Rundveehouderij

Nieuws 22 reacties

'Weidevogels in gedrang door meer koeien'

Hilversum - Weidevogels komen steeds meer in de verdrukking, doordat steeds meer koeien de weilanden kaal eten. Dat heeft Kees de Pater van de Vogelbescherming zondag gezegd bij het NOS Journaal.

Grutto's en andere weidevogels hebben weilanden nodig met een hoge waterstand, waar veel bloemen en planten groeien en waar kuilen en bulten zijn, om hun nesten in te verbergen.

Uitbreiding melkveestapel

Melkveevouders breiden hun veestapels uit in verband met het afschaffen van de melkquota. Het aantal melkkoeien groeide vorig jaar met 1 procent tot 1,6 miljoen.

Nederland presteert slecht met weidevogels

Uit een rapport van vogelbeschermingsorganisatie BirdLife International, waarvan de Vogelbescherming de Nederlandse tak is, bleek in juni al dat Nederland erg slecht presteert als het gaat om het beschermen van vogels. Nederland staat 23e in een lijst van 26 Europese landen die in het rapport onder de loep zijn gelegd.

Volgens cijfers van BirdLife is het aantal weidevogels in Europa sinds 1980 met 53 procent gedaald. De algemene vogelstand is met 13 procent afgenomen.

Laatste reacties

 • koeien15

  Wie bewijs mij het nut van weidevogels? Of is het een gevoel van ze horen erbij.
  Dat wil niet zeggen dat ik de weidevogel niet bescherm

 • fietser

  Nederland raakt gewoon te dichtbevolkt. Bij ons in de regio is het zomers  bijna elke avond lawaai van diverse feesten uit verschillende dorpen en activiteiten. Denk je dat vogels zich gaan settelen in zo'n stressvol gebied en dan woon ik nog op het platteland.  Al die natuursubsidies hebben m.i. weinig nut. En het heeft weinig te maken met de benutting van het grasland

 • info58

  lang leve de zodebemesters

 • alco1

  Dankzij de buizerts, ooievaars en kraaien hebben wij geen zorgen meer dat we de weidevogels kapot maaien of vertrappen.

 • Ewullink

  Hier weidevogels in het gedrang door ganzen. Waar een gans alles kaal vreet gaat een grutto niet zitten. Daar hoor ik de vogelbescherming echter nooit over...........

 • Jaap39

  lang leve de predatie. 

  Eerst willen we de koe in de weide, ok. Doen we de koeien in andere percelen als waar de weidevogels zitten, allemaal te organiseren. Vervolgens komt het hele arsenaal aan predatoren, weg weidevogels, alle moeite ten spijt. Alleen de kogel kan de weidevogels van haar ondergang redden. 

  En om er neptuur, waterrijk etc van te maken is grote onzin, was er eerder ook niet voor ze. Gewoon VEEL vaste mest en de kogel dat gaat werken. Gegroet.

 • somporn

  Wij willen koeien in de wei,wij willen weidevogels,wij willen een gast aan tafel die ongevraagd alles kaal vreet
  (de gans),wij willen fietspaden langs alle weilanden en natuurgebieden,wij willen spotgoedkoop voedsel en wij willen een gek die aan alle eisen wil voldoen.
  Gelukkig hebben we die gevonden,de gek,de boer in NL. die zich door alles en iedereen laat misbruiken en de hele dag voorover staat!!!

 • Marco22

  Hier in kun je concluderen dat de vogelbescherming het ook niet meer weet. Als Pater zo'n onzin uit gaat kramen dan heeft men nog een lange weg te gaan om de vogelbescherming weer op de juiste pad te krijgen.
  Men wil daar er niet aan het te zoeken in het verkeerde beleid wat jaren achtereen gevoerd is.  Tis dan makkelijker om de boeren de schuld te geven voor alles. 
  Laatste verkiezingen nog gehoord 'weilanden zijn GEEN natuur'  er moeten meer natuurgebieden komen. Ondertussen bemoeit ieder groene organisatie met die weilanden,dus dus toch soort van natuur.
  Het lijkt er steeds meer op dat die organisaties  landbouwgrond gaan claimen voor de ganzen weidevogels en al het andere.
  En de boer... die moet maar ophoepelen.  Gisteren zelf gelezen op twitter ' er zijn geen ganzen te veel maar Boeren!!!'

 • joannes

  In een Domocratie is de marketing van ideeën véél belangrijker dan deskundigheid. Dat blijkt iedere keer weer! Wanneer gaan boeren dat begrijpen? Want tot op  heden worden boeren door de marketing van aktiegroepen en retailers geleid. EN de Politiek? Wel die is zelf het meest afhankelijk van opiniepeilingen, die zullen altijd voor populair kiezen. 

 • Foxxy

  In 1983 waren er veel meer (weidende)  koeien dan nu (  2,5 miljoen tegenover 1,7 miljoen) 

  Leuk bedacht! 

