Rundveehouderij

Nieuws 1266 x bekeken

Beperkt risico op leverbotbesmetting

Deventer - Voor dit najaar en winter is er een gering risico op ernstige leverbotbesmetting bij runderen, schapen en geiten. Dit stelt de werkgroep Leverbotprognose.

De droogte in mei, juni en juli heeft ervoor gezorgd dat de infectiedruk beperkt is, terwijl het beeld afgelopen voorjaar nog slecht was. Toen werden heel veel leverbotslakken gesignaleerd.

Weinig problemen verwacht

Vooral in West-Nederland worden tot half november weinig leverbotproblemen verwacht. In een strook van midden-Utrecht naar Noordoost-Groningen is in leverbotgebieden vanaf begin september een groter risico voor een leverbotbesmetting. In deze gebieden kan in september een infectie op het gras zijn afgezet.

Kans op besmetting bij verhoogde waterstand

Op bedrijven met verhoogde waterstand, waar ook tijdens de droogte de percelen vochtig zijn gebleven moet men blijvend rekening houden met een leverbotbesmetting.

Vanaf oktober lammeren controleren

De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om op bedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden en in leverbotgebieden in de strook van midden-Utrecht naar Noordoost-Groningen vanaf begin oktober te controleren of de schapen een infectie hebben opgelopen.

Dit is mogelijk door middel van bloedonderzoek van minimaal vijf lammeren ouder dan vijf maanden. De werkgroep adviseert om alleen te behandelen als een diagnose is gesteld.

Voor rundvee is op dit moment een behandeling niet nodig.

Verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen

Om een leverbotbesmetting te voorkomen is het voor alle gevoelige diersoorten verstandig om de dieren te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen.

Resistentie triclabendazol voorkomen

Om resistentie van de leverbot voor triclabendazol te voorkomen is het bij het behandelen van zowel schapen als rundvee van het grootste belang om het juiste gewicht van het dier te schatten of te meten, zodat de juiste dosis van het geneesmiddel kan worden toegediend.

In geval van resistentie is behandeling met andere leverbotmiddelen nodig en die moeten op een andere manier worden toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.