Rundveehouderij

Nieuws 31 reacties

Voor SP staat vast dat liberalisering zuivel is mislukt

Den Haag - "Minder dan een half jaar na de afschaffing van de melkquotering kunnen we concluderen: de liberalisering van de melkveesector is mislukt en kent voornamelijk verliezers." Die conclusie trekt Kamerlid Eric Smaling amper vijf maanden na het loslaten van de melkquotering

"Een historische vergissing", zegt de SP'er die op korte termijn met de staatssecretaris wil debatteren over het Europese besluit om de quotering af te schaffen. "Het ineenstorten van de melkprijs was te voorzien", zegt Smaling.

De SP wil dat de Europese Unie het alternatief van de European Milk Board overneemt, het zogenoemde Market Responsibility Programme, dat overproductie en instortende zuivelprijzen moet voorkomen.

'Gemiste kans'

Smaling vindt het een gemiste kans dat niet vanaf het begin af aan in Nederland is gestuurd op grondgebondenheid, weidegang en productiebeheersing. "Er is wanbeleid gevoerd. Er zijn met spoed herstelmaatregelen nodig om de schade van het gevoerde beleid te beperken", zegt Smaling.

'Kosten mestverwerking laatste duwtje'

Smaling heeft weinig geloof in het systeem van fosfaatproductierechten omdat daarmee de extensieve melkveehouder benadeeld wordt ten gunste van de snelle groeiers. Bovendien ziet hij dat varkenshouders in de problemen komen vanwege de groei in de melkveehouderij. Varkenshouders moeten meer betalen voor de afzet van mest. "En met een geschiedenis van lage prijzen gevolgd door productieverhogingen plus grote afhankelijkheid van de prijs van soja was de varkenshouderij al buitengewoon kwetsbaar. Zo'n extra kostenpost voor mestverwerking is dan het laatste duwtje."

Laatste reacties

 • Foxxy

  Dat is de tweede politieke partij tegen fosfaatrechten (VVD via Helma Lodders eerst)

  wie volgt ?

 • koeboertje

  De SP heeft plotseling medelijden met de veehouders !? 

 • alco1

  Moet je ingaan op een man die er ook maar de ballen verstand van heeft, dus in feite alleen maar voor de buhne praat?

 • Foxxy

  @ Alco, feitelijk moet je nu slechts zetels tellen ! 

  Ik verwacht ( buiten mijn eigen visie om ) dat mevrouw Dijksma geen meerderheid weet te behalen in het fosfaat-beleid ! 

  Maar we gaan het vanzelf ondervinden !

  als CDA ( en natuurlijk is Wilders tegen eenzijdige regelgeving mbt Nederland) ook tegen is, kan Sharon wat anders bedenken !

 • piethermus1

  Het is juist de SP-gedeputeerde Johan van den Hout die in Brabant zijn privee-anti-boer-sentiment tot algeheel provinciaal beleid aan het maken is.

 • daan1908


  Weer  eentje  die  het  niet  snapt ,  treurig  dat  zo  iemand  zonder  verstand  van  zaken  zich  Kamerlid  mag  noemen .

  We  hebben  1  geluk  ,  deze  partij  zal  nooit  regeren ,  ze  passen  alleen  in  Noord - Korea .

   

 • tonny60

  voor wat het zich nu aan laat zien omtrend de liberalisering van de zuivel heeft hij in ieder geval gelijk

 • info36

  @Piethermes1, het anti boer sentiment is bij de huidige regeringspartijen ook heel groot.

 • piethermus1

  Ja! Gezien dat gegeven doet Dijksma het nog niet eens zo heel slecht.

 • Schraar

  Dat het afschaffen van de melkquotering een historische vergissing is wisten we bij de NMV 10 jaar geleden al. In 2007 is dan ook een rapport met deze titel naar buiten gebracht. De inhoud hiervan staat nog steeds als een huis en komt volledig uit. 
  Eric Smaling heeft gewoon gelijk en de snelste weg om hier uit te komen is de melkproductie verlagen met het EMB plan. 
  Graag lees is van degenen hierboven die er meer verstand van denken te hebben wat zij voor oplossing hebben voor de huidige problematiek.

 • Peerke1

  De SP heeft helaas wel gelijk. De liberalizering van de zuivel is mislukt. De FOSFAATRECHTEN zijn een nog grotere misslukking. De snelle groeiers hebben het verknald voor de rest. En juist deze snelle groeiers pakken wat ze pakken kunnen en dus ook onterecht vele FOSFAATRECHTEN waar ze volgens logisch denken ook helemaal geen recht op hebben.

