Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Vleesveesector alert op uitwerking fosfaatrecht

Den Haag – De vakgroepen voor de vleesvee- en vleeskalverhouderij van LTO Nederland zijn alert op de uitwerking van de fosfaatrechten voor melkvee.

De vleesveesector is beducht dat de ontwikkelingen in de melkveehouderij ook gevolgen kunnen hebben voor houders van vleesvee en vleeskalveren. Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken praat niet over fosfaatrechten voor vleesvee stellen de vakgroepen vast in een schrijven aan hun leden. Toch is er belang voor beide sectoren.

Duidelijke afspraken fosfaatruimte sectoren

Volgens Wim Thus, voorzitter van LTO Vleeskalverhouderij, liggen er duidelijke afspraken binnen LTO over de verdeling van de fosfaatruimte tussen de sectoren. Voor vleesvee gaat het dan om een sectorplafond van 12,5 miljoen kilo fosfaat op basis van de productie in 2002. "Geen directe zorg, maar we zijn wel alert", aldus Thus.

Overlap sectoren met verschillende diercategorieën

Volgens Jos Bolk, voorzitter van LTO Vleesveehouderij, is het allemaal afhankelijk van de invulling die in de komende maanden bekend moet worden. Hij wijst op de overlap tussen de sectoren met verschillende diercategorieën. Het gaat dan bijvoorbeeld om de categorieën 101, jongvee jonger dan een jaar, en om de categorie 102 (jongvee van een jaar en ouder). Die categorieën kunnen in beide sectoren voorkomen. Volgens Bolk is dat al onder de aandacht gebracht bij EZ. "In onze sector hebben we geen mestprobleem", aldus Bolk, "We zijn best bereid om mee te denken over oplossingen voor het probleem van de melkveehouderij, maar dat mag geen nieuw probleem opleveren voor de vleesveehouderij."

Laatste reacties

 • Vhouder

  een soort fosfaatrechten voor alle rundvee. Is toch ook zo bij kippen en varkens je kunt toch van zeugen naar vleesvarkens waarom dan niet van vleesvee naar melkvee.

 • nutterseweg10

  Het beste is om voor jongvee van zoogkoeien een aparte diercategorie te maken,er is dan een duidelijk wettelijk onderscheid.
  De vleesveesector produceert nog een miljoen kg fosfaat minder dan in 2002,deze ruimte komt de melkveehouderij niet toe,anderom zou ook ondenkbaar zijn!!
  laat lto nu maar eens zien dat ze voor alle sectoren opkomen!
  Trouwns in het nieuwe besluit huisvesting produceert een zoogkoe 4,1 kg ammoniak en het jongvee ervan 4,4(hoe krom kan het)Nog een argument om een aparte diercategorie voor jongvee van vleesvee!!

  Groeten.

 • Schaap1975

  Duidelijk onderscheid houden tussen de vlees en melkveehouderij. De melkveehouders moeten toch de wereld voeden

 • Jefke

  Waarom grondgebondenheid niet als richting gebruiken om af te komen van alle discussie over fosfaat etc. Ook de vele mesttransporten zijn niet echt duurzaam. Regionaal werken en door minder productie hogere opbrengsten krijgen, dat is de toekomst.

Of registreer je om te kunnen reageren.