Rundveehouderij

Nieuws

Wet herinnert melkveehouder aan gevolg groei

Den Haag - Met de wet voor de grondgebonden groei voor de melkveehouderij moet nu ook snel een rekenmodel beschikbaar komen voor melkveehouders, zegt LTO Nederland.

Wiebren van Stralen, beleidsmedewerker van LTO Nederland, zegt dat melkveehouders zo snel mogelijk inzicht moeten krijgen in hun situatie. "Groei is niet zonder consequenties", zegt Van Stralen.

Voldaan aan wens Eerste Kamer

Met de wettelijke verankering van de regels voor grondgebonden groei voldoet staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aan de uitdrukkelijke wens van de Eerste Kamer. Van Stralen zegt dat daarmee de regels opnieuw in herinnering worden gebracht. "Dat is goed, want mijn ervaring is dat lang niet iedere melkveehouder zich realiseert dat je bij groei ook iets met grond moet doen."

Logische aanpassingen ten opzichte van AMvB

De aanpassingen die in de wet zijn gemaakt ten opzichte van de eerder ingediende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn in de ogen van LTO Nederland heel logisch. Het gaat om een aanpassing van de datum waarop melkveehouders konden weten hoe de groei van hun bedrijf gebonden moest zijn aan extra grond. Daarnaast is een praktische oplossing gevonden voor de manier waarop  moet worden berekend in welke overschotklasse een boer valt.

Regionale kringlopen

Van Stralen benadrukt dat de afspraken over het incalculeren van de regionale kringlopen nu snel vorm moet krijgen. Daarbij gaat het om grond die melkveehouders gebruiken om mest te plaatsen en voer te telen, maar die ze niet op kunnen geven. "Op dat vlak is wel voortgang nodig."

Met de AMvB komt Dijksma in grote lijnen tegemoet aan haar belofte in de Eerste Kamer, toen die  bij de behandeling van de AMvB vroeg om een wet: "Als ik met een wetsvoorstel kom, dan is dat dus een kopie van wat de Kamer vandaag aanvaardt."

Of registreer je om te kunnen reageren.