Rundveehouderij

Nieuws 88 reactieslaatste update:30 jul 2015

Run op fosfaatrechten gestart

Doetinchem - Melkveehouders, makelaars-, bemiddelaars en accountantskantoren azen volop naar stoppers om afspraken mee te maken over de overname van hun fosfaatrechten in 2016.

Melkveefosfaatrechten zijn er nog niet, maar de vraag is er al volop. Diverse makelaars-, bemiddelings- en accountantskantoren laten daags nadat staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) op 2 juli jl. bekendmaakte melkveefosfaatrechten in te willen voeren, weten al veelvuldig gebeld te zijn door collega's en melkveehouders die op zoek zijn naar melkveebedrijven die stoppen of bezig zijn hun bedrijf af te bouwen. Dat zijn immers potentiële leveranciers van fosfaatproductierechten als deze worden ingevoerd op zijn vroegst in 2016.

Stoppers met veel vee in 2014 meest interessant

Melkveehouders, makelaars-, bemiddelaars en accountantskantoren azen naar stoppers om afspraken mee te maken over de overname van hun fosfaatrechten in 2016. Bedrijven die willen stoppen of bezig zijn af te bouwen en in 2014 nog ruim vee hadden, zijn het meest interessant. Melkveehouders oriënteren zich op nabij gelegen leegkomende bedrijven om mondelinge afspraken te maken over de overname van fosfaatrechten.

Boete bij verkoop zonder rechten

Lubbert van Dellen, directeur Food & Agri bij Accon avm zegt dat fosfaatrechten al onderdeel zijn van de aankoop van een melkveebedrijf. "Worden de rechten niet meegeleverd, dan volgt een boete. Dat wil zeggen dat een bepaald bedrag wordt ingehouden op de verkoopprijs." Dit kan uitkomst bieden voor de bedrijven die willen groeien. Tegelijk kan een warme sanering plaatsvinden voor die melkveehouders die al van plan zijn hun bedrijf te beëindigen.

Lubbert van Dellen

Fosfaatrechten.nu in de startblokken

Bemiddelaars Farmel en Ids Schaap van Fosfaatrechten.nu adverteren al volop met fosfaatrechten. Schaap: "We verkopen nog niets, dat kan ook nog niet. Maar de melkveehouders die fosfaatrechten willen kopen dan wel verkopen, registreren we. Zodra de regelgeving omtrent de handel bekend is, kunnen we starten met bemiddelen. Inmiddels heb ik ruim 200 melkveehouders geregistreerd in vier dagen tijd. Het gaat hard." Farmel laat eveneens weten bezig te zijn met een inventarisatie van stoppers of melkveehouders die hun quotum hebben verkocht. Melkveehouders kunnen zich bij Farmel laten registreren als koper.

Weinig aanbod fosfaatrechten

Arjo van Velthoven, bemiddelt in productierechten bij Agrifirm Exlan in Veghel en Meppel zegt ook dagelijks gebeld te worden door melkveehouders die op zoek zijn naar fosfaatrechten. "Vooral melkveehouders die in 2014 of begin 2015 het bedrijf hebben uitgebreid, zijn op zoek naar fosfaatrechten. We hebben inmiddels tientallen melkveehouders genoteerd waarvoor we proberen te bemiddelen." Van Velthoven is voor deze klanten op zoek naar melkveehouders die stoppen of bezig zijn hun bedrijf af te bouwen. "Echte stoppers zijn er niet zo veel. De meeste stoppers hebben hun melkquotum verkocht vorig jaar en houden nu jongvee. Zij hebben dus nog zelf fosfaatrechten nodig." Over prijzen wil Agrifirm Exlan niet speculeren.

 

Gissen naar de waarde per recht

Ook melkveehouders onderling maken afspraken over overname van fosfaatrechten die nog moeten worden toegewezen. Deze afspraken worden mondeling gemaakt of vastgelegd in een intentieverklaring.

