Rundveehouderij

Nieuws 3468 x bekeken

Gesteggel over verlening Natuurbeschermingswet Koolen

Doetinchem - De tien zienswijzen die bij de provincie Gelderland zijn ingediend tegen de ontwerpvergunning van de natuurbeschermingswet (Nb-wet) tegen het melkveebedrijf dat internetmiljonair Kees Koolen wil beginnen in Wichmond, zijn afkomstig van vier partijen.

De eerste partij bestaat uit zes particulieren, die gezamenlijk hun bezwaar hebben ingediend via een advocatenkantoor. Zij hebben inhoudelijke zienswijzen geformuleerd, die met name ingaan op de vraag of Dutch Dairy Genetics bv, het bedrijf van Koolen, voldoet aan de eisen die gesteld worden aan externe saldering: mogen de elders aangekochte ammoniakrechten gebruikt worden voor het bedrijf aan de Polweg in Wichmond. Dit is een van de onderwerpen in het besluitvormingstraject voor de toekenning voor de natuurbeschermingswetvergunning. Voor deze zienswijzen zijn ontbrekende gegevens opgevraagd. Deze gegevens zijn, zo meldt de advocaat van deze partij, nog niet gearriveerd. Hij geeft aan niet het idee te hebben dat er zorgvuldig naar het verzoek gekeken is, aangezien hij dit verzoek al op 14 juli gedaan heeft. De zienswijzen die namens deze partij zijn ingeleverd zijn voorlopig, als de ontbrekende stukken ontvangen zijn is het mogelijk dat er aanvullende zienswijzen opgesteld worden.

Zienswijzen vergunningenbeleid

De tweede partij betreft twee zienswijzen, die ook ingaan op het vergunningbeleid, de vergunde emissies en de externe saldering.

Dan zijn er nog twee brieven met een meer emotionele lading, over onder meer zorgen over waardevermindering van de eigen woning, de gevolgen van schaalvergroting voor de lokale bevolking en de gevolgen voor de kleinere boeren uit de omgeving.

Ontwerpvergunning voldoet aan regels

De ontwerpvergunning voor de natuurbeschermingswet voor het bedrijf van Koolen, die op 3 juni gepubliceerd is, voldoet aan de regels waarop de provincie mag toetsen. Vervolgens mag degene die bezwaar heeft tegen deze vergunning, zienswijzen indienen, die weer kunnen leiden tot het opvragen van nadere informatie. De zienswijzen zijn openbaar maar anoniem.

De zakelijke adviseur van Koolen, Marcel Schiphorst, wil inhoudelijk niet reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.