Rundveehouderij

Nieuws 70 reacties

Melkveestapel met 111.000 stuks gegroeid

Den Haag - Het afschaffen van het melkquotum en de angst voor het invoeren van nieuwe rechten heeft tot een forse groei van de melkveestapel geleid.

Het aantal koeien en vaarskalveren steeg van 1 juli vorig jaar tot 1 juli dit jaar met 3,6 procent (ruim 111.000 stuks). Dit blijkt uit Identificatie en Registratie (I&R) gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Verwachte groei

Dat de rundveestapel flink gegroeid is, was al even duidelijk. Het aanbod van melk steeg flink en melkveehouders hebben veel extra koeien en vaarzen aangekocht, ook uit het buitenland. Het aantal slachtingen bleef echter achter waardoor de veestapel nog harder groeide. Het aantal melkkoeien is daardoor gestegen tot het hoogste niveau in de afgelopen 25 jaar.

Telling I&R

Elk kwartaal wordt het aantal koeien in Nederland geteld op basis van I&R gegevens. Op 1 juli vond de laatste telling plaats. De veestapel is niet alleen ten opzichte van vorig jaar fors gegroeid, ruim 111.000 dieren, maar ook ten opzichte van 1 april dit jaar. Het aantal koeien en vaarskalveren in Nederland steeg met bijna 60.000 stuks ten opzichte van 1 april dit jaar. Het aantal kalveren groeide weliswaar met 10.000 stuks maar de grootste groei komt voor rekening van vaarzen in de leeftijd tussen 2 en 3 jaar oud.

Groei van 50.000 dieren

Het aantal dieren in deze leeftijdscategorie steeg met 20.000 stuks, wat neerkomt op een groei van 4 procent. Ten opzichte van juli vorig jaar steeg het aantal vaarzen in deze leeftijdsgroep zelfs met 10,6 procent, een groei van maar liefst 50.000 dieren. De groei van de totale veestapel van vrouwelijke runderen komt dus voor 45 procent voor de rekening van vaarzen tussen 2 en 3 jaar oud. Dieren die dus dit jaar aan de melk zijn gekomen of nog komen.

Import draagt bij

Enerzijds is de flinke groei van het aantal vaarzen te verklaren door de aanwas binnen melkveebedrijven. Maar een groot deel van de groei is ontstaan door de import van vee uit landen als Duitsland en Denemarken.

Meer oude koeien

Ook het aantal koeien in de leeftijdscategorie tussen 5 en 10 steeg in het afgelopen jaar flink, met 3,1 procent. Melkveehouders hebben oudere koeien voornamelijk aangehouden met het oog op een eventuele peildatum voor nieuwe rechten.

Laatste reacties

 • timh6


  En dan maar klagen over een te lage melkprijs.

 • polsbroek

  Maar wel meer fosfaat rechten? schandalig als de politiek dit toe staat.

 • vanboxel

  Dat bedrijven groeien is goed maar bedrijven die ineens veel vee aangekocht hebben sinds afschaffing melkquotum die maken alles kapot dat moet verboden worden. En ook bedrijven die nooit gemolken hebben en ineens gaan melken die maken het kapot voor de hard werkende boer.

 • robert1


  van Boxel, boeren die zijn begonnen te melken na 1 april zijn nu ook hardwerkende boeren die binnen de wettelijke mogelijkheden meer dieren zijn gaan houden Dat was niet verboden. Alleen mevr. Dijksma heeft toegezegd dat anticiperend gedrag niet beloond zou gaan worden. Daar zal ze weinig wettelijke instrumenten voor hebben.

 • Grensboerke


  Boerderij waarom zo negatief? Eindelijk een paar maanden de kans om te ondernemen.

 • koestal

  Goed dat er zoveel zuivelfabrieken gebouwd en verbouwd zijn .

 • Vhouder

  die groeiende boeren hebben niks gedaan wat niet mag waren alleen wat slimmer als de rest

 • japke33

  @vhouder, zo slim waren ze nu ook weer niet volgens mij? Hier kunnen ze nooit voor melken. En als ze dan ook nog eens te weinig fosfaatrechten hebben....?

 • Vhouder

  beste japke hoe zo niet slim zal goedkoper zijn dan kopen en dat de prijs van de melk nu niet goed is is waar maar je moet nog langer mee en al de bank profeten zeggen dat zuivel een goede toekomst heeft

 • Foxxy

  Op naar de 2,5 miljoen,  net als in 1983!! 

 • koestal

  Het wordt nu al weer druk bij de slachterijen door grotere aanvoer,terwijl ook nog de prijzen zakken.Ook in Nieuw Zeeland worden grote aantallen koeien geslacht.