 • veldzicht

  Gelukkig hebben @Schraar en Eric Smaling niks in te brengen.Dan heb je straks de productie terug gebracht en heb je nog steeds de zelfde rot melkpprijs.
  Het werkt alleen als je wereldwijd de productie kan verlagen en dat is
  onmogelijk.Als je het van de S.P.moet hebben berg je dan maar, die hebben nog nooit iets met landbouw voor gehad net als alle andere linkse partijen en d66.

 • Koen Franken

  Zo is het veldzicht , alleen op deze manier gaat men wel de varkenshouderij na .

 • Mozes

  @Schraar #10, ik lees graag van jou hoe jij denkt  te kunnen waarmaken dat dat systeem van productiebeperking werkelijk leidt tot een hogere melkprijs. De productiebeperking die we hadden was niet in staat om in 2009 de melkprijs op peil te houden. 

 • j.verstraten1

  En daar gaan velen aan voorbij Mozes. Liberalisering zorgt voor pieken en dalen. Quotering is daaraan ondergeschikt. Plan EMB werkt ook alleen icm prijspolitiek.

 • alco1

  Smaling, peerke, schaar, tonny. Jullie geven weer eens duidelijk aan hoe het werkt in de politiek. Praten voor de buhne, maar een werkbare oplossing. Ho maar.
  We leven in een democratie, waar iedereen zijn zegje mag doen en dat moeten we koesteren. Maar tegelijk slaan we hiermee ook de weg in waarin geen op feiten beruste besluitvorming meer kan worden genomen.

 • landboer


  En wat is jouw oplossing alco?

 • alco1

  Landboer. Sorry, ik had jouw niet bij het groepje.
  Als er geen oplossing is, moet je ook geen oplossing willen creéren waarmee je als land en boer nog vaster komt te zitten en daarbij in een oneerlijke concurrentie terecht komen.
  Een besluitvorming hoeft niet revolutionair te zijn. Het zelf zijn weg laten zoeken is beter dan boeren net als een hond een worst voor te houden, die hij nooit zal krijgen.

 • eg wel

  Productiebeperking binnen Europa heeft wel zeker invloed op de wereldwijde melkprijs. Een half % melk te veel is een 30% lagere melkprijs.
  Dat onze export overgenomen wordt door andere werelddelen is je reinste kolder.
  Met een goed product voor een redelijke prijs ben en blijf je spekkoper.
  Mozes blijft maar doorgaan over de melkprijs in 2009, die kwam (voor de zoveelste keer) door de creditcrisis (de handel kwam Wereldwijd voor alle producten stil te liggen) heeft niets met wel of geen quoum te maken. De prijs van grond is door het afschaffen van het quotum 25000 euro/ha duurder, hiervoor geen afschijving, wat op quotum wel mogelijk was. Nog een paar jaar (bij voldoende vraag) een % verhoging en we waren tegen het fosfaat plafond aangelopen.  Lekker voor diegenen die 25 zijn en uitbreiden moeten, duur grond en fosfaat rechten kopen en geen afschrijving bij een goed jaar. Gunstig voor de stoppers, grond en fosfaat duur verhuren en/of verkopen.

 • Foxxy

  Wij wisten al 7 jaar dat quotum verdwijnen zou ! Zo ook onze melk-inkopers !

  Dat quotum verdwijnen zou, heeft bij de boeren voor uitbreidingsplannen gezorgd! Nadat Rusland onverwacht wegviel als afnemer, bleek op Europees Niveau niet zo snel dat die volumes (ook bij varkens) zo snel elders kon worden afgezet !

  Nu is de Europese produktiestijging in melk mijns inziens NIET geheel verantwoordelijk voor de mindere melkprijs (wel deels) Ik vermoed eigenlijk dat de melk-inkopers er gewoon op anticiperen ,en daardoor een enorm onrustige zuivelmarkt hebben gecreererd !  De markt vindt vanzelf zijn weg wel weer terug ,en nieuwe afzetkanalen komen erbij !

  RFC draait dikke winst mede dankzij lagere prijs melk-inkoop , waarom zouden supermarkten niet hetzelfde doen ? (Op de inkoop van supers zitten niet voor niets TOP-verdieners!) jammer voor ons !

 • veldzicht

  eg wel,Door dat door de overheid verzonnen fosfaat plafond zijn alleen de boeren hier in Nederland de pieneut.terwijl  de rest van Europa en de wereld zijn gang kan gaan.Nu moeten zelfs boeren met een heel normale vee bezetting nog voor veel geld mest afvoeren.

 • eg wel

  Door de overheid verzonnen, samen met l.t.o./n.z.o afgesproken.
  Waarom er aan meewerken als het onzin is!

