Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Meer melk en gras bij dezelfde hoeveelheid fosfaat

Doetinchem - Fosfaatefficiëntie wordt belangrijk. ForFarmers en Barenbrug spelen daar op in. Nu de fosfaatrechten mogelijk de nieuwe beperking vormen na het melkquotum, wordt het zaak efficiënt met fosfaat om te gaan. Diverse partijen introduceren nieuwe kengetallen.

Zo introduceert ForFarmers het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat. Dit nieuwe kengetal is sturend voor het maximaliseren van de hoeveelheid melk per kilo fosfaat. Dat creëert ruimte voor extra melkproductie, zonder extra fosfaatrechten te kopen. In de praktijk varieert de hoogte van het kengetal tussen 160 en 210 bij verschillende management- en voermaatregelen. Dat blijkt uit de resultaten van ruim 200 KringloopWijzers waarbij de melkproductie per kilo fosfaat gemiddeld 185 kilo bedraagt. Tussen de 25 procent laagste en 25 procent hoogste komen verschillen van 160 tot 210 kilo melk per kilo fosfaat voort uit verschillen in voer- en managementkeuzes.

Aanzienlijke besparing

Met maatregelen zoals het verlagen van het aandeel jongvee, het verhogen van de melkproductie per koe of een hogere fosforbenutting in het rantsoen, is het mogelijk om de melkproductie per kilo fosfaat met 15 tot 30 procent te verhogen. Dat kan, afhankelijk van het beleid van staatssecretaris Dijksma, gebruikt worden om extra ruimte voor uitbreiding van de melkproductie te creëren zonder extra fosfaatrechten. Hoewel nu nog niet duidelijk is wat de kosten van fosfaatrechten zijn, is het aannemelijk dat het om een aanzienlijke besparing gaat.

Melk€ fficiënt

Het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat wordt een belangrijk kengetal en maakt daarom binnenkort ook deel uit van de totaalaanpak Melk€ fficiënt van ForFarmers. Melk€ fficënt geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om de voerwinst te verbeteren waarbij rekening wordt gehouden met bedrijfsspecifieke factoren zoals mestafzet en fosfaatproductie.

Grasrassen beoordelen op fosfaatefficiëntie

Graszaadkweker Barenbrug zoekt winst in het benutten van mineralen door grasrassen te beoordelen en te selecteren op fosfaatefficiëntie. Daarbij blijkt dat zachtbladig rietzwenkgras 101 kilo droge stof produceert per kilo fosfaat. Dat is een stuk efficiënter dan Engels raaigras. Dat levert gemiddeld 87 kilo droge stof per kilo fosfaat. Grasras Timothee komt uit op 82 kilo droge stof per kilo fosfaat. Het rietzenkgras van Barenbrug levert ook de meeste kilo's ruw eiwit per kilo fosfaat. De hoeveelheid komt uit op 
16 kilo, tegen 13 kilo voor Engels raaigras.

Laatste reacties

  • farmer4life1

    De verkopers weten het weer! Misschien zou er geen enkele hectare grond uit de landbouw ontrokken moeten worden. Al die efficientie slagen zijn natuurlijk mooi op papier, maar heeft niets te maken of het de vruchtbaarheid van de landbouw grond in tact houdt. 

  • alco1

    Korte temijn denken?

  • alco1

    termijn

Of registreer je om te kunnen reageren.