Rundveehouderij

Nieuws 1491 x bekeken 1 reactie

Bodemvruchtbaarheid redelijk stabiel

De vruchtbaarheid van de bodem is de afgelopen decennia niet veel achteruitgegaan. Het percentage organische stof, een belangrijke indicator, bleef tussen 1985 en 2015 nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit cijfers van Eurofins-agro, die gisteren bekend zijn gemaakt tijdens de themamiddag Bemestingsadviezen en Bodemkwaliteit op Gras- en Maisland.

Volgens productmanager Arjan Reijneveld zijn door strengere mestnormen en fors lagere deposities uit de lucht een aantal elementen wel afgenomen in gehalten. Zo is de hoeveelheid beschikbare fosfor tussen 2006 en 2015 gedaald van 3,5 naar 2,5 milligram per kilo. De laatste jaren lijkt een nieuw evenwicht te ontstaan. De voorraad in de grond is bovendien vele malen groter. Ook de elementen Zink en Zwavel komen in lagere gehalten voor dan tien jaar geleden. Toch is er volgens hem geen sprake van verarming en kunnen veehouders met grondonderzoek en gerichte bemesting te lage gehalten voorkomen.

Bodemkwaliteit

Tijdens de studiedag gaven deskundigen vanuit verschillende aspecten van bodemkwaliteit aan wat de relatie is met het reguliere bemestingsadvies. Zo spelen onder andere de beworteling, bodemleven, organische stof en de ontwatering een rol bij de opname en beschikbaarheid van nutrienten. Er zijn nog veel vragen hierover. Wel zijn met goed en bewust bodemmanagent stappen vooruit te zetten. Belangrijk is om naar verschillen in de bodem te kijken; zo geeft differentiatie op basis van opbrengstpotentie en stikstofleverend vermogen tot 12 procent hogere benutting en opbrengst.

Rene Stevens

Eén reactie

  • farmerbn

    En vanaf 1985 is het fosfor hoeveel gedaald?

Of registreer je om te kunnen reageren.