Rundveehouderij

Nieuws 2553 x bekeken 3 reacties

42% rundveetransporten niet volgens eisen

42% van de gecontroleerde rundveetransporten in 2015 voldeed niet aan de eisen. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Van de 897 controles op rundveetransporten constateerde de NVWA bij 375 gevallen tekortkomingen. De aard van de overtreding wordt niet centraal vastgelegd.

Bij speciale controles op lange afstandtransporten van runderen bleken bij 41 van de 66 controles (62 procent) onvolkomenheden te zijn. Bij de rundertransporten gaat het in 95 procent van de gevallen om kalvertransporten.
Van Dam zegt zich in Europa in te zetten op het verlagen van de transportduur, met name voor slachtdieren. Hij vindt bovendien dat kalveren niet volgens de normen van voor volwassen runderen vervoerd moeten worden.

In Nederland worden veel kalveren aangevoerd. In 2015 zijn er in totaal bijna 7.800 zendingen met in totaal ruim 860.000 kalveren naar Nederland geïmporteerd. In een kwart van de gevallen (bijna 205.000 kalveren) zijn de dieren via lang transport (meer dan 8 uur) aangevoerd. Deze aantallen zijn iets lager dan in 2014, aldus het ministerie.

Keuring export

In november kreeg de NVWA voor het eerst aanvragen voor de keuring voor de export van Nederlandse kalveren naar Italië en Spanje. "In een kort tijdsbestek vinden er twintig exporten plaats", aldus Van Dam. De NVWA constateerde bij het inspecteren van vervoermiddelen voor vertrek dat de transporten niet zijn ingericht met een geschikt drinksysteem. "Jonge kalveren hebben een zuigreflex en de in het vervoermiddel aanwezige drinknippels zijn hier niet geschikt voor. Dit heeft ertoe geleid dat de NVWA met ingang van 21 december 2015 geen exporten van nuchtere kalveren over lange afstanden certificeert", aldus Van Dam.  Bij importen van kalveren met in het buitenland verkregen certificaten worden extra gecontroleerd op de drinkvoorziening en gesteldheid van de kalveren. "Afhankelijk van de omstandigheden kunnen vervoerders worden gewaarschuwd of beboet." WUR en Transport&Logistiek Nederland onderzoeken welk drinksysteem wel voldoet aan de eisen en bruikbaar is.

Henk Bleker, voorzitter van Vee- en Logistiek Nederland reageert kritisch op de cijfers van Van Dam. Hij spreekt van een schot hagel waar hij niets mee kan. "We weten niet om wat voor soort overtredingen het ging. Was het bijvoorbeeld administratief of technisch van aard? Zonder dat te weten kunnen we er als sector ook niets aan doen", zegt Bleker. Hij vindt het goed dat er gecontroleerd wordt, maar het moet dan wel duidelijk worden wat er mis is.

Laatste reacties

 • vandenbrand

  als je bijvoorbeeld naar nieuwzeeland vliegt ook verplicht 3x stoppen???

 • mtseshuis

  @vandenbrand: Minstens... wat een sufferds daar bij nVWA en van Dam..

 • geen boer

  Ik heb geen details, maar: de inrichtingseisen voor die vrachtauto's lijken me Europees geregeld. De inschatting dat ze opeens 'niet meer geschikt zijn voor kalveren' lijkt een persoonlijk waarde-oordeel.
  Dit verschijnsel is niet nieuw bij de nVWA (integendeel; er wordt volop ruimte gegeven voor persoonlijke interpretaties, ingegeven door persoonlijke opvattingen), maar mag dat eigenlijk zo maar? Is er niet een bepaalde Europese lijn die gevolgd moet worden en waar alle partijen, ook de nVWA, zich aan moet houden? Waar is EZ om de nVWA aan te sturen?

Of registreer je om te kunnen reageren.