Rundveehouderij

Nieuws 17 reacties

'Nationale aanpak zuivelproblemen onacceptabel'

Den Haag - De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland roepen de Europese Commissie en de Nederlandse regering op om het vrije handelsverkeer op de Europese Interne Markt te garanderen.

Aanleiding voor dit verzoek is de oproep van de Franse Fédération Nationale des Coopératives Laitières (FNCL) om per 1 augustus 2015 in Frankrijk geen import van zuivelproducten meer toe te staan.

Geen oplossing

De NZO en LTO vinden dat de Franse oproep om de invoer van buitenlandse zuivelproducten stil te leggen volstrekt geen oplossing biedt voor de huidige lastige marktomstandigheden in de zuivel. Ze noemen een nationale aanpak die indruist tegen de uitgangspunten van een open EU-markt onacceptabel.

Laatste reacties

 • lepercheron 46

  Dan ook geen Danone en franse kaas meer naar nederland.

 • WAdenHartog

  De varkens houders kampen al jaren met een te lage opbrengst . Nu moeten die arme koeienboeren in eens produceren onder de kost prijs en ze klagen steen en been. En het quanta is er pas 3. Maanden af.

 • poelsgtr

  @WAdenHartog

  waar maak jij uit op dat de Nederlandse melkveehouders klagen?? Het zijn de buitenlandse boeren die er een schandaal van maken, niet de Nederlandse. Bovendien is het niet onlogisch dat men klaagt bij tekortschietende opbrengstprijzen. Dat doen varkensboeren ook. T is ook de bedoeling van ondernemen om geld te verdienen ipv erop toe te leggen. Wat jij doet is dus stemmingmakerij en zelfmedelijden verspreiden en daar heeft niemand wat aan. Dan kan je beter gewoon je mond houden ipv andere veehouderijsectoren afvallen.

 • mtsschothorst

  Het is toch te gek voor woorden dat wij als Nederlandse landbouw elkaar bekritiseren over wie het meeste recht van klagen heeft. 
  Met is al verdeeldheid genoeg. 
  Het is beter om naar de winstverdeling in de keten te kijken dan naar de sectoren onderling. 

 • jwdekloet

  iedere ondernemer heeft het recht om wat verdienen en zich eventueel te roeren om er voor te zorgen dat hij een reele prijs krijgt voor zijn producten. dat de varkenshouders het zover hebben laten komen dat dit niet meer zo is. wil niet zeggen dat wij als melkveehouders maar dit gewoon moeten accepteren. ik wil het ieder geval niet zover laten komen als in de varkenshouderij.

 • Tearpoal

  Zo jwdekloet, wat hed je dan uitgedacht om niet zo als de varkenshouders te worden. Het is op voorhand nogal een denigrerende opmerking.

 • peter25

  niet klagen maar dragen
  doen de tuindes ook

 • agratax2

  @peter25. Je kunt je lijden dragen zonder te klagen. Dit pretendeert dat je er niets aan wilt of kunt doen. Bij sommige ziektes kan ik me dat voorstellen. Helaas geeft deze benadering geen enkele verbetering in je situatie. Het klinkt erg berustend en lijkt me rechtstreeks te leiden naar de slachtbank in het huidige financieel harde klimaat. Als de situatie een is van Dragen en niet Klagen, dan kies ik voor Opstappen en opnieuw beginnen met de nog resterende mogelijkheden.  

 • Koen Franken

  Gisterenavond nog visite gehad van een kennis , hebben al 30 jaar een melkveebedrijf en nog geen enkel jaar rode cijfers gehad , zelfs 2009 niet . Ook hij vond dat er wel erg snel gklaagd word , en oja , ze hebben een modern bedrijf , en zeker geen oude zooi .

 • Bertens

  De economische wetten zijn hard. Het gaat om vraag en aanbod. Te veel aanbod en te weinig vraag wil zeggen prijzen naar beneden.  Anderom: meer vraag dan aanbod, de prijzen omhoog. Dan komt de vraag wie voor de laagste kostprijs kan produceren. Dit hoeft niet altijd de beste ondernemer te zijn, privé omstandigheden kunnen een grote rol spelen bijvoorbeeld op welke basis heeft de ondernemer het bedrijf over kunnen nemen, en zo zijn meer voorbeelden te noemen bijvoorbeeld nog een; Is een bedrijf in het verleden weggekocht door overheid of projectontwikkelaar waardoor veel financiële middelen zijn vrij gekomen voor de herfinanciering van een nieuw bedrijf et cetera.
  Al de subsidies die in het verleden en thans worden gegeven verstoren de markt van vraag en aanbod en eigenlijk hadden die er nooit moeten zijn.
  Een ding staat wel vast: er zullen altijd goede ondernemers overblijven die voor de voedselvoorziening van de bevolking kunnen zorg dragen en daarmee ook nog een eigen boterham kunnen verdienen. Deze ondernemers wens ik alle succes toe.
  Maar nog altijd geldt: de beste stuurlui staan aan wal, het is allemaal niet zo eenvouding.

