Rundveehouderij

Nieuws 12 reacties

Boe-geroep voor standpunt grondgebondenheid PvdA

Grondgebonden melkveehouders van NetwerkGrondig en natuur- en milieuorganisaties hebben bij de Tweede Kamer actie gevoerd over de fosfaatrechten.
Foto's: Roel Dijkstra
Foto's: Roel Dijkstra

Bij het protest klonk boe-geroep voor PvdA-Kamerlid Henk Leenders, omdat hij geen toezegging deed om boeren volledig te ontzien bij de generieke korting op fosfaatrechten. "Uw verhaal is uit ons hart gegrepen. Als we met de partijen die voor het ontzien van grondgebonden bedrijven een meerderheid hadden, zou de wet er ook anders uit zien. Maar we moeten als coalitiepartij ook regeren en in een democratie is het ook wel eens zo dat je niet krijgt wat je wilt", zei Leenders.

Rik Grashoff (GroenLinks) kondigde bij het protest een voorstel tot wetswijziging aan, zodat grondgebonden bedrijven toch niet gekort worden op fosfaatrechten.

Boe-geroep voor standpunt grondgebondenheid PvdA

Staatssecretaris Martijn van Dam ging bij de actie in gesprek met boeren. Hij benadrukte dat hij grondgebonden bedrijven maximaal wil compenseren, maar dat volledige compensatie niet lukt omdat de generieke korting dan te hoog wordt. "U moet niet vergeten dat ook grondgebonden bedrijven gegroeid zijn en daarmee bijdragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond."

Boe-geroep voor standpunt grondgebondenheid PvdA

Laatste reacties

 • alco1

  Beste "grondige" mensen.
  Een gezamenlijk standpunt tot het verwerpen van de fosfaatrechten is het beste.
  Uw voordeel pakt dan uit in de AMVB wet.

 • jeannettedekker1

  Leenders brand zich niet. Leenders houd het met de massa. Want de massa spekt straks met de verkiezingen de kassa.

 • Wat een belachelijke reactie over grondgebonden die ook zijn gegroeid maar ze HEBBEN GEEN OVERSCHOT VEROORZAAKT

 • info519

  grondgebonden boeren snappen het nog steeds niet....fosfaatrechten hebben niets met nitraat in grondwater te maken....we laten ons ringeloren door linkse politiek die minder dieren wil.....gebruiksnormen hebben invloed op waterkwaliteit of je nu intensief of extensief bent......gewoon nitraat meten en evenwichtsbemesting als alternatief voor derogatie....jammer dat lto daar (nog) niet voor gaat....

 • vandenbrandcv1

  Fosfaatrechten dragen niet bij aan beter milieu, minder grazers betekent minder gras, het gewas bij uitstek dat uitstekend presteert op het gebied van waterkwaliteit. Gewoon gaan voor vrijwillige derogatie en aan de hand van lokale meetresultaten beleid maken. De belgen en de collega s van uit de knel hebben laten zien dat gras als beste van de teelten presteert.

 • schooteind1

  Elk melkveebedrijf is grondgebonden. De 1 met eigen grond, de ander met grond van de buurman waar hij zijn voer vanaf haalt en waar vervolgens zijn mest naar toe gaat. Wat is het verschil.............

 • PIETER123

  Diefstal is bij wet verboden blijkbaar niet in de Tweede Kkamer.Blijkbaar een discrepantie tussen normen zonder derogatie en grondgebonden landbouw en de lobby van de NZO(LTO) om meer melk te verwerken in de zuivelindustrie. In Belgie wordt per bedrijf gekeken of er een balans is, de vervuiler betaald of moet koeien slachten.

 • Schraar

  Uiteraard heeft van Dam gelijk als hij stelt dat iedereen die gegroeid is, grondgebonden of niet grondgebonden heeft bijgedragen aan het overschrijden van het fosfaatplafond. Je hebt nu eenmaal te maken met een bestaande situatie, waarbij intensieve melkveehouders, maar vooral natuurlijk intensieve varkens en pluimveehouders vaak al tientallen jaren meer mest produceren dan ze zelf kunnen gebruiken. Als iedereen die grond heeft deze wil benutten voor extra vee komt dit hier bovenop en overschrijden we met afstand het plafond.

 • H.Grotenhuis1

  Het is vanwege de democratie, de VVD heeft op dit punt de PvdA in de tang. De VVD zit op dit punt veel teveel met de ZLTO om tafel en dus krijgen we dit gedrocht.

 • agratax(1)

  Wanneer gaan de beleidsmakers eens om tafel zitten om niet deeltjes van het landbouw en milieu probleem op te lossen, maar gaan ze het landbouwbeleid zo ombuigen dat en de boer en het milieu er baat bij ondervinden. Of zou dit echt te veel gevraagd zijn, nu ze de regie meer en meer leggen bij de MARKT, die bestaat uit handelaren, die zich ten doel hebben gesteld zoveel mogelijk te verdienen over de rug van de rest van de bevolking.

 • koestal

  Ik ben het bijna nooit met de PvdA eens,maar nu wel ,dus wel grondgebonden productie,ook beter voor het milieu,minder gesleep met mest en voer !

 • alco1

  koestal.
  Verantwoorde afzet gaat het om.
  Hoe wil je alles regelen bij al die bedrijven die nu al mest moeten afzetten?

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.