De waarde van fosfaatrechten is nog ongewis. Dit zal sterk afhangen van de mate van verhandelbaarheid en of de fosfaatrechten afschrijfbaar zijn. Bedragen tot €16.000 per fosfaatrecht worden genoemd door diverse bemiddelaars. Dit bedrag is speculatief en gebaseerd op de piekwaarden van het melkquotum. Eerder noemde enkele accountantskantoren een geschatte waarde van €2.000 tot €5.000 per recht. De verwachting is dat één fosfaatrecht circa 41 kilo fosfaat telt of wel een koe.

Niet uitwisselbaar met productierechten

Fosfaatrechten geven uitsluitend het recht om fosfaat met melkvee te produceren. De toegekende fosfaatrechten zijn niet uitwisselbaar met de productierechten voor varkens en pluimvee, blijkt uit de brief van Dijksma over invoering van de fosfaatrechten.

Discussieer mee

"Laten we als sector het heft in eigen hand nemen en niet opnieuw tussenpersonen grof geld laten verdienen aan (fosfaat)rechten."
Dit zegt jpberns1 op Boerderij Connect. Actie ondernemen of niets doen? Laat uw mening horen!

Laatste reacties

 • @meelmuisje

  Als 'kleine' boerin vraag ik me met deze melkprijzen, die zoals ik het zie voorlopig niet zullen stijgen, af: Wie financiert dit allemaal?

 • ikkethuis

  de makelaar lacht!!!

 • H.Grotenhuis1

  De prijs zal enerzijds afhangen van de looptijd van deze fosfaatrechten en anderzijds van het rendement wat gemaakt kan worden door de best presterende melkveehouder. Het zal een schaars productiemiddel zijn, dus zal het prijs hoog zijn.

 • cornelis 22

  buitengewoon knap van al die mensen die met een melkprijs richting een kwartje nog financiering kunnen vinden om fosfaatrechten te kopen.

 • kleine boer

  FInaciering niet moeilijk het is normaal gesproken gelijk onderpand

 • Schaap1975

  Natuurlijk lacht de makelaar,(wat zou je zelf doen als je in zijn schoenen stond??) maar de boeren doen het zelf ze bellen de makelaars plat. Niemand wordt verplicht om te bellen.
  Het is gewoon vraag en aanbod en de vraag is zeer hoog en aanbod klein, ofwel HOGE PRIJZEN.

 • alco1

  Het wordt dus weer boertjes uitmelken! Het melken wat wel geld oplevert.
  #5 is een goede opmerking, maar het blijft speculeren.

 • vink


  lekker cashen en emigreren naar frankrijk!

 • vink


  of makelaar worden! denk eens out off the box!

 • a van Gerwen

  Hoe hoog is de boete als je teveel fosfaat produceert? In 2018 wordt er al weer opnieuw onderhandeld over de derogatie. Fosfaatplafond zal dan ook wel weer ter sprake komen, wat allemaal van invloed is op de prijs. 

 • Koen Franken

  Wat maakt het uit , bij het melkquota werd er ook veel te vel betaald , gebeurde ook . En wat als er straks bij de verkoop van het fosfaat een afroming komt !!

 • Mozes

  Ik zie met de fosfaatrechten hetzelfde gebeuren als rond de eeuwwisseling met het melkquotum: verkopen in Nederland en naar Duitsland gaan. In Duitsland koste het melkquotum maar een fractie van wat het in Nederland koste. Voor iedere liter in Nederland kocht je in Duitsland 4 liter. Fosfaatrechten hebben ze in Duitsland niet dus die hoef je helemaal niet terug te kopen. Je kunt al het geld besteden aan grond. Door hier te verkopen incluis de fosfaatrechten koop je in Duitsland een mooi bedrijf wat drie maal groter is. Het lidmaatschap van FC kun je gewoon meenemen, FC heeft immers veel Duitse leden. Je beurt dus dezelfde melkprijs als in Nederland. 

