Rundveehouderij

Nieuws 49 reacties

Van Dam: gemiddeld bedrijf bevoordelen bij fosfaatrechten

Staatssecretaris Van Dam (EZ) wil via het fosfaatrechtenstelsel melkveebedrijven ondersteunen die een voor Nederland gebruikelijke schaal hebben. Ook wil hij met het systeem weidegang en grondgebondenheid ondersteunen.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft deze uitspraken gedaan tijdens een debat in de Tweede Kamer, woensdagavond 27 januari, over de melkveehouderij en de groei van die sector na de afschaffing van het melkquotum

'Heel gewone melkveebedrijven moeten niet op achterstand komen'

De fosfaatrechten moeten vooral niet prikkelen om bedrijven verder te intensiveren; Van Dam wil juist de 'heel gewone' melkveebedrijven een steuntje in de rug geven: "Deze ondernemers moeten niet weer op achterstand komen en niet het gevoel krijgen dat ook zij weer meer moeten intensiveren, omdat zij anders de concurrentie niet aankunnen."

Details over het fosfaatrechtensysteem gaf de staatssecretaris nog niet. Hij hoopt hier in de eerste helft van februari meer duidelijkheid over te kunnen geven.

'Niet een beeld van grootschalige fabrieken en koeien als machine'

Melkveehouders met een bedrijf van gemiddelde omvang verdienen steun en dat begint met respect, zegt Van Dam in reactie op het kritische beeld dat met name Partij voor de Dieren en SP neer zetten over de melkveehouderij in Nederland. "Het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf met 85 koeien heeft het in de huidige marktomstandigheden met de lage prijzen veel moeilijker dan een grootschalig bedrijf, omdat er minder mogelijkheden zijn om de lage prijzen op te vangen", zegt Van Dam. Hij vindt dat deze boeren respect verdienen. "Dan moet je geen beeld schetsen alsof de hele melkveesector bestaat uit grootschalige fabrieken waarin koeien als machine worden gezien. Dat doet geen recht aan de passie en de betrokkenheid van het overgrote deel van de Nederlandse melkveehouders."

'Het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf met 85 koeien heeft het in de huidige marktomstandigheden veel moeilijker dan een grootschalig bedrijf, omdat er minder mogelijkheden zijn om de lage prijzen op te vangen'

Schaalvergroting maar geen grootschalige bio-industrie

Van Dam erkent dat er schaalvergroting plaatsvindt en dat dit tot problemen leidt. "Het gemiddeld aantal koeien was in 2013 83, in 2014 was dit 85 en in 2015 89. Dus ja: bedrijven groeien. Maar een bedrijf met 700 koeien, zoals in tv-programma Zembla te zien was, is niet representatief voor de Nederlandse vorm van melkveehouderij. Van de 18.267 melkveebedrijven in Nederland zijn er 62 met meer dan 400 koeien", aldus Van Dam. Hij verwacht ook niet dat de melkveehouderij op korte termijn zal veranderen tot een grootschalige vorm van bio-industrie. Daarvoor moeten de bedrijven van gemiddelde omvang wel worden ondersteund, zodat ze hun bedrijf draaiende kunnen houden.
De schaalvergroting brengt volgens Van Dam risico's met zich mee voor weidegang en de te hoge mestproductie.

Van Dam wil actieplan voor toename weidegang

Tweede Kamerleden Henk van Gerven (SP), Rick Grashoff (GroenLinks) en Fatma Koser Kaya (D66) vinden dat Van Dam zich meer moet inzetten om weidegang te stimuleren. Ze dienden vier maanden geleden de initiatiefnota 'Wei voor de koe' in, om weidegang op te nemen in de wet. Ook PvdA-Kamerlid Joyce Vermue vraagt of Van Dam het convenant weidegang gaat openbreken om meer weidegang te realiseren. Van Dam zegt dat de teruggang van de weidegang vorig jaar tot staan is gebracht, hoewel het aandeel bedrijven dat koeien weidt, vorig jaar daalde van 70 naar 69 procent. Deze trend wil de bewindsman ombuigen naar een toename in weidegang; maar daarvoor wil hij het convenant Weidegang niet openbreken, maar gezamenlijk met de convenantspartners een nieuw actieplan opstellen om tot 80 procent weidegang in 2020 te komen.

