Rundveehouderij

Nieuws

Gevolgen sneeuwstorm VS voor zuivelmarkt beperkt

De gevolgen van de recente sneeuwstorm Goliath in de Amerikaanse staten Texas en Nieuw Mexico voor de Amerikaanse zuivelmarkt lijken beperkt. Dat blijkt uit lokale berichtgeving. Desondanks zijn de gevolgen voor de lokale melkveehouders en zuivelindustrie groot.

De schattingen lopen ver uiteen, maar gesproken wordt van meer dan 35.000 dode runderen. Echter nog niet alle veehouders hebben de schade goed in beeld.

Deskundigen verwachten dat de impact van de storm op de totale Amerikaanse melkveesector, ondanks de schrijnende cijfers in het getroffen gebied, beperkt blijft. Texas en Nieuw Mexico telden in 2012 respectievelijk 436.000 en 330.000 melkkoeien. Daarmee zijn dit zeker niet de belangrijkste 'melkstaten' in de Verenigde Staten.

'Een klap voor lokale melkveesector'

Vriend en vijand werden verrast door de hevigheid van de storm, in het westen van Texas en oosten van Nieuw-Mexico. Door de harde wind ontstonden sneeuwwallen tot 4 meter hoog. De Texas Association of Dairymen (TAD) spreekt van een klap voor de lokale melkveesector.

Los van de omgekomen dieren zijn ook veel melkkoeien bijna 2 dagen niet gemolken, met alle gevolgen van dien voor de productie. Melkers konden vanwege het slechte weer simpelweg niet bij de melkveebedrijven komen. Ook veel gereedstaande RMO's konden de fabrieken niet meer bereiken.

Afvoer kadavers

Eerste zorg is volgens TAD-directeur Darren Turley de afvoer van de dode dieren. De aantallen zijn te groot om de dieren op de gangbare manier af te voeren. In overleg met de lokale autoriteiten wordt gezocht naar een manier om de kadavers snel en veilig kwijt te raken. Ook wordt in samenwerking met de autoriteiten onderzocht of getroffen melkveebedrijven financieel tegemoet kunnen worden gekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.