Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Bosscher trekt weer ten strijde

Arend Bosscher, een van de bekendste milieuactivisten in de landbouw, kruist opnieuw de juridische degens met de overheid.

Hij heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de manier waarop de Nederlandse overheid Europese afspraken rondom vermindering van ammoniakuitstoot naleeft. Daarnaast bereidt hij een procedure bij de Raad van State voor, tegen de wet programmatische aanpak Stikstof (PAS), waarmee uitbreiding van bedrijven rond natuurgebieden gelegaliseerd wordt.

Actiegroep

Bosscher, die nu in het Duitse Bentheim woont, is bekend van de actiegroep vereniging Milieudefensie Landbouw Twente. Die ageerde begin 90-er jaren volop tegen uitbreidingen in de intensieve veehouderij, met name in Oost-Nederland. Hij vocht door gemeenten verleende Hinderwet-vergunningen aan, wegens overtreding van de ecologische richtlijn. De Raad van State stelde hem veelal in het gelijk en vernietigde veel vergunningen. Dat leidde tot de Wet Ammoniak en Veehouderij, waarin onder andere overdracht van ammoniakrechten mogelijk werd.

Dierenwelzijn

Bosschers drijfveer is het welzijn van dieren. Omdat er onvoldoende mogelijkheden waren en zijn om verbetering daarvan af te dwingen, koos de gepensioneerde geohydroloog het milieurecht als wapen.

Laatste reacties

 • Bloemestein

  Is er nu werkelijk geen partij of organisatie die dit soort taliban achtige praktijken kan aanpakken?

 • Snel

  dat Robert Bodde hier nog aandacht aan schenkt, hij, (AB) is èèn van de mislukkelingen uit de samenleving die niets anders voor ogen hebben dan de boel te verzieken. Mensen die in dit land nog zorgen dat de economie nog draaiende blijft via gerechtelijke procedures, die dezelfde overheid ook nog eens geld kosten, het ondernemen onmogelijk te maken. Robert Bodde is zo in `t agrarisch bedrijfsleven thuis dat `t hem zou sieren deze tak eens positief op de billboard te zetten naar de consument toe. Zo verkeerd doen we `t toch niet Robert t.o.v. `t buitenland of wel soms???

 • kalkar

  Ik adviseer idereen om het verhaal van de t.v van Folkert van de Graaf te kijken. Dan zie je pas hoe verrot deze mensen zijn. Of zijn wij gek die de hele dag lopen te werken en te tobben om een paar euro te verdienen? Het verhaal van Folkert motiveert in ieder geval niet om weer vrolijk aan het werk te gaan, en dan druk ik mij nog zachtjes uit. Een aanrader, en kijken dus.

 • Bennie Stevelink

  Robert Bodde verwijst in zijn artikel naar een opmerkelijk detail uit het verleden van Arend Bosscher. Bosscher was net als Folkert van der Graaf aanvankelijk actief in het dieractivisme. Eind jaren tachtig was milieu beleidsmatig echter veel belangrijker dan dierwelzijn. Bosscher heeft hierop de overstap gemaakt naar milieuactivisme omdat hij naar eigen zeggen via het milieu "de boeren beter kon raken".

Of registreer je om te kunnen reageren.