Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Zuivelkoepel wil kleine aanpassingen beleid

Brussel - De koepelorganisatie voor de Europese Zuivelindustrie EDA wil niet dat het bestaande Europese beleid voor de melkveehouderij wordt aangepast, maar wil wel dat de Europese Commissie werkt aan een gelijkwaardiger markttoegang voor Europese zuivel op exportmarkten.

Ook wil ze meer inzet op schoolmelk en vrijwillige herkomstlabelling voor zuivel. De EDA vraagt dit in een document gericht aan de Europese Landbouwraad, die bijeenkomt op 7 september in Brussel.

EDA tegen nationale steun

De zuivelkoepel spreekt zich uit tegen nationale steunmaatregelen. Het speelveld moet gelijk blijven. Herstel kan alleen optreden via een gecoördineerde Europese aanpak, meent de EDA.

Productiebeheersing geen optie

Terug naar productiebeheersing of een variant daarvan is geen optie voor de zuivelindustrie. De markt moet zelf herstel bieden. De EU moet echter geen nieuwe vrijhandelsafspraken maken met sterke exporteurs als Nieuw-Zeeland. Dat kan de EU-zuivelsector wel schaden.

Indexering interventieprijzen

Samen met veel andere spelers in de zuivelketen vraagt de EDA wel om een indexering van de interventieprijzen voor melkpoeder en boter in de EU.  Ook moet de Commissie andere instrumenten inzetten om scherpe marktomslagen te voorkomen. De superheffing van vorig jaar moet in de melkveehouderij blijven, vindt de EDA.

Uniforme invoertarieven

Om export gemakkelijker te maken, moet de EU inventariseren met welke invoertarieven de zuivelsector te maken heeft en moet die actie ondernemen om die tarieven te uniformeren. Voor de handel in zuivel binnen de EU vraagt de EDA één geharminoniseerd intra-EU-certificaat.

Stabiel buitenlands EU-beleid nodig

Voor een goede handel en afzet van zuivelproducten zijn verder een coherent en stabiel buitenlands EU-beleid nodig en moet ook binnen de EU een eenduidig en voorspelbaar beleid worden gevoerd. Certificaten en labels moeten worden gehandhaafd, vrijwillige herkomstlabelling moet worden toegestaan en het schoolmelkprogramma moet worden gehandhaafd.

Laatste reacties

 • tonny60

  geen boerenbelang

 • Mozes

  Waarom niet @tonny60? 

 • tonny60

  Omdat er gewoon te veel wordt gemolken en de zuivelindustrie daardoor ongekend hoge winsten maakt.Onze eigen Frieslandcampina noemt zuivel ook gronstof en vermled openlijk dat de winst hoger is door lagere grondstofinkopen.Allen goede afspraken over productiebeheersing zeker bij lage prijzen is noodzakelijk

 • Mozes

  @Tonny60, productiebeperking komt er niet. In deze situatie hebben wij boeren er belang bij dat de zuivelindustrie hun producten zo goed mogelijk kunnen vermarkten zonder politieke belemmeringen. Dit leidt tot hogere winst die bij een coöperatie als FC weer uitbetaald wordt aan de boeren, dit in tegenstelling tot een particulier als A-ware. Het zo goed mogelijk kunnen vermarkten van zuivelproducten is dus wel degelijk boerenbelang. 

 • tonny60

  Op een bepaald moment komt er productiebeperking door regelgeving of door koude sanering.Ik kies dan voor regelgeving

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.