  Waarom zou je in Nederland je hele leven ploeteren om het kapitaal bij elkaar te sparen om een klein beetje uit te breiden terwijl je met verhuizen naar Duitsland je bedrijf in één klap kunt verdrievoudigen? 

 • vink


  zo ist das.

 • Mozes

  Als voldoende jonge ondernemender boeren hun knopen gaan tellen en naar Duitsland gaan kon in Nederland zowel de grond als de fosfaatrechten wel eens goedkoop worden. De prijs zal uiteindelijk worden bepaalt door de mate waarin jonge boeren dynamisch en ondernemend zijn en de mate van voordeel wat men heeft wanneer men naar Duitsland gaat. 

 • lammerink

  Dan ben je wel duitser. Of een imigrant, 

 • Mozes

  Ik wens de ZLTO-boeren veel succes met de fosfaatrechten die zij zoveel liever hadden dan grondgebondenheid. Ik hoop dat ze zoveel mogelijk financiering opnemen voor het kopen van hun geliefde fosfaatrechten die ze nodig hebben om de mini-megastallen vol te kringen. Laten wij bij LTO-Noord ons vooral sterk maken dat er geen knelgevallenregeling komt waarmee ze (een deel van) de fosfaatrechten gratis krijgen toegewezen. Kopen moeten ze, kopen en nog eens kopen. 

 • alco1

  Zal er nu echt geen economische man denken van: 'Dat gaat niet goed'

 • Elevage

  nee alco1, er wordt door een aantal sectoren alleen maar in de handen gewreven om dat er alweer een lekkere melkkoe zit aan te komen, en dan snap jij ook wel van welk ras die is.........

 • g.g


  16000, euro ........gestoord.

 • Foxxy

  Eerste fosfaatrechten zijn verkocht voor 2000 euro/koe 

  WWij willen toch niet anders !

  Geen medelijden met ons !

  Straks wel met Nederland b.v.

 • robert1

  het melkquotum ging ruime door de 2 euro/kg. omdat het leasen er af ging en de bank de aankoop graag wou financieren. Dit kan met fosfaatrechten nog wel eens anders worden. Toen het quotum ruim 2 euro kostte toen betaalde je voor de mais 1.000 euro / ha. en had je nog geen mestkosten. Nu gaat de mais meer dan 2000 euro kosten en de mest kost 15,- euro / m3. Kom je toch tot een andere prijs voor het fosfaat. 

 • g.g


  grondgebonden was beter geweest en eenvoudiger.

 • alco1

  Elevage. Het LTO had ook een afdeling melkquotum handel. Bedoel je die?

 • carin_logtenberg@live.nl

  laten ze eerst maar is de superheffing terug betalen in september voordat ze aan fosfaat rechten kopen denken.. er blijft geen rode cent over!!

 • LUCTOR


  Als de vleevee sector ook fosfaat rechten toegewezen krijgt kan ik op tijd met pensioen wat woon ik toch in een verrukkelijk land. Misschien krijg ik dan toch een beloning voor het jaren ploeteren voor een appel en een ei. Neem er vanavond maar eens een borreltje op als het tegenvalt heb ik die toch vast gehad.

 • @meelmuisje

  In Duitsland worden de bemestingsnormen nog erger dan in Nederland. En Befehl ist Befehl in Duitsland. Dus pas op wat je doet! En over vreemdelingenhaat maar niet gesproken :-) Een duitse boerenknecht denkt dat ie meer is dan een nederlandse boer (grootte bedrijf maakt niet uit) en laat dat ook merken en als je een werknemer hebt die zijn werk niet goed doet en je geeft hem de zak, dan staat de volgende dag een advocaat op de stoep. Iedereen hier heeft zijn eigen advocaat, sluit van tevoren een goede rechtsbijstandverzekering af, vóórdat je iets tekent, anders kan je het wel vergeten :-)