 • fendt 305 LS

  Heren laat je niet gek maken. Die koeien van af 01-01-2015 worden toch niet volledig mee geteld. En er word  ook nog gekeken naar de vergunningen, of je ze wel mag houden. We zijn er nog lang niet. Wat doen we met de boeren die niet aan derogatie doen. Naar mijn iedee horen die koeien niet bij het afgespoken fosfaat plafon, wat bij derogatie hoort. Juridisch is er nog een hoop te doen.

 • japke33

  @vhouder, nou geloof ik de bankprofeten persoonlijk niet zo, haha. Maar we zullen maar afwachten hoe het uitpakt.

 • steenbok1

  Blijf zelf geloven in een goede toekomst voor de meeste melkveehouders, ben alleen wel bang dat er nu zijn die tussen wal en schip vallen, net als in 1983 toen het quotum kwam. Ander punt is dat het quotum een belemmering was voor iedereen in europa en dat nu alleen de nederlandse veehouders beperkingen krijgen.

 • DJ-D

  Ja in een ideale wereld waren er natuurlijk 110.000 stuks minder en 2 miljoen ganzen meer..... Toch?

  Begrijp er niets van... de wereld draait gewoon door ondanks deze enorme milieuramp. 

 • Schaap1975

  koeien welke gekocht zijn na 1-1-15 zullen niet geheel mee worden genomen voor volledige fosfaatrechten.
  Alleen deze ondernemers hebben voor goede dieren €1500/€1600 gegeven
  Ook al krijgen ze er maar de helft van de rechten voor dan hebben ze nog zeer goedkope fosfaatrechten. Dan hebben ze het voor hunzelf toch goed gedaan.

 • hornblower

  goedkope fosfaat rechten,  vertel, wat voor waarde in euro's  zou dat moeten zijn? oftewel wat voor waarde heeft  1 kilo fosfaat?? zouden we dat moeten omrekenen naar de gemiddelde waarde van het melkquotum? 1 koe  .... kilo fosfaat  tegen over 1 koe ....    liter melk??  ik ben benieuwd naar de reactie's hier!

 • PIETER123

  Foxxy die 2.5 miljoen in 1983 voor de superheffing mag je niet noemen want toen moesten we 20 procent koeien slachten.Stel dat we fosfaatrechten van toen claimen. Duidelijk is wel dat andere sectoren steeds zijn ontzien.En de grondgebonden landbouw zit nu in een vreemde concurrentie positie. Terwijl  er veel zuivel over de grens moet.

 • kiepel

  De Rabobank lost het wel op. Er komt een periode van armoede en dat geeft uitvallers.
  Wie is er nog blij met fosfaatrechtengezever, wanneer de Bank ze voor jou te koop aanbied?

 • info104


  hornblower. Ik ben absolut geen handelaar maar kijk er niet van op dat er een prijs van meer dan 1000 euro per koe uit de bus zou komen, de honger is groot.

 • steenbok1

  1000 euro per koe?, denk eerder 10 voudige

 • LUCTOR


  #3 diegene die langzaam probeert te groeien red het niet op de lange termijn heb het gezien met de melkqoutering en nu met de fosfaatrechten. Wat is er op tegen als iemand de melkvee tak weer oppakt. Het was jou ook vrij om te stoppen met melken om na afschaffing van het quotum weer te beginnen.

 • eg wel

  Ben het met je eens luctor, je kunt iemand die de mogelijkheid gebruikt niets kwalijk nemen. Ben echter van mening dat de mogekijkheid niet geboden had mogen worden.
  De ondernemers die netjes en verandwoordelijk zijn gegroeid mogen hier niet de dupe van worden. De politiek had dit moeten en kunnen voorkomen. Ook de l.t.o. en de m.n.v zijn hiervoor aansprakelijk.

 • eg wel

  oeps n.m.v

 • Koen Franken

  @ Hornblower , officeel kan je nog geen fosfaat verhandelen , maar bedragen van 45-50 euro per kg worden genoemd , is dus ongeveer 2000 euro per koe .

 • horstink

  Dan moeten we dus proberen te voorkomen dat de fosfaatrechten (veel te) duur worden door ze via een fosfaatbank te gaan verhandelen. Het idee van F. van der Schans is zo verkeerd nog niet. Dan maar terug naar een iets meer geleidelijke groei van de bedrijven..... maar aub geen zakken vol geld naar de stoppers. Daarmee jagen we onze kostprijs ten opzichte van het buitenland veel te veel op.

  Bovengenoemde bank heeft afgelopen maandag op de LTO bijeenkomst in de Radstake aangegeven al te rekenen met ca € 4.500 per koeplaats...