 • alco1

  Kortweg gezegd. Men kan niet voor iedereen de wet zo aanpassen dat iedereen kan blijven boeren.

 • tonny60

  bertens,of die goede ondrnemers in nederland of zelfs in de EU zitten is nog maar de vraag

 • Bertens

  tonny60; Het zou inderdaad wel eens zo kunnen zijn dat bij de huidige grondprijzen in Nederland een beginnende boer niet voor de wereldmark kan produceren, tenzij er privé omstandigheden zijn zoals eerder door mij vermeld. 
  Wel is het zo dat een jonge boer die het bedrijf van de ouders overneemt een flinke zet in de rug krijgt door de overheid zoals bv. de vrijstelling van schenkingsrecht. De verkrijgingsprijs van de boerderij zou nog lager moeten zijn, maar hoe moet dat als er meerdere kinderen zijn. Al weer een probleem. Grondprijzen aanmerkelijk verlagen zou weer een bedreiging voor de bank zijn in verband met zekerheid. Wij kunnen nog lang bezig zijn met dit probleem, als het makkelijk zou zijn was het al lang opgelost. Conclusie: MOEILIJK.

 • agratax2

  @Bertens. Probleem MOEILIJK. Ga geheel met je mee, dat dit probleem niet oplosbaar is als de wereldleiders niet wensen af te stappen van hun waanidee 'Wie het goedkoopst produceert, zet de prijs voor de hele wereld'. Deze goedkoopte gebieden kunnen wel d eprijs zetten, maar nooit de hele wereld van eten voor zien. De oplossing zal dan ook gezocht moeten worden in het systeem dat vanaf 1945 tot 1980 redelijk goed heeft gewerkt. Als we dit toeslagen systeem eens gaan invoeren met een prijzen systeem voor inlands- ,  Europees gebruik en een export prijs (wereldmarkt). Waarbij niet de subsidie maar de prijs op een regionaal aanvaardbaar niveau komt zodat de regionale kosten (arbeid, energie, milieu, etc.) gedekt zijn. een dergelijke vorm kan en de boer een gelijkwaardig (vergelijkbaar met andere werkers) inkomen verschaffen en kost geen subsidie apparaat om belasting geld via allerlei regel bij de boer te brengen. Het is niet een kwestie van MOEILIJK of (ON)MOGELIJK het is een kwestie van WILLEN we wel of WILLEN  we niet de voedselzekerheid borgen ook als de wereld orde totaal ontregeld wordt.

 • schoenmakers1

  de burgers komen in opstand als ze alle onzin die onze kostprijs verhoogd extra moeten gaan betalen, er is maar een mogelijkheid, alle onzinregels over boord, en dat zijn er veel

 • agratax2

  Als we de oplossing niet mogen zoeken in nationale oplossingen, wordt het tijd dat de mensen die geen nationale oplossingen voorstaan, gaan nadenken over een internationale oplossing die hout snijdt. Nu eens niet roepen 'De Markt lost het wel op'. Als de markt HET (wat het ook is) moet oplossen zijn er erg veel brokken gemaakt. Zowel bij de producenten als de consumenten van agrarische producten. Of het nu gaat over melk, graan of wat dan ook, bij voedsel kan of wil de markt het niet oplossen. De markt, lees handelaren, zijn gebaad bij zo goedkoop mogelijke grondstoffen, al moeten ze zelf deze lage prijs veroorzaken via productie of speculatie. 

 • farmer4life1

  Klopt agratax de complete prijssetting is gezet op vraag en aanbod. Als elders de markt niet verstoord wordt door het weer of politiek dan is er altijd teveel. Ieder land maakt eigen voedsel meestal voor lokale consumptie. Daar word een andere prijs betaald dan op de wereld markt. 

  Wij leveren voedsel aan de wereldmarkt en de retailers (nationaal) kopen in op basis van de prijs van de wereldmarkt (internationaal). Alleen exporterende landen met een gunstig (politiek) klimaat zullen overblijven. 

  Kostprijs is alles, wij kunnen niet melken met een prijs van 0,25 cent per liter. Minimaal gegarandeerd 0,30 cent. 

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.