Rundveehouderij

Nieuws

Melkveehouder getroffen door melkerskoorts

Recent is bij een melkveehouder in Nederland melkerskoorts vastgesteld. De eerste ziektedag was half augustus. Dat meldt het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

In de afgelopen 10 jaar is de aangifteplichtige melkerskoorts onder veehouders slechts één keer eerder gemeld, in 2014.

De veehouder bleek geïnfecteerd met Leptospira serovar Hardjo. Monsters van dieren en tankmelk waren negatief. De infectie is waarschijnlijk een gevolg van de import van drachtige vaarzen uit Duitsland. Bij ontvangst op het melkveebedrijf werden de dieren niet gecontroleerd op melkerskoorts, zoals volgens de regels binnen 6 weken moet gebeuren.

Totstandkoming besmetting niet vastgesteld

Een van de geïmporteerde vaarzen is kort na het afkalven overleden. De overige vaarzen werden later getest en waren melkerskoortsvrij. De veehouder had verder alleen contact met koeien van één ander bedrijf, dat ook gecontroleerd wordt via de tankmelk en negatief was. Men heeft dus niet kunnen vaststellen hoe de besmetting precies tot stand is gekomen.

Leptospirose

Men spreekt van melkerskoorts als mensen besmet raken met leptospirose via rundvee. Er ontstaan griepachtige verschijnselen zoals hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn en soms nier- en leverschade, waardoor herstel lang kan duren.

Zuivelverwerkers eisen in hun leveringsvoorwaarden dat melkkoeien vrij zijn van leptospirose. Een koe wordt van leptospirose niet zichtbaar ziek. Abortus en productiedaling zijn wel mogelijk. Na een besmetting blijft de Leptospira-bacterie levenslang in een rund aanwezig. Een geïnfecteerd rund kan de bacterie dus opnieuw uitscheiden en moet daarom afgevoerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.