Rundveehouderij

Nieuws 1543 x bekeken

Navigator straks ook geschikt als excretieplanner

Wageningen - Proeftuin Natura 2000 Overijssel gaat de eerder opgeleverde Ammoniak Navigator verder uitbouwen tot een ammoniak- en excretieplanner.

De tweede versie van de Ammoniak Navigator is de afgelopen maanden door een aantal pilotveehouders getest en enthousiast ontvangen. Zij zien meer mogelijkheden in het instrument, namelijk om ook te kunnen sturen op de stikstof- en fosfaatexcretie.

Sturen op ammoniak

De Ammoniak Navigator is in eerste instantie ontwikkeld voor veehouders om op elk gewenst moment te kunnen sturen op ammoniak. Bij het maken van de verbeterde versie is samengewerkt met de pilotveehouders van de Proeftuin. Een van de deelnemers heeft over een langere periode zijn bedrijfsgegevens ingevuld in de Navigator en gekeken of het resultaat van nut was in zijn bedrijfsvoering. Daaruit bleek dat de Ammoniak Navigator het mogelijk maakt om goed te sturen op ammoniak, juist omdat je elk moment van het jaar kunt bekijken hoe je ervoor staat. Maar een uitbreiding met een mogelijkheid tot sturen op stikstof én fosfaatexcretie zou nog mooier zijn. Mede hierom is een traject gestart voor de uitbouw van de Ammoniak Navigator tot een ammoniak- en excretieplanner.

Of registreer je om te kunnen reageren.