 • chris30

  fosfaatrechten verkopen voor 16000 eurie en van het leven genieten. laat de anderen maar hard werken om de centjes terug verdiend te krijgen

 • porky01

  Krijg het idee dat makelaars de constructeurs zijn van de maatregel van Dijksma! Zij zagen met het verdwijnen van het melkquotum hun melkkoe opdrogen.
  Ach ja, een melkkoe drooggezet, de volgende word alweer nieuwmelkt!!!!! Die jongens verdienen altijd goud geld over onze rug. 

 • japke33

  Dan hebben die boeren blijkbaar nog genoeg geld om handen. Laat ze dan maar lekker betalen voor die rechten. Maar hoelang gaat dat nog goed.....

 • J.Bogers

  Als de melkprijs niet stijgt geloof ik niet dat we in 2016 nog boven het fosfaatplafond uitkomen, aangezien er een deel boeren zal zijn wat het eind van het jaar nog niet eens red finacieel gezien. De run op rechten zal daardoor ook zakken, en het aanbbod groter worden. Overheid stuurt dus samen met de zuivel aan op sanering.

 • a van Gerwen

  @27 inderdaad. Kijk naar het melkquotum. Op al het quotum dat de laatste 10 jaar bijgekocht is, is nog nagenoeg niets verdiend. Nu is het afgeschreven (hopelijk ook afgelost), wordt er weer niets verdiend door oplopende kosten en lage melkprijs.. Loop je daar 10 jaar of langer voor de ploeteren. Wie is er nu gek! Ja, de stal staat vol en bent klaar voor de toekomst wordt er dan gezegd, maar verdienen is er nog steeds niet bij.

 • bartenkarin


  het is toch gevaarlijk de prijs te vergelijken met quotumprijzen. Bij het quotum werd vroeger verondersteld dat je een bodem in de prijs had. Dit was de laatste jaren wel niet meer zo maar je kocht zekerheid. Bij fosfaatrechten ligt dit toch net anders. Als de buurlanden meer melk maken zonden quotum kost en in nederland moet er betaalt worden voor fosfaatrecht ter waarde van het vroegere quotum. Zullen er niet veel frieslandcampina koeien in de weide blijven staan vrees ik.

 • frl

  Als iedereen nu eens tevreden was met 70 koeien,dan hadden we deze ellende niet (zelf 46 koeien 30 ha)

 • frl

  Als iedereen nu eens tevreden was met 70 koeien,dan hadden we deze ellende niet (zelf 46 koeien 30 ha)

 • veldzicht

  wat leven we toch in een heerlijk land om boer te zijn,als ik 35 jaar jonger was dan wist ik het wel.

 • joohoo

  Diegene die hebben geanticipeerd zijn nu de winaars en dijksma betaald de superheffing van 2014!.
  Ik geloof er geen reet van dat dit door de kamer komt.

 • veldzicht

  Eerst melkquotum kopen,dan fosfaat rechten en heb je over ,n paar jaar nog een paar centen over amoniak rechten, daar beginnen ze nu al over te zeiken.

 • blauwekei


  Makelaars en fiscus zijn WEER de lachende 3e.Het geld verdwijnt weer uit de sector netals bij  de melkkwotering.

 • slatan

  De banken staan al te juichen

 • pieter p

  Kunnen er ook rechten uit het buitenland gekocht worden, zoja dan heb ik wel een zooitje te koop.

 • wmeulemanjr1

  Stal vol. En je geld afstaan aan lucht-investeren?

 • landboer


  16000 euro per koe ,dat lijkt mij wel wat ,wordt ik ook nog es miljonair!

