren in de categorie overig rundvee daalt met 5 tot 10%. Een deel van deze dieren wordt ook gehouden op grond waarvoor een derogatie geldt. Ook het aantal varkens neemt af, met 1% bij voldoende mestverwerking en met 13% als er onvoldoende mestverwerking is.

Voor het hele zuivelcomplex daalt de netto toegevoegde waarde met 5% zonder derogatie. Dat komt neer op een bedrag van circa €450 miljoen. Bij onvoldoende mestverwerking neemt dat toe tot een daling van bijna 10 procent (€940 miljoen).

Werkgelegenheid in zuivel krimpt 7%

De werkgelegenheid in het hele zuivelcomplex krimpt met 7%, dat zijn bijna 10.000 voltijdsbanen vooral in de primaire sector. Bij onvoldoende mestverwerking is de daling van de werkgelegenheid het dubbele.

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  Laat dit maar eens duidelijk worden dat het leed niet alleen beperkt blijkt bij de melkveehouders maar in het ongunstigste geval 20.000 arbeidsplaatsen kost en een groot verlies aan produktieviteit. Met deze cijfers in het achterhoofd wordt er misschien wat harder aan getrokken in Den Haag om de derogatie veilig te stellen.

 • jeannettedekker1

  We krijgen dus een bekeuring van 1000000000 euro omdat we een aantal varkens en of koeien teveel hebben. Voor de duidelijkheid, niet omdat we teveel bemesten,maar enkel omdat we door het wegvallen van de Europese quotering en omdat beleidsmakers in Nederland en Brussel niet gedacht hebben aan tijdelijke maatregelen . Zou er ook nog zoiets als recht bestaan, dat mag ik toch hopen. Dus geen paniek besluiten maar regelen met Brussel wat ze eigenlijk 3 jaar geleden hadden moeten doen.

 • John*

  allemaal paniek zaaierij. zet de mestgift maar over is op 250 kg stikstof uit dierlijke mest en 90 kg fosfaat en daarbij een meetnet om de waterkwaliteit te borgen, Dan zijn alle mestproblemen verdwenen.

 • Kletskoe

  En dan zijn de gevolgen voor de.melkprijs omdat de melkfabrieken fors melktekort krijgen en investeringen niet terugverdienen, denk ik nog niet meegeteld. Dat krijgt uiteindelijk de melkveehouder via de melkprijs op zijn bordje.

 • farmerbn

  Volgens mij kun je het helemaal niet uitrekenen. We worden dus bang gemaakt. Als er minder koeien komen wordt het voer goedkoper en de melkprijs stijgt. Daarnaast vergrijst de melkveesector dus komen er veel stoppers. Als melkveehouders echt veel minder gaan verdienen dan stoppen er ook jongere boeren zodat er ook weer minder koeien komen. Kijk eens om je heen en vraag je af wie er nog koeien melkt over 10 jaar. Er zullen er niet veel zijn; net als varkensboeren. Het probleem ligt echt bij de melkfabrieken: Zij hebben straks een tekort aan melkveehouders dus aan melk.

 • Peerke1

  Het gaat er om wat het per individuele boer gaat kosten en dan zeg ik weg met de Derogatie en geen invoering van de Fosfaatrechten.

 • Zuperboer

  Uiteindelijk is de schade voor de bv Nederland 940 miljoen Euro op jaarbasis. Voordeeltje is dan wel dat onze netto bijdrage aan Brussel lager gaat uitvallen omdat het Bruto Nationaal Produkt dientengevolge gaat dalen. Elk nadeel hep ze voordeel zei Johan altijd.

 • ejdussel

  zo is het farmerbn

 • zeikamp

  Volgens de Unie van Waterschappen, het gehele ministerie I&M, het halve ministerie van Economische zaken en half onderzoekend Nederland hebben wij in Nederland een probleem met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat wordt gecommuniceerd naar Brussel. Die derogatie gaat er heus niet meer komen. Geniale zet van het ministerie. Sorteer maar vast voor.

 • Wesseling76

  Wat een bangmakerij met grote getallen. wat kost het per boer. en wat kost het die boer als hij 5 koeien wil groeien en door derogatie ookfosfaat rechten moet kopen per jaar??

 • BO(skabout)ER

  ja onzinnige dingen. Ze kunnen beter uitrekenen wat het zou opleveren als van Dam het fosfaat plafond omhoog zou schroeven. Je moet denken in winst, niet in verlies.

 • BO(skabout)ER

  of laat ze berekenen wat het de boer opleverde als hij juist wat meer mag bemesten...

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.