Het zogeheten dertigledendebat werd vorig jaar aangevraagd na de uitzending van Zembla over de industrialisering van de melkveehouderij in juni vorig jaar.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  van Dam begeeft zich op een hellend vlak, niet vreemd voor een groentje als staatssecretaris of bewust als onderdeel van een plan? Wie bepaalt wat gewoon is? Heel erg benieuwd waarmee hij komt. Na de AMVB en fosfaatreferentie bovenop de huidige bemestingsregels nog een juridisch gedrocht? Nl landbouw is een linkse speeltuin aan het worden met de NVWA-kalver handel en wandel als trieste uitwas.

 • farmer135

  Nee zuperboer, van Dam heeft groot gelijk, de gewone melkveehouderijen hebben de grote groei niet veroorzaakt

 • cornelis 22

  Hm, dus het nieuwe quotum wordt hoe gewoon doe ik. Ik hoop maar dat het referentiejaar 2013 wordt. Benieuwd wanneer de eerste gewoon-indexen bekend worden.

 • boerke brabant

  van dam neemt de tijd, zal ingefluisterd worden door de ambtenaren die er al wat langer zitten. Als ik boer was die net gegroeid was van 120 koeien naar 160-200, dan sliep ik niet gerust meer.

 • Zuperboer

  @farmer135; Wat is gewoon?

 • farmer135

  Het zat eraan te komen Cornelis 22, dat kon je op je klompen al aanvoelen.

 • farmer135

  Nou lees het verhaal maar goed, dan weet je dat gewoon gemiddeld is, of minder.

 • a van Gerwen

  @farmer135. Een gemiddeld bedrijf is gewoon. 85-90 melkkoeien.

 • brutus71

  Ik ben het voorlopig eens met van Dam, maar de besluitvorming moet nog beginnen, de banken en Lto hebben een andere ziens wijze, hopelijk kan hij deze zienswijze door drukken in de besluitvorming, het zou rechtvaardig zijn.

 • alco1

  Hij lult maar wat en laat zijn oren hangen naar de schreeuwende onwetenden.

 • kleine boer

  Klinkt goed

 • Edje2

  Ik hoop dat van dam inderdaad voor de gemiddelde boer opkomt die niks van het overschot heeft veroorzaakt

 • Trot

  snappen ze het nog niet grondgebonden maken 80kg per ha opgelost

 • alco1

  Er wordt weer tweespalt gecreëerd en nog weer meer bureaucratisch werk.

 • roolmangmbh

  een bedrijf met 85 melkkoeien kan ook intensief zijn, als deze bijvoorbeeld maar 10 ha grond heeft. Ik zie meer in bedrijven met 2 tot 2,5 koeien per ha grond. dan maakt het niet uit hoeveel koeien er rond lopen.

 • farmerbn

  Hoe gaat Van Dam om met tweemansbedrijven? Is dat twee maal gewoon? Dus een maatschap van drie personen 3x 85=255 melkkoeien?

 • Boertje25

  Wat een uitspraak om de gewone boeren met 85 koeien te steunen. Zijn toch zat gewone boeren met 85 koeien op 20 ha. En de niet gewone boer met 180 koeien op 120 ha word schuin aangekeken als oorzaak overschot..

 • hookwood

  Wordt een gemiddeld bedrijf dan bevoordeeld ten opzichte van een benedengemiddeld bedrijf?