 • agratax2

  Fosfaatrechten makwen die het milieu schoner? Ik denk het niet als ik land heb om zeg de mest van 150 koeien netjes uit te rijden zodat er geen vervui;ing optreedt. Hoe kan het recht voor bv. nog eens 100 koeien waar geen alnd voor is het milieu niet vervuilen. De stront is er maar uitrijden gaat niet en als rechten betekent afzet regelen, dan vrees ik dat de rechten die veel geld gaan kosten ook nog eens kostbare mestafzet / mestverwerking gaan betekenen. Dan is de vraag wat de financiele waarde van deze fosfaatrechten is en wat de milieu waarde van deze extra koeien is, waar geen ruwvoerproductie tegen over staat. Ruwvoer zal dus moeten worden aangevoerd van elders. Gevolg CO2 uitstoot extra footprint. Maar waarschijnlijk nog erger de burger, die zich nog meer tegen de boer zal afzetten. Laten we nu eens verstandig worden en ons eerst concentreren op een goede verstandhouding met onze medebewoners van Nederland. De huidige weg, vechten op verschillende fronten is contra productief en leidt tot grote verliezen.

 • lepercheron 46

  Moet je langer voor melken dan dat de koe leeft.
  Kan toch nooit uit.

 • fendt 305 LS

  agratax, wat je nu net schrijft moet je persoonlijk is tegen kees romijn, dick bruins en jeanet bransma zeggen. ik hoor graag het andwoord.

 • joohoo

  Precies dat wat ze wilden voorkomen gebeurt nu!!!!!!!!!!!.

 • el

  De bemiddelaars zijn er klaar voor zie die big smile van Lubbert!

 • Peltjes

  agratax je hebt helemaal gelijk. Heb al paar keer gehoord van burgers waarom het dichts bevolkte en kleinste land ter wereld een van de grootste zuivelexporteurs moet zijn. 

  Ik hoop dat Dijksma de fosfaatrechten in beheer neemt en ze daar plaatst waar dat redelijker wijs kan. Er moet een verdeelsleutel komen.

 • Vhouder

  iepercheron 46 je hoeft fosfaatrecht ook niet met 1 koe terug te verdienen  iedereen roept dat het niet uit kan en dat ze niet kopen en morgen bellen ze de makelaar voor fosfaat rechten. En gelijk hebben ze want melkquotem kopen kon ook nooit uit maar die genen die het meest gekocht hebben zijn de grootste boeren en die niet kochten zijn bijna allemaal verkopers geworden en zijn allang gestopt

 • Gigant

  Wie wil er 16000 euro per koe betalen? Kun je ze van mij allemaal kopen

 • alco1

  Peltjes. Is dat zo moeilijk uit te leggen aan de burger???
  Het is het lijfsbehoud van BV Nederland!!!

 • lepercheron 46

  Ja Vhouder, de grootste boeren met het minste kapitaal en de grootste betalingsachterstand.

 • wenjroubos


  bah wat een stemmingmakerij, zegt ook wat over het gebrek aan andere handel op dit moment, bovendien is er nog heeeeeel veeeel onduidelijk, moeten er nog twee kamers beslissen en wellicht nog een ander kabinet

  niet verhandelbaar maken

  weer bulten geld sector uit slepen, hebben we in die 30 jaar dan niets geleerd

  voorlopig eerst maar eens focussen op efficientie allemaal zit ook nog 10 % in

  stoppers verdelen onder knelgevallen.

 • v w

  Prijzen worden idd nu al door de makelaars opgedreven terwijl er nog niks bekend is? wat wordt de definitieve referentie?zijn ze afschrijfbaar? komt er mss nog ruimte uit andere sectoren? en wat wordt de looptijd? en wat kunnen we met bex en bep bereiken?Kan nog vele kanten uit. Volgens mij vergeten ze ook dat naast fosfaatrechten ook de amvb er nog is. 1 op 1 vergelijken met het melkquotum tijdperk is totaal niet reeel. En zeker niet met de huidige melkprijs

 • Peltjes

  alco1:  Ja dat valt niet mee. Lijfsbehoud NL. zal hun een zorg zijn zolang het ze niet raakt.  

