Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

NMV teleurgesteld in politieke maatregelen

Putten - De maatregelen die de Europese Commissie tot nu toe voorstelt om uit de marktproblemen te komen, waarin melkveehouders (en ook varkensboeren) zitten, zijn uitermate teleurstellend, vindt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De demonstrerende melkveehouders en varkensboeren willen geen zak geld of verhoging van de interventieprijzen, maar een echte oplossing, stelt de NMV. Daarvoor zijn andere instrumenten nodig, zoals het het Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP) van de European Milk Board. Dat gaat juist uit van een beloning voor degenen die minder leveren, zodat de voorraden slinken, om op deze manier tot prijsherstel te komen.

'De politiek begrijpt niet waar het om gaat'

De Europese Commissie heeft €500 miljoen directe financiële steun toegezegd. Het is nog niet duidelijk hoe dit geld verdeeld wordt, maar hiermee laat de politiek zien niet begrepen te hebben waar het om gaat. Voortzetting van het programma voor private opslag is niet doeltreffend voor een goede prijsontwikkeling. Dat is de afgelopen maanden al aangetoond. Promotie van zuivelproducten in de EU en derde landen is een hulpeloze, politieke actie. Het vervroegen van de uitbetalingen van de directe betalingen is een maatregel die slechts een korte periode enige soelaas biedt. En het is juist van belang dat het Milk Market Observatory (MMO) niet alleen crises ziet aankomen, maar daar ook op kan reageren.

Niet verder gekomen dan koffie drinken

De NMV noemt het ook uitermate teleurstellend dat staatssecretaris Dijksma 'niet verder kwam dan koffie drinken met enkele LTO-bestuurders in het café om de hoek'. De bond stoort zich daaraan. "Buiten op straat stonden vele Nederlandse boeren die haar graag de essentie van het MVP nog eens haarfijn hadden uitgelegd. Op de radio vertelt de staatssecretaris dat zij geen melkplas en boterberg wil. Maar de pakhuizen liggen juist nu al vol! Hieruit blijkt dat de staatssecretaris niet heeft begrepen dat het huidige, liberale beleid niet kan werken."

Aansluiten

Leden van Copa-Cogeca, waaronder LTO bestuurders, waren aanwezig tijdens de demonstratie in Brussel. De Belgische Boerenbond, ook Copa-Cogeca-lid, heeft zich ook achter het MVP geschaard, constateert de NMV. De bond hoopt dat dit ook een voorbeeld zal zijn voor andere leden van Copa-Cogeca en hen ertoe zal bewegen zich aan te sluiten bij het voorstel van de EMB. De NMV is altijd bereid om zaken gezamenlijk op te pakken.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    het is helemaal niet gek dat we als boeren niks kunnen bereiken, als je nagaat hoeveel commentaar er gegeven is op de acties van de boeren door de boeren zelf, zelfs boeren hier op de site die ik dacht dat ze wel inzagen dat het zoals het nu is niet goed gaat, nee, de politiek speelt handig in op de gevoelens en drijft de complete bevolkingsgroep uit elkaar, sommige hebben dat ook goed opgemerkt, maar het is verschrikkelijk hoe sommige hier altijd een mooi verhaaltje vertellen net zoals onze voormannen zouden kunnen doen, en in feiten enkel bezorgd zijn over hun eigen situatie, en totaal geen behoefte er aan hebben zich te bekommeren om de totale beroepsgroep

Of registreer je om te kunnen reageren.