Rundveehouderij

Nieuws 2332 x bekeken

CRV past berekening Netto Opbrengst aan

Arnhem - Fokkerijorganisatie CRV heeft met ingang van 1 september de berekeningswijze van Netto Opbrengst (NO) aangepast. Reden hiervoor is de afschaffing van het melkquotum en de daarbij horende vetcorrectie.

Daarnaast is vorig jaar het uitbetalingssysteem van FrieslandCampina aangepast, de negatieve grondprijs is afgeschaft en vervangen door een positieve waarde voor lactose. De vernieuwde berekening van de NO sluit nu weer aan bij de reële situatie.

Nieuwe wegingsfactoren

In de nieuwe formule zijn de oude wegingsfactoren -5 cent per kilo melk, €3,25 per kilo vet en €4,58 per kilo eiwit vervangen door €1,90 per kilo vet, €3,80 per kilo eiwit en 20 cent per kilo lactose. Een andere aanpassing is dat de eventuele vetcorrectie is afgeschaft. In de nieuwe rekenwijze wordt rekening gehouden met een gemiddelde voerprijs van 21,5 cent en een melkprijs van 34,50 cent met 4,4 procent vet en 3,5 procent eiwit, inclusief toeslagen.

Gemiddelde opgebrachte prijs over meerdere jaren

De gehanteerde melkprijs lijkt in vergelijking met de werkelijke melkprijs aan de hoge kant, maar wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde opgebrachte prijs over meerdere jaren. Om die reden verandert de gebruikte melkprijs niet vaak.

Elk jaar houden verschillende deskundigen uit de accountantswereld, banken, ZLTO, RVO.nl en DLV  de normen tegen het licht en passen deze zo nodig aan. Dit gebeurt in principe één maal per jaar.

Netto melkopbrengst per koe

De NO geeft de netto melkopbrengst per koe in euro's weer en  wordt berekend op basis van de voorspelde en/of gerealiseerde lactatieproductie en gecorrigeerd voor leeftijd, seizoen bij afkalven en verwachte tussenkalftijd. Hierdoor kunnen lactaties binnen een bedrijf vergeleken worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.