 • agratax(1)

  Laat van Dam eerst de fosfaat productie maar eens eerlijk verdelen en op een manier waarbij de bedrijven met voldoende grond geen last krijgen van fosfaat ruimte, die ze niet mogen gebruiken zonder eerst fosfaatrechten te kopen op de markt. Geef iedere boer zoveel fosfaatrechten als zijn oppervlakte land toelaat en daarna kan gekeken worden hoe het eventuele restant te verdelen. Ieder weldenkend mens kon weten, dat er een nieuwe vorm van quotum zou komen, om de mestproductie te beteugelen. Iedere boer die bewust het fosfaatplafond als "niet voor hem geldend" aan zijn laars heeft gelapt, zal hoe pijnlijk ook op de blaren moeten zitten.

 • erardus1

  Mooi plan om te starten met structuur beleid via de mest wet. Een opmaat naar een geleide markt economie voor voedsel? Welkom in Het China van Europa. Worden de landbouw inkomens dan ook gegarandeerd. Zal een lastige weg worden als de hele wereld van een markt economie uitgaat.
  Mag ik dan zelf wel bepalen wat ik een normaal bedrijf vind.

 • xw

  Goed zo van Dam, want wie kan er bezwaar hebben tegen zijn sociale gezicht en dito plan om het soort bedrijven te beschermen, die de melkoverschot en evt. hier mee gepaard gaande prijsval niet hebben veroorzaakt? en waarvan de grootte thans kennelijk als normaal wordt ervaren? De pijn moet maar geleden worden door de megalomane uitbreiders m.n. na 02-07 -2015. Waar maken die laatste zich trouwens druk over, want wat maakt het voor hun nu toch uit om een half millioen meer of minder te lenen bij de bank. We zijn benieuwd wat het gaat worden.

 • vandenbrandcv1

  Dan mag Van Dam ook rekening houden dat van bedrijven meerdere gezinnen kunnen leven en de factor verhogen.

  Wat verder nog belang is dat de noodzaak voor het milieu (doel meststoffenwet) op lossen schroeven staat. De slechtste fosfaatmetingen zitten niet in die gebieden waar het meeste vee in NL is. bron V Focus

 • boelenham

  Ik denk dat van Dam ons aan,t wennen is aan het idee dat het overschrijden van het fosfaat plafon ons probleem is ,echter wie heeft dat plafon gemaakt en wie heeft toestemming gegeven voor de stallenbouw ??? De overheid .

 • Klaasvaak

  xw
  Uitbreiders na 2 juli hebben de boodschap al ontvangen dat dat eigen risico is.
  De knelgevallen zitten juist in de 2-3 jaar voor 2 juli 2015.... en dat wordt een probleem.

  Daarnaast sta ik versteld hoeveel mensen de gedachtengang van deze PvdA-er toejuichen en steunen.
  Links op landbouw... elk woord moet je met argwaan beluisteren en niet eerder juichen dan dat hij daadwerkelijk is uitgepraat.

 • andre.jinke1

  Gemidde!de bedrijven hebben we als sector niks aan. Goede bedrijven moeten er zijn, die helpen ons vooruit!

 • veelust

  Hebben we het nu over een fosfaatprobleem,een schaalvergrotingsprobleemd, of iets met weidegangprbleem probleem.aantal jaren geleden werd er een FOSFAATPlafond ingesteld omdat er op een paar plekken een te hoog NITRAATgehalte was en om de derogatie(dierlijke N) werd er een FOSFAATPlafond ingesteld en vervolgens zou dit het beleid gaan worden voor weidegangof schaalvergroting.
  De inhoud is onderhand aardig zoek oftewel politiek genoemd.

 • xw

  jawel klaasvaak, maar dat vind jij.

 • kiepel

  mijn sympathie heeft ie al. De sociale kant van PVDA in wetgeving gieten. Prima. Dit zal de ZLTO wel niet leuk vinden. Die staan alleen maar groei te faciliteren.

 • jan doedel

  degenen aanpakken die het probleem veroorzaakt hebben punt. dat is toch niet zo moeilijk.