 • iptho1

  rechten kopen ?
  de eerst kamer moet nog beslissen .
  GOK WAGEN EN KIPPEN OF VARKENS RECHTEN KOPEN.
  Het zijn allemaal fosfaat rechten.

  en laat nieuwe tractor maar even wachten!

 • koestal


  weer een zak lucht kopen ?

 • melkveehouder .

  Mijn inschatting is dat het met de prijzen van de fosfaatrechten wel gaat meevallen. Het uitgangspunt van de tweede kamer is nog altijd dat de nieuwe regeling geen vervanger mag worden van de quotering wat de financiele consequenties betreft. Dat de accoutantskantoren en  adviseurs hun eigen dekentje aan het spreiden zijn, mag duidelijk zijn. De schoorsteen moet roken. Maar wie straks niet graag in de kou staat moet met de achterliggende gedachte van allemaal die ruifeters goed rekening houden en vooral de knip op de beurs houden. De beste raad is voorraad in de beurs!

 • agratax2

  @meelmuisje. Je spreekt over discriminatie van in jouw geval Nederlanders in Duitsland. Bedoel je in de Eiffel? Dan kan ik met je meegaan, maar ik geloof niet dat grensstreek Nederlanders door hun Duitse buren worden gediscrimineerd als ik zie hoeveel Hectare Duitse grond door Drentsche en Overijsselse boeren wordt bewerkt in de grensstreek. Ik wil niet veel zeggen, maar veel Nederlandse boeren vertrekken naar elders met het idee 'Ik zal die achterlijke boeren daar wel even leren hoe het moet'.  Dit is onze Nederlandse mentaliteit, die geent is op de achter haalde gedachte 'Wij zijn de beste, wij hebben de beste scholen en universiteiten'. Zal zo zijn, maar deze instituten hebben hun leerlingen niet bijgebracht 'Laat de ander in zijn waarde'. Deze eigenschap is veel meer waard dan welke kennis ook.  

 • juur

  Geldt dit voor  alle soorten rundvee, fosfaat rechten. Zoals ook kalvermesterijen.

 • marco35

  16000 euro per koe,nou bied maar ik verkoop ze meteen.

 • frankrooi


  Vraag en daardoor de prijs wordt bepaald door de 25% beste uit de sector. Stijgen de melkprijzen dan komt er vraag naar fosfaatrechten. Gaat al 30 jaar zo,  , alleen heten de rechten nu anders.  Zal ook de komende 30 jaar zo gaan mits de rechten blijven.

 • Foxxy

  Ik zie persoonlijk absoluut niets in fosfaatrechten !

  GGisteren per toeval makelaar gesproken , de eersten zijn onder voorbehoud gekocht voor 2000 Euro per koe !

  Als dit doorgaat , wees er snel bij ! Wordt door schaarste snel duurder !

  Maar Financier jezelf er niet op stuk !

  Onthoud 1 ding :koeien (vee) produceert geen fosfaat !!


  Waarschijnlijk proberen ze mij 90 rechten minder toe te be-delen, dan mij in dieren vergund is !

  Zijn ze direct nog niet klaar mee ! Ik laat me zomaar niet in een hokje stoppen door de overheid! 

  Zouden alle belangenbehartigers een voorbeeld aan kunnen nemen! 

 • haam

  dit half rooie kabinet dat zo met de sector op grondgebondenheid instak  heeft in eenkeer alle principes overboord gegooid met dit voorstel want meer is het nog niet   dat ik niet geloof dat dit erdoor komt en men weer terug komt bij wie koeien wil melken  grond moet hebben. want de vervuiler betaald bestaat kennelijk niet meer in den haag.

