Rundveehouderij

Nieuws 25 reacties

Nieuwe wet grondgebonden melkveehouderij

Den Haag – Het mestoverschot over het jaar 2015 is bepalend voor de hoeveelheid extra grond die een groeiend melkveebedrijf in 2016 moet aantrekken. Boeren die in verband met bedrijfsuitbreiding vóór 30 maart 2015 verplichtingen zijn aangegaan voor de verwerking van de extra mest, zijn vrijgesteld van de plicht extra grond aan te trekken.

Dat zijn de belangrijkste punten in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij die Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend heeft gemaakt. De wet moet ingaan op 1 januari 2016 en vervangt de zogenoemde AMvB die op 30 maart dit jaar bekend werd.

Drie categorieën fosfaatoverschot

In het nieuwe wetsvoorstel blijven drie categorieën bedrijven met verschillende overschotten per hectare. Het overschot per hectare in 2015 bepaalt hoeveel een bedrijf in 2016 maximaal mag verwerken van extra fosfaatproductie door melkvee. Bij extra fosfaat gaat het om extra fosfaatproductie door melkvee ten opzichte van de fosfaatproductie door melkvee in 2014. Voor 2016 komt dat op het volgende neer:

 1. Bedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo fosfaat per hectare in 2015; zij hoeven in 2016 geen extra grond te hebben voor de uitbreiding;
 2. Bedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot 50 kilo per hectare in 2015; deze bedrijven  moeten voor 25 procent van het extra melkveefosfaat meer grond hebben en 'mogen' maximaal 75 procent verwerken in 2016;
 3. Bedrijven met een fosfaatoverschot van 50 kilo of meer per hectare in 2015; voor de helft van het fosfaat moeten ze meer grond hebben, de ander helft moeten ze dan verwerken.

Bedrijven die niet uitbreiden ten opzichte van 2014 vallen niet onder de werking van het wetsvoorstel. Het overschot per hectare dat bepalend is voor de bovengenoemde categorie-indeling in een jaar wordt berekend als de fosfaatoverschot melkvee (fosfaatproductie min plaatsingsruimte) in het vorige jaar gedeeld door het aantal hectares in gebruik in datzelfde voorgaande jaar.

Dus overschot-categorie 2016 wordt bepaald door overschot in 2015 en grond 2015.

Andere peildatum knelgevallen

30 maart 2015 wordt de nieuwe peildatum voor bedrijven die verplichtingen zijn aangegaan om extra fosfaatproductie door melkvee volledig te laten verwerken. Als ze voor die datum aantoonbaar verplichtingen zijn aangegaan zijn ze vrijgesteld van de plicht om extra grond onder hun bedrijf te leggen.

In het eerste voorstel van Dijksma, de zogenoemde AMvB die op 30 maart is gepubliceerd was dat nog 7 november 2014. Het wetsvoorstel wordt later dit najaar behandeld in de Eerste en Tweede Kamer.

De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel:

 • Ingangsdatum wet 1 januari 2016.
 • Bedrijven met overschot groter dan 20 kilo fosfaat per hectare moeten meer grond hebben als ze groeien ten opzichte van 2014.
 • Fosfaatoverschot 2015 en grond 2015 bepalend voor de overschotcategorie die van toepassing is in 2016.
 • Vrijstelling voor intensieve bedrijven (20 kilo of meer per hectare) die voor 30 maart voor het volledige overschot verplichtingen zijn aangegaan voor mestverwerking.
 • Behandeling in parlement dit najaar.

Laatste reacties

 • kiepel

  Vraagje??
  Een bedrijf met een fosfaat overschot boven de 50kg moet voor de helft meer grond hebben.
  Vraag: Meer grond dan in 2014?
  Of meer grond dan in het voorgaande jaar?

 • dedukeofhazzert

  Word grond 2015 bepalend?

 • Wim Esselink

  @kiepel
  In het wetsvoorstel staat dat bij een fosfaatoverschot van 50 kilo of meer maximaal 50 procent van de extra fosfaat ten opzichte van 2014 verwerkt mag worden. Dat kun je ook uitleggen als 'de helft moet worden afgedekt met grond'. 'ten opzichte van 2014' is te herleiden uit de toelichting bij het wetsvoorstel. Maar het wachten is helaas nog op de juiste berekeningswijze.

 • Wim Esselink

  @deduke
  De categorie overschot per hectare in een jaar wordt bepaald volgens de situatie in het voorgaande jaar.
  Grond 2015 en het fosfaatoverschot 2015 bepaalt volgens het voorstel in welke van de drie overschotcategorieën een bedrijf valt voor de berekening van mestverwerking en eventuele extra grond in 2016. Door een hoog overschot in 2015 kan een bedrijf in 2016 dus van de categorie minder dan 20 kilo per ha opschuiven naar de categorie 20 tot 50 kilo bijvoorbeeld.

 • boerJohan

  Ik heb grond mag ik dan ook nog wel beginnen met koeien of Moet ik dan fosfaat rechten kopen wie help me ?

 • info@sturrisruurlo.nl

  Dus er komen geen koeienrechten?
  En, een akkerbouwer kan nu nog beginnen met melkkoeien?
  Dus op die manier kan de fosfaat productie nog steeds stijgen?

 • robert1

  fosfaatrechten komen nog met de diverse categorieën.
  de bomen en het bos.