 • pette

  Ja er word gepraat over weidegang omdst te stimuleren maar hoe gaat men om met boeren die zomerstal voedering doen dat is toch ook weidemelk??

 • Bennie Stevelink

  @veelust 15:56, dat fosfaatplafond is in feite een mestplafond. Vanwege te hoge nitraatgehaltes werd een maximum gesteld aan de hoeveelheid mest die in Nederland geproduceerd mocht worden. Maar hoe meet je de hoeveelheid mest? Je kunt het meten in tonnen, maar dat zegt niet zoveel. Er is mest met 6% ds en ook mest met meer dan 12% ds. Ook bij dezelfde ds kan het gehalte aan mineralen nog sterk verschillen. Daarom is het al sinds jaar en dag gebruikelijk om de hoeveelheid mest aan te duiden in kg fosfaat.
  Het "fosfaatplafond" betekent dus een mestplafond op basis van een equivalente hoeveelheid fosfaat.

 • MarkvIngen

  gemiddelde bedrijven sparen
  kleine bedrijven niet afromen
  waar komt de ruimte voor de knelgevallen vandaan??
  hopelijk draaien ze bij en komt er toch nog een soort grondgebonden regeling wat volgens mij eerlijker is

 • haj146

  @ veelust idd! Iedereen roept wat maar waar hebben we het allemaal over. fosfaat is geen probleem. We laten ons een plafond aanpraten en nou zal de LINKSE PvdA er wel hun eisen aan stellen voor de gemiddelde boer. Foei wat een gezwets! Geen enkele vooruitstrevende boer zal hierbij gebaat zijn onthoud dat!

 • DJ-D

  Dit is toch gewoon beleid maken met emotie zonder economische onderbouwing. Mogen ze ook wel wat doen voor de middenstand in de winkelstraat. Kunnen ook niet op tegen de bol.com mediamarkt en aldi's. Juridisch niet haalbaar.

 • Johan en Carla Dekker

  Van Dam roemt kennis en innovatie maar is zelf "gewoon" tevreden met een zesjescultuur voor de nederlandse melkveehouder, de utopie van de maakbare samenleving.

 • Barneveldsei

  Het was te verwachten dat er eerst van alles geroepen wordt.
  Straks komt van Dam met de bijl, zorg dat je als bedrijf geen klappen krijg. Een ambtenaar heeft macht, en wordt altijd gesteund door collega's.

 • 200113528

  een gewoon melkveebedrijf is een bedrijf met de koeien buiten en niet meer dan 3,5 koe per hectare. Alles wat daar boven zit is te intensief en kan geen eens koeien weide. ik juich het toe wil best minder melken. Het is net als in de vorige eeuw. Als de werkeloosheid te hoog was gingen ze gewoon korter werken. Nu wij gaan gewoon minder koeien melken en dan gaat de prijs van zelf omhoog. 2,5 koe per hectare kan ook maakt niets uit. Als de melk net als bij kippen maar 30% duurder is als bij scharrel kippen. de stalboeren zijn gewoon de batterij boeren van de kippenwereld.


 • lepercheron 46

  @pette, er zit verschil in melk tussen gemaaid gras en geweid gras, dit is in de melk af te traceren.

 • hooghoes

  Linkse landbouw daar moet het op aan ,lang leve van dam

 • teunisenwilly1


  Ik ben het met van Dam eens . De onder nemers die nog snel hebben uit gebreid en het fosvaat probleem hebben veroorzaak eigen schuld dikke bult. Ze hadden maar grond moeten kopen. Hadden ze geen mest probleem gehad, dat houd ook zijn waarde voor de bank. Bouw ondernemer gaat toch ook geen hout of stenen opslaan als hij er geen werk voor heeft. Koe in de wei en grond gebonden melkveehouderij is ook ons streven. dat was toch vorige jaren het streven van LTO om tot een besluit en wees niet laf .laat zlto maar in hun sop gaar koken. zij hebben altijd al op grote voet geleefd. En de boel in het verleden bevuild. ze geven negens om.