 • alco1

  @Foxxy. Persoonlijk geven de fosfaatrechten ons bedrijf meer waarde en gezien mijn kinderen allemaal een titel hebben en het bedrijf niet overnemen, zou ik met die meerwaarde blij moeten zijn.
  Echter zie ik de fosfaatrechten als een zeer slechte ontwikkeling voor de Nederlandse melkveehouderij, wat zal lijden tot maatschappelijke ontwrichting.  

 • koestal

  Dijksma is de weg  kwijt,steeds weer nieuwe handel in gebakken lucht,de makelaars wrijven zich al in de handen

 • koestal

  Wat kan die van Dellen lachen,boeren doen dat niet meer

 • veldzicht

  Koestal ,voorlopig blijf ik ook nog wel lachen hoor,ben voorlopig helemaal niet van plan fosfaat rechten te kopen,heb al tonnen uitgegeven aan dat verdomde melkquotum en nu heb ik er mijjn buik vol van om weer lucht te gaan kopen ,dan maar wat minder koeien.

 • Foxxy

  Nog 1 allerlaatste keer :

  Iedereen goed opletten ! ( Ook Lto, en als het even kan, ook u, mevrouw Dijksma !! )

  Fosfaatmijnen 
            I
  Fosfaat 
          I
  (kunst)mest
          I
  Mestaanwending 
         I
  Oogsten gewas (met fosfaat )
         I
  Exporteren gewas/Consumeren gewas (door vee/burgers)
         I
  Poep met fosfaat (van burgers en geiten etcetera)

  17 miljoen burgers produceren (vanuit Dijksma s visie ) Feitelijk grofweg 50% fosfaat t.o.v. Onze Nederlandse melkveestapel !

 • Foxxy

  En nog 1 keer voor de duidelijkheid :

  BURGERS (en koeien)  PRODUCEREN GEEN FOSFAAT 

  Fosfaat mijnen!  Daar komt dat spul vandaan!! 

 • Foxxy

  Dus elke idioot die rechten gaat kopen om Fosfaat te mogen produceren, 

  Moet zorgen dat hij een FOSFAATMIJN krijgt !

  Anders heb je dr ja geen...  aan!!! 

 • tikka


  foxxy, er is gewoon voor fosfaat gekozen omdat stikstof o.a. door de gasvorm moeilijker te meten is.

 • Foxxy

  Leuk trouwens Esther de Snoo (,auteur van dit artikel )

  Ik citeer :' Fosfaatrechten geven uitsluitend het recht om fosfaat met melkvee te produceren '

  Melkvee produceert geen fosfaat!!!  Fosfaatmijnen produceren fosfaat!!! 

 • A.B.Vink

  als ik Dijksma was zou ik zeggen: stoppen is fosfaatrechten inleveren bij de staat. Niets handel... kunnen ze mooi het begrotingstekort mee dichten.
  (w.g. de vrouw van A.B. Vink)

 • kolonie


  Kunnen Fosfaatrechten ook worden gehuurt net als bij het melkquotum

 • Heromar1

  Fri heeft gelijk, waarom al die grote bedrijven 100 koeien is toch een mooi gezinbedrijf als je hier je boterham niet mee kunt verdienen dan is er iets niet goed.zoals we nu bezig schieten we ons zelf in de voet ook maatschappelijk komt er steeds weerstand. Dat dit eraan zat te komen was duidelijk niet linksom dan maar rechtsom 

