Rundveehouderij

Nieuws 19 reactieslaatste update:27 aug 2015

'Fosfaatbrief gemiste kans grondgebonden melkveehouderij'

Hazerswoude Rijndijk – De fosfaatbrief van staatssecretaris Sharon Dijksma van 2 juli is een gemiste kans voor de grondgebonden melkveehouderij. Bedrijven die een gezonde balans nastreven tussen grond, vee en omgeving betalen het hardste gelag schrijven organisaties voor agrarisch natuurbeheer in een brief aan staatssecretaris Dijksma.

En dus niet de extensieve melkveehouders zijn de belangrijkste veroorzakers van het fosfaatprobleem. "Dat is onrechtvaardig en getuigt van gebrek aan visie", stellen Veelzijdig Boerenland, BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurrijk Limburg en Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu.

Veel onrust ontstaan

Volgens Pieter Hellinga, voorzitter van Veelzijdig Boerenland, is over het voornemen van Dijksma om fosfaatrechten voor melkvee in te voeren veel onrust ontstaan in de achterban. "Maatschappelijk gewenste, extensieve bedrijfsvoering wordt nu afgestraft, in plaats van beloond", aldus Hellinga.

Voorstellen voor evenwichtig fosfaatbeleid

In een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris doen de organisaties concrete voorstellen voor een evenwichtig fosfaatbeleid dat recht doet aan wat de samenleving en de overheid feitelijk willen: een duurzame melkveehouderij. Een van de voorstellen is om de fosfaatrechten, tot de grens van de mestplaatsingsruimte, te koppelen aan grond. Dan kunnen extensieve bedrijven hun nog niet gebruikte mestplaatsingsruimte benutten zonder fosfaatrechten te verwerven.

De gezamenlijke achterban van de organisaties bestaat uit ruim 9.000 agrarische ondernemers die voedselproductie combineren met onder meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer, weidevogelbeheer, waterbeheer en recreatie.

Laatste reacties

 • John*

  de hoeveelheid fosfaat eerst verdelen over de grond die de melkveehouders in bezit/gebruik hebben. 75 kg per hectare. Dat deel wat over is verdelen over de koeien die meer zijn gehouden dan er ruimte is op eigen grond.

  Alles eerlijk delen.

 • alco1

  AMvB voldoet voor Brussel en samenleving.

 • Peltjes

  Alco1: Dus boeren met latente ruimte zouden dan nog mogen uitbreiden zonder aankoop van fosfaatrechten tot die ruimte vol is. Zo zou het moeten zijn.

 • Peerke1

  Het is een formidabel voorstel en zo wordt recht gedaan aan de boeren die inderdaad verantwoord ontwikkeld hebben. Dus de stallen met voldoende grond eronder al dan niet in eigendom en of als pacht. Dit is ook wat altijd als meest ideaal gevonden werd.

 • de beul

  Dit laat maar weer eens zien hoeveel verstand van boeren er in Den Haag zit.
  Eerst roepen om grondgebondenheid,en dan 180gr om en dan de intensiviteit weer op prioriteit te zetten.
  Omdat daar belasting technies het meest aan word verdient.
  En die 5 miljard voor Griekenland moet wel weer snel boven water komen.
  En dan is zomaar het milieu niet meer belangrijk.
  Hoera voor de Haagse mafia!!!!!!

 • kiepel

  Formidabel plan, lang leve duurzaamheid. Extensief is weer in the race!

 • Flirt

  Hou toch op zeg met dat gezeur. intensieve boeren mogen net zoveel mest op een Ha als extensieve dus we vervuilen niks meer, de rest word in de buurt uitgereden en voer teruggekocht.  Boer blij, en voerteler blij. Ik melk 30000 kg melk per Ha en doe aan weidegang omdat ik dat mooi vind. Als we maar genoeg mest gaan verwerken waar ligt t probleem dan. Ophouden met zeuren en dan word je een stuk gelukkiger

 • kiepel

  Flirt, ik moet jouw mest verplicht aanvoeren en met verlies mijn mais aan je verkopen.
  Simpelweg omdat we de afgelopen jaren een grondoverschot hadden.
  Hoe denk je dat dat voelt?

 • Peltjes

  En wat dacht je van het feit dat de latente ruimte gebruikt is bij de fosfaatrechten berekening en vervolgens doorgesluisd is naar de intensieve boer. Mest verwerking oke maar dan 100 % betaald door deze boeren, dus zonder subsidie. Een boer die voor grondgebonden kiest en dus grond koopt bij uitbreiding krijgt ook geen subsidie voor grondaankoop.  