 • daan1908

  Geen probleem dat oeverloze gezwam van Van Dam .
  Een paar goede advocaten maken gehakt van zijn prietpraat . We zullen zien !

 • mtstendam

  Gaat er ook een jaarlijkse indexering komen dan, de gewoon-index? Midden jaren negentig was 90 koeien heel groot,molken de meesten tussen de veertig en vijftig koeien. Iedereen is verdubbeld....schande.
  Het moet niet sneu gaan worden

 • Peerke1

  Hoezo kleine veeboeren tegemoet komen. Zelfs kleine boeren met veel grond en die toevallig niet de stallen, waar ze al sinds de vorige eeuw vergunningen voor hebben, helemaal vol hadden, worden nu extra gekort, om de late groeiers te bevooroordelen. Hoe onrechtvaardig kan een wetgever toch zijn.

 • deer123

  ik begin die van dam al een beetje te mogen ...

 • eg wel

  @ haj146

  fosfaat is geen probleem. We laten ons een plafond aanpraten.?????

  Dit sectorplafond is anders wel vastgelegd door l.t.o en n.z.o. En aangezien de meeste melkveehouders lid zijn van l.t.o kun je dus stellen: eigen schuld!

 • xw

  daan, een paar goeie advocaten maken gehakt van jouw bankrekening, en uiteindelijk wint de staat toch bijna altijd. Bijkomend gevolg is, dat jouw stressbestendigheid ook naar de kloten is. Steek je energie in nuttiger zaken zou ik zeggen. Succes jongen.

 • daan1908

  xw , wat ik bedoel is dat men nu bezig is een of ander gedrocht op papier te krijgen dat geen rekening houdt met vergunde rechten zoals aangekochte Ammoniakrechten , dure NB-vergunningen etc . Allemaal dingen die jaren geleden zijn opgestart , met medeweten van Gemeenten en Provincies , ook nog vertraagd door allerlei procedures , iedereen zal hier zijn gelijk willen halen .
  Daarom denk ik dat deze strijd pas begint met het toekennen van rechten aan deze of gene waar iemand anders zich tekort gedaan voelt .

 • NASJO

  Op een paar plekken in NL is het nitraatgehalte in de grond te hoog, daarom wordt er een stelsel bedacht waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Niet teveel toeters en bellen, de mest is keihard nodig om grond in redelijke conditie te houden en enig rendement te kunnen genereren. Met goede gewasopbrengsten zullen we gemakkelijker de milieudoelen halen. Mogelijkheid: gewoon terug tellen tot eindperiode melkquotum en opvullen tot aan het fosfaatplafond. Een eenvoudig werkzaam stelsel. Elk bedrijf hetzelfde % als uitgangspunt. Wanneer bedrijfsmatig extra fosfaat wordt bespaard is er ruimte voor extra dieren mogelijk. De overheid heeft de laatste jaren heel veel ha.'s grond aan de landbouw onttrokken, ook daar ligt een stuk verantwoordelijkheid door diezelfde overheid. Het aantal melkkoeien is sinds de invoering van de superheffing aanzienlijk gedaald!
  Geen roofbouw plegen, gezonde grond, gezonde koeien, gezond product!

 • Klaasvaak

  Precies Daan1908!

  In je eentje is een advocaat duur... maar 1 advocaat voor een gele groep is minder duur.

  Overheid wint misschien wel.... maar of ze gelijk krijgen? Juridisch is het niet goed te praten.

  Ik verwacht hetzelfde als met het quotum.... en dan kan wel eens blijken dat dat spreekwoord van de laatste lacher van toepassing is.

  En zo te lezen op deze site zijn er nu al boeren die de groei van een ander willen dwarsbomen. Zoveel zal er dus ook niet veranderen.

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.