 • metal

  Veldzicht jij hebt echt de ballen verstand In de rest van de eu hebben ze veel minder dieren per HA dus daarom geen mest overschot.Zolang we hier in nederland maar door gaan met uitkopen en verplaatsen zal hier het produceren duur blijven want zo wordt de prijs van grond en productie rechten hoog gehouden.En de boeren kijken allleen maar naar groter groots maar dat is een doodlopende weg met alleen leed onder boeren en koeien.
  De zuivel in de winkel is ondanks de lage melkprijs nog geen cent gezakt .
  Waar blijft dat geld ??? 
  Wij moeten LTO en de zuivelreus FC aanpakken want er was volgens hun toch een melk tekort en er kon toch veel melk naar china Deze heren moeten op de keien worden gezet Hun kunnen prima bij de efteling in het sprookjes bos gaan werken
  En de man van sp heeft volkomen gelijk maar de boeren willen allen maar veel koeien en varkens en niets verdienen en zijn daar ook nog trots op.

 • veldzicht

  metal,ik mag er dan misschien de ballen verstand van hebben,nog erger al die mensen van de S.P. die denken er verstand  van te hebben,waar onder jij, en de grootste onzin uit lopen te kramen.laat landbouwzaken nu maar aan de landbouw over is veel beter, boeren bemoeien zich toch ook niet met het inrichten rijksmuseum of de aanleg van de noord-zuidlijn,nou dan.

 • el

  De boer melkt zijn koeien, de overheid melkt de boeren!

 • Peet1212

  Juist EL en dat is nu net het probleem DE OVERHEID die veel te veel amtenaren heeft die zichzelf aan het 'werk' willen houden. Ider jaar weer andere of strengere regels het houdt niet op. Er moet beleid komen voor de langere tijd en voor de rest NIETS meer.

 • erwin1612

  @Metal, Waar jou probleem met RFC vandaan komt weet ikniet maar het melkprijs systeem is met instemming van de leden aan genomen.
  dat de hoge winst van RFC schril overkomt naar de melkveehouders begrijp ik wel echter bij hoge garantieprijs word er meer direckt melkgeld uit betaald en minder winst genoteerd waardoor een lagere prestatietoeslag,nu zien we een ander beeld kijk maar naar de halfjaarcijfers en interim uitkering die fors hoger is als verleden jaar als RFC dit vol kan houden voor zie ik een difinitive melkprijs van rond de 33 cent over 2015.wbt fosfaat en de politiek hoeven we het van links niet te verwachten of we moeten willen inkrimpen en zal de vvd hun regerings positie op het spel zetten voor wat boeren en fosfaatrechten? denk het niet ook het cda houd zich op de vlakte wat dat aan gaat .en deze heer van groen links weet hij waar het om gaat? denk het niet he.Ben zelf benieuwd naar de spierballentaal van mevr Lodders of huld zij zich straks weer in stilte?

 • Gerard Stam

  Over de melkprijs maak ike niet zo druk over 2 jaar zijn er dat waarschijnlijk al weer vergeten. Wat de oplossing van het fosfaatprobleem betreft niet de dieraantallen als referentie gebruiken maar de hectares grond die bij het bedrijf horen.Alleen bedrijven met een fosfaatpverschot zijn de veroorzakers van de overschrijding van het fosfaatplafond dus deze groep moet gewoon minderen. Duurzame veehouderij is grondgebonden dus niet meer dan 2,3 GVE per Ha en geen transporten met vrachtauto,s  door het hele land met mest en voer. Daar zou Campina ook eens naar moeten kijken en niet alleen die grote boeren belonen die toevallig een windmolen of zonnepanelen hebben en dan zogenaamd duurzaam en milieu vriendelijk boeren .

 • agratax2

  SP is wel snel door de bocht. Na 5 maanden geen quotum en zij weten al dat afschaffen quotum de grootste fout in de geschiedenis is. Zij hadden en hebben nog steeds geen alternatief aangedragen waarde boeren een beter bestaan mee kunnen opbouwen. Als de SP de fouten van Stalin willen copieren omdat dat werkbaar is, moet ik ze teleurstellen. Dit werkt ook NIET.

 • piethermus1

  Als een partij het woord 'fascistisch' niet in de naam mag hebben, mag een partij het woord 'socialistisch' ook niet in de naam hebben, in mijn ogen. Immers de fascist Hitler en de socialisten Stalin en Mao, waren de grootste massamoordenaars in de geschiedenis. Het is derhalve uitermate stuitend dat er ee partij is in ons land met de naam Socialistische Partij. Het is derhalve uitermate stuitend dat er partijleden op hoge posten in het bestuur van ons land zitten, o.a. in Brabant.

 • piethermus1

  Ik bedoel; Geen van beide zijn acceptabel; Fascisme niet en socialisme niet. Sociaal-democratie echter wel!

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.