 • farmer4life1

  Ik ben helemaal voor... Maar wat denk je wat de grondprijzen doen? Op een gegeven moment kan het niet meer uit en de kapitaalkrachtige / meeste slagkracht gaan door. Zag je met quotum en in de varkenshouderij/tuinbouw ook. 

  Totdat net als in Denemarken de grondbubbel knapt. 

 • frl

  Zou zeer terecht zijn,intensieve deden hun mest(op papier) naar extensieve,maar hebben nu wel mooi de fosfaatrechten,mest hoort op de grond dus de rechten ook.

 • Jaap39

  In artikel wordt gerept over achterban van 9000 boeren. 
  Het kan bijna niet anders dan dat in deze nogal grote groep veehouders een aanzienlijk aantal ook al mest afvoeren. 
   Ook wij doen aan natuurbeheer, weidevogels etc. Maar deze stellingname van ' de extensieven' vindt ik nogal hypocriet.

  Ga maar eens tellen. Met de huidige regelin gen zijn er bar weinig extensieven. 

  De normen moeten aangepast. 

 • Peltjes

  Jaap: Wat maakt dat nou uit hoeveel het er zijn. Het is en voelt voor deze groep zeer onrechtvaardig. En wat heeft natuurbeheer en weide vogels met fosfaatrechten te maken?
  Het is hypocriet om deze groep de mond te snoeren door te zeggen dat ze op moeten houden  met klagen. Trouwens volgens de cbs statustieken heeft 35% van de melkveehouders een fosfaat overschot van meer dan 20 kg .fosfaat per ha. Dat is dus de intensieve groep.
  Ga jij maar is tellen. 

 • MKRouveen1

  Helemaal eens Peltjes! En inderdaad: natuurbeheer en weidevogels hebben geen klap met fosfaat of intensiteit te maken. Gebruik dat ook maar niet als excuus om een mestoverschot te rechtvaardigen. Bedrijven straffen voor een probleem dat anderen veroorzaken, dát is hypocriet.

  Ik heb de intensieve bedrijven altijd al succes toegewenst met hun mestafvoer en voeraankoop. Als ik op die manier moest boeren zette ik een bord in de tuin maar dat is mijn mening. Ik maai en bemest alleen op mijn eigen grond en mijn koeien lopen langs de A28, als een levend reclamebord voor de melkveesector, vertel Den Haag maar eens waarom er in ruil daarvoor fosfaatrechten moeten komen!

 • sneek1

  Een prima voorstel. Dit doet meer recht aan zowel extensief als intensief

 • mtseshuis

  Hulde! en MKRouveen: Zo is het maar net! 100 punten!

 • Massi

  Bedrijven met minder dan 20000 kg melk per ha zijn in wezen gemengde bedrijven met zowel bouwland als grasland . Als deze bedrijven nu claimen dat ze de resterende grond mogen benutten om te melken dan mag iedere akkerbouwer dat ook doen. We willen juist niet meer fosfaat produktie dus lijkt me dit geen goede optie.Vaak is dit een bewuste keuze van uit het verleden om te wachten tot 2015 want dan is alles mogelijk zonder quotum kosten. Iedereen die een klein beetje inzicht heeft in de nld.landbouw snapt dat dit spaak zou lopen.     

 • alco1

  @Massi. Waarom willen we niet meer fosfaatproductie.
  Omdat we het product geen plaats kunnen geven? Nee hoor. Omdat de bureaucraten een plafond ingesteld hebben.
  Een akkerbouwer is vrij in zijn gewaskeuze. Zo moet die vrijheid er voor iedereen zijn, als men maar binnen de AMvB blijft.
  Hier heeft niemand wat tegen in te brengen. ( Geen boer en Burger ). Ook Brussel niet.
  Echter wordt erdoor allerlei wetten tweespalk gecreéerd waardoor de ene groep bevoordeeld wordt en de andere gedupeerd wordt, waardoor er totale chaos zal ontstaan.

 • Peltjes

  Massi Inderdaad liep het spaak. Maar het is veroorzaakt door  de boeren met te weinig grond onder het bedrijf. En de boeren met ruimte, en die netjes gewacht hebben op het einde van het quotum tijdperk krijgen de rekening gepresenteerd. Ik vind het ongeloofelijk dat er boeren zijn die dat niet willen zien. Zal wel eigenbelang zijn.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.