 • PIETER123

  Door de knullige regelgeving hadden  enkele bedrijven in Drente alle groei mogelijkheden  geclaimd en de gedeputeerde zette  er een slot op voor alle bedrijven.Toen zei Ester de Lange dat deze gedeputeerde vast een een standbeeld in Ierland kreeg.
  Welk giga beeld krijgt Dijksma nu in alle EU-landen door deze fosfaat  wetgeving die zo  krom is als een hoepel.Immers als mensen keurig grondgebonden en in balans zijn zoals de wetten deze  voor schrijven krijgen  ze nu een boete.Je moet immers koeien inleveren omdat we over het fosfaat plafon zijn gegaan.Net als je keurig 50 km rijd dan mag jij de boete betalen van iemand die meer dan 100 km rijdt.Dit zou  een belangenbehartiger als de ANWB  zeker niet pikken en was Den Haag te klein.Nu zijn boeren een worst voor gehouden met vergunningen en zijn gaan  investeren om ook aan de nieuwe normen van dierwelzijn te  voldoen.Helaas wetgever had helaas meer worsten moeten inkopen in Brussel  een aantal jaren geleden.En de melkvee sector zit opslot ondanks de ruimte doordat deze juist grond gebonden is. Een uniek imago is verkwanselt door boeren die al geen cent gunden aan boeren die de  eerdere fooi ter discussie stelden.Is er nog een belangen behartiger voor gronggebonden boeren?

 • PIETER123

  Even een aanvulling bij de laatste zin is het woord'' weidegang en 'de eerdere fooi ter discussie stelden.
  Deze laatste zin is vooral geplaast om zichtbaar te maken hoe de machtsverhoudingen binnen LTO-noord waren/zijn.

 • Peltjes

  pieter: Er is een groep genaamd 'fosfaatrechten onrechtvaardig voor grondgebonden boer?' (zie nieuwe oogst)

  Toen het fosfaat plafond werd afgesproken had LTO/overheid bij wet grondgebonden groei moeten vastleggen. Maar dat is achteraf gepraat. Laat de markt nu maar zijn werk doen.

  LTO en Dijksma moeten er alles aan doen om de evenwichtbemesting er door te krijgen.

 • Kaiser

  Goh, we weten nu al wat een fosfaatrecht gaat kosten .We weten nog niet eens hoe hoog de boete is wanneer er teveel aan fosfaat wordt geproduceerd.

 • Peltjes

  Kaiser: Ben jij nou zo een die als het economisch  uit kan gewoon te veel fosfaat gaat produceren, en de boete op de koop toe neemt? Dan is het weer wachten op de volgende beperkende maatregel.

 • hornblower

  Foxxy # 63  als 1 koe overeenkomt met 1 fosfaatrecht is 2000 euro werkelijk een koopje !!( dit zou wel de huurprijs kunnen zijn )  mensen in  'the bussnis ' hebben het over tussen 10 en 15.000 euro per fosfaatrecht. je moet ff terug rekenen naar melkquotum.

 • Kaiser


  Peltjes, nou ja als de boete lager is dan de prijs van een fosfaatrecht, waarom niet? 

 • Koen Franken

  Kaiser , word als een ecomisch delict gezien . Gebeurt bij de varkens en pluimveerechten ook . Komt dan ook nog de gebruikelijke boete overheen .

 • Foxxy

  @82: ik citeer de makelaar: ik heb de eerste fosfaatrechten verkocht voor 2000 euro,  per koe

  Onder allerlei voorbehouden,  immers, ze zijn er nog niet! 

  Niet zelf bedacht! 

 • koestal

  Ze moeten in Den Haag eens wat luchtwassers neer zetten,dat is hard nodig met al die autogassen en smog.

 • mtsvanaaken

 • mtsvanaaken

  Effe voor de duidelijkheid: we zitten hier niet op een eiland. FrieslandCampina betaald ongeveer 1- 1,5 cent meer uit dan bijv. Milcobel.
  Van die anderhalve cent kun je gekke dingen doen. Alleen zijn wij die al kwijt aan mest. Verder is er veelkans niet op af te schrijven, de belastingdienst deed al moeilijk over ammoniak. En bij elke koe heb je ook 0,65 jongveefosfaat nodig. Dus koop alstublieft veel fosfaatrechten op voor 2000 of meer, dan zijn er zo een hoop boeren minder. Probleem ook weer opgelost.

Laad alle reacties (84)

Of registreer je om te kunnen reageren.