 • Schraar

  Ik heb een intensief bedrijf en heb vorig jaar nog 6 ha grond aangekocht. Dit jaar gegroeid in stuks melkvee.
  Zoals ik het lees had kan ik deze aankoop van grond niet meer gebruiken voor de groei dit jaar. Ik had dus beter kunnen wachten met die aankoop van grond en deze pas komend jaar aan moeten kopen, dan had ik hem hier wel voor kunnen gebruiken.
  Het komt er dus ook op neer dat je niet meer grond dan strikt noodzakelijk moet bijkopen/pachten, want anders zit je het jaar daarop als je wilt groeien weer met hetzelfde probleem en moet er weer extra grond bij.

 • wmeulemanjr1

  Ja schaar, ingewikkeld dat wel.

 • peter1939

  tis ingewikkeld geworden, scheelt dat de melk veel opbrengt

 • Peltjes

  Het had zo simpel kunnen zijn nl. fosfaatrecht op de grond.

 • janbajema

  dus grond en fosfaatrechten

 • Timmermanshuus

  Wordt de biologische landbouw op de zelfde wijze beoordeeld?


 • millust@hotmail.com

  Bex voordeel tov 2014 ?

 • Fryslanboppe

  En wie nog ruimte overhad in 2014 kan meer koeien melken??? Of is die conclusie te eenvoudig??? Snap er geen ene sodemieter meer van !

 • Foxxy

  20 koeien 2014
  100 ha grond 2015

  Zou betekenen 20 koeien 2016, plus fosfaatrechten kopen voor meer koeien!

 • Foxxy

  Of 20 koeien melken. En je fosfaat-ruimte door mest aan te voeren vol maken!

 • landboer

  Voor deze wet wel Fryslan ,maar dan zal je waarschijnlijk in 2017 fosfaat bij moeten kopen of eerder. En Timmerman voor bio geldt hetzelfde ,maar dat zal geen probleem zijn, want die hebben ook geen derogatie en vaak veel grond.

 • Barneveldsei

  Foxxy . Of 80 ha verhuren voor €2000,00 kunnen de koeienboeren nog een beetje uitbreiden.

 • westerik

  dit is een wiskundige rotstreek:

  voorbeeld:
  jaar 2014
  6000kg fosfaat op 50 ha gras à 95 kg is overschot van 25kg Ha

  jaar 2015
  6000kg fosfaat op 60 ha gras à 90 kg is overschot van 10kg Ha

  jaar 2016
  6900kg fosfaat op 60 ha gras à 90 kg is overschot van 25kg Ha
  dus jaar 2017 moet je weer grond verwerven, omdat je ten opzichte van 2016 een klasse bent gestegen. Terwijl je voor al je uitbreiding vanaf 2014 genoeg grond hebt verworven. Want je bent 900 kilo gestegen met je fosfaatproductie en je had al 10 ha à 90 kg fosfaat verworven.

  Wie betaald de afroming? de mensen die in 2015 grond hebben verworven!!

 • H.Grotenhuis1

  #westerik
  Geen wiskunde, maar gewone rekenkunde en dat ook nog eens heel slinks, schijnbaar gedaan op advies van Raad van State.
  Maar past geheel in de insteek: grootschalige en intensieve melkveehouderij heeft de toekomst

 • horstink

  Sorry Grotenhuis1, kan je niet volgen. Juist intensieve melkveehouders die willen groeien moeten ook elk jaar flink extra grond verwerven. Kost een vermogen.

  Maar het betekent heel simpel wanneer je een fosfaatoverschot hebt groter dan 20 kg/ha je het komende jaar alleen kunt groeien wanneer je ook extra grond op je gecombineerde opgave kunt invullen......(en extra fosfaatrechten hebt).
  Zit je onder de 20 kg fosfaatoverschot/ha in het voorgaande jaar, dan volstaat het verwerven van fosfaatrechten. Maak je een groeispurt dan kan dit echter het jaar erop wel betekenen dat je dan weer extra grond nodig hebt om je veestapel op hetzelfde peil te mogen houden, want het percentage van je overschot dat je mag laten verwerken daalt dan weer....

  Onder de 20 kg/ha fosfaatoverschot blijven doordat je bedrijf in balans is (vee versus grond) scheelt een boel rekenwerk!

 • massan

  Vraagjes?
  Ik heb een fosfaatoverschot van meer dan 50 kg/ha.
  In 2014 fosfaatproductie: 8000 kg forfaitair.
  In 2015 fosfaatproductie: 10.000 kg forfaitair. Stel ik heb een bexvoordeel van 20% in 2015, wat dus betekend 8000 kg fosfaatproductie. Heb ik dan in 2016 geen extra grond nodig?

  Stel dat ik een gedeelte van mijn bouwland omzet in grasland in 2016 omdat op grasland meer fosfaat op mag dan op bouwland. Mag ik deze extra fosfaat die ik kwijt kan om mijn eigen grond zien als 'extra grond'?

 • maiskolf

  Volgens mij snapt Dijksma hetzelfde ook niet meer.
  Dit wordt een zooitje. De boekhouders kunnen weer schrijven!

 • horstink

  Wanneer we mogen rekenen met de kringloopwijzer/bex-voordeel dan heeft massan in zijn rekenvoorbeeld geen extra grond nodig in 2016. Maar dan moeten we dus wel met z'n allen zorgen dat de kringloopwijzer voldoende geborgd en betrouwbaar is! Wordt de kringloopwijzer afgeschoten dan is er in zijn rekenvoorbeeld extra grond nodig om de dieren te mogen houden.

  Wanneer bouwland omzetten in grasland op jouw bedrijf helpt om het fosfaatoverschot te verlagen moet je dat zeker doen. Meer eiwit zelf verbouwen, dus minder eiwitrijk (=fosfaatrijker) krachtvoer nodig...het behaalde voordeel telt dan weer het jaar daarop.
  Echter aanwendingsnorm en fosfaatoverschot zijn wel 2 verschillende dingen!

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.