 • snufferman

  http://mobiel.nujij.nl/wetenschap/weidevogels-in-gedrang-door-toename-koeien.32865308.lynkx?pageStart=1

  je zou hier eens moeten lezen wat er allemaal wel niet over de boer wordt gezegd. Wordt misschien tijd om een charme initiatief te starten om een positief geluid over de boeren te laten horen in plaats van alleen maar je proberen te verdedigen.

 • geen boer

  idd grote flauwekul en buitengewoon tendentieus. Zoals nummer #10 zegt waren er vroegen veel meer koeien dan nu. Het (veel) te veel predatoren en gebruik van de injecteur zijn de oorzaken van de teruggang. Wanneer we daar niks aan mogen doen zal het probleem niet opgelost worden.
  Kees, misschien wist je het nog niet, maar weidevogels zitten in de weide, en niet in een arm stuk natuurgebied.

 • producent

  De kievit wil juist kaal land en daar moeten we juist groenbemesters op zaaien. Het kievitten aantal loopt hier hard terug door al dat groen.

 • J@gertje

  Begin eerst maar eens met het verbannen van de zodenbemester, bouwland injecteur en mechanisch onkruid bestrijding (wiedeg).
  En laat ons jagers gewoon ons werk doen m.b.t. de predatoren w.o. vos, marter, das, reiger en kraaiachtigen.

 • hornblower

  #9 joannes/   zeer goede omschrijving van het 'klimaat' hier in Nederland.

 • mldijkstra

  Alle bovenstaande reacties ten spijt, de vogelbescherming bepleit een hogere vergoeding van de overheid voor boeren die aan weidevogelbeheer doen. Lijkt me uitstekend uitgangspunt.
  De straks verplichte Kringloopwijzer duwt veehouders richting turbo-grasland en dat is nou eenmaal niet de favoriete broedplaats voor weidevogels. Het wordt de doodsteek voor agrarisch natuurbeheer. Bovendien staat de, ook door alle sectororganisaties omarmde, boidiversiteit haaks op de kringloopwijzer. En dat is nu ook een marketinginstument waar ook de sector graag gebruik van zou willen maken.
  Je kunt allerlei organisaties verwijten dat ze boter op hun hoofd hebben, de sector zelf, heeft met de aan de staatssecretaris ingefluisterde beleidslijnen zelf waarschijnlijk de meeste boter op z'n hoofd. Ze prediken het ene, maar zetten achter de schermen vol in op het tegenovergestelde.
  Ik vind de vogelbescherming o.h.a. een doorgeschoten club. Maar ik vind weidevogels prachtig en zie met lede ogen aan hoe dit teloor gaat.

 • Hooibaal


  De grote machines, denk aan de injecteur en de triple maaiers, doen de nesten en jonge vogels geen goed, maar een groter probleem voor de Weidevogels zijn de natuurlijke vijanden, denk hierbij aan de ooievaars, kraaien, buizerds, vossen, bunzings, marters en bijvoorbeeld dassen die in overmaat aanwezig zijn.

  In de omgeving Zwolle beheren een groep boeren intensief een groot aantal hectares grond waar men de Weidevogels een kans wil geven. Bebossing is weggehaad, er wordt natuurbeheer toegepast enz. De omstandigheden worden ideaal gemaakt voor de Weidevogels. Het probleem wat zich daar voor doet is dat de grond beperkt of niet bemest mag worden, het bodemleven gaat achteruit, dus voedsel voor de Weidevogel wordt steeds schaarser en wat men hier ziet is dat de vogels naar de rand van het gebied trekken waar gangbare landbouw wordt bedreven.

  Nederland is een beetje aan het doorslaan.... 

 • Elevage

  Kortom we houden de koeien gewoon  binnen. Als de vogelbescherming nu eens lekker gaat praten met WD en PvdD dan horen we de uitslag later wel een keertje.

 • joohoo

  De gans is de nieuwe weidevogel omdat ze gras eet .
  De oorspronkelijke weidevogel moeten het hebben van het bodemleven en dat is door de bemestingsnormen morsdood.
  Trouwens ik heb wel een beheersperceel maar er zitten alleen een dozijn kraaien, met als gevolg dat er ook geen hazen en of konijnen meer zijn.
  Met als gevolg wel lekker snel maaien zonder die nest markering scheelt weer loonwerk kosten.

 • Tearpoal

  In Oost Nederland loopt maar sporadisch een koe in de wei. Nee het is dat alle weiland gelijktijdig gemaaid wordt. Dan kan geen weidevogel overleven. Het is dus een kwestie van keuze's maken.

 • jan1953

  stoppen met zodebemesten in het voorjaar gewoon los op het weiland net als hier over grens in duitsland dat gezeur hier met de zodebemester

 • mts_kuijpers

  Kan me niet vinden in de stelling van de Vogelbescherming. Dit jaar alleen al had ik zeker 40 kieviten op een perceel  (8 ha) gras achter de boerderij. Nog nooit zoveel kieviten gezien. 

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.