  De invoering van de fosfaatrechten gaat overal pijn doen. Laten we nu gezamenlijk strijden voor een betaalbaar en controleerbaar systeen voor de toekomst. Wat mij betreft is het niet nodig een nieuw verdienmodel voor de makelaars/handelaren te ontwerpen........

 • bertes

  110.000 stuks extra. en die overspoelen de mestmarkt.? ik geloof daar niks van. en in brabant moeten alle varkensboeren 50% van hun mest buiten nedrland afzeten. via verwerking, enz.

 • horstink

  Oeps, had net het stuk van ABNAMRO gelezen... maar dit zijn reacties op alweer een ander artikel

 • Koen Franken

  En wat te denken van de hoeveelheid mais die er straks nodig zal zijn , kan nog wel eens een duur grapje gaan worden .

 • j.verstraten1

  Even simpel gerekend: 3,6% meer dieren is 3 miljoen kg fosfaat extra.
  Het afgelopen jaar hadden  we ruim 4 miljoen fosfaat extra door een hogere bex.
  Dus in principe lijkt mij moeten we, zeker met aanscherping van het voerspoor, in 2016 weer onder het plafond zitten,bij gelijk aantal dieren.

 • Foxxy

  @Pieter123 #18

  Ik mag het vast noemen, want de politiek mag blijkbaar ook alles roepen! 

  Zelfs na die 20% slacht van 1983 zit je nog op 2 miljoen! 

 • horstink


  Aan bertes,

  niet alleen zijn er meer koeien. Kan het artikel niet terug vinden (iemand anders misschien die een linkje kan plaatsen) maar er zijn vorig jaar naast Lentjes toch nog enkele malafide mesthandelaren opgepakt (?!). Daarnaast is bemonsteringsprotocol gescheiden mest/vaste mest dit voorjaar aangescherpt wat fraude lastiger maakt.......

  Fraude met mest moet keihard worden aangepakt. Misschien is een dreigende melkweigering wel het ultieme middel!

   

 • alco1

  Horsting. Geef eens antwoordt op wat ik zeg: Als elke boer zijn land legaal naar (BEHOEFTE) kan bemesten, is de fraude de wereld uit.
  Dit kan door elk jaar een bodembemonstering te doen in het voorwinter van elk perceel land en naar aanleiding daarvan de toegestane mestgift voor het gewas in het volgende jaar.
  Net als in de drugswereld:
  Als het gelegaliseerd wordt voor bloedgeteste verslaafden, zal er geen diefstal meer om zijn, geen prostitutie om het te bekostigen, geen politiewerk meer en wat het belangrijkste is. Geen macht meer bij drugsbaronnen.

 • agratax2

  @Grensboerke. Jij vindt dat het kapot maken van je markt door mee te werken aan overproductie Ondernemen is. Dot verhaal heb ik tijdens de economie lessen nooit gehoord en daarna nog nooit ergens gelezen. Goed ondernemen betkent zorgen voor een productie tegen een kostendekkende prijs + marge. Boeren lijken wel te verstaan onder Ondernemen zoveel mogelijk produceren tegen een prijs die de kosten laat staan de marge dekken. Als ze maar op iedere bijeenkmst kunt opscheppen over Hoe groot je bent, hoeveel dieren je hebt' Ze praten nooit over hoe weinig ze verdienen met de inspanning van het hele gezin en de spanning die dit nogal eens geeft aan de keukentafel.

 • ZaadjesBV

  melkprijs slecht, onder kostprijs, qutum weg en nu P rechten.
  Als het zo slecht is ga je die verkopen voor prijzen wat ik lees.
  een warme sanering, goed voor de verkopende boer en goed voor NL BV .

 • joohoo

  Waar ik moeite mee heb is het feit dat er melkveehouders in 2014  gigantisch over hun qouta hebben gemolken en na het betalen van de superheffing deze dieren aan hun refferentie krijgen bijgeschreven.Dit is niet uit te leggen.

 • koestal

  Japke 33,dat wordt melken voor een kwartje  !

 • tinus888

  op boerenbisnis staat dat er maar 8500 koeien zijn geimporteerd,veroorzaakt een klein deel van de groei dus,zoek das eens uit Marjan

 • naar de lust

  Laat de vervuiler  betalen voor de over productie van fosfaat .de groeiers hebben gezorgd voor  een slechte melkprijs hadden we maar bij het melkyuotum gebleven.minder werk en meer verdieneñ

 • veldzicht

  @naar de lust,als hadden komt, dan is hebben te laat daar koop je allemaal niets voor ,met het melkquotum zakte de melkprijs ook al de vraag is hoe lossen we in de toekomst de problemen op en daar zijn de meningen erg over verdeeld.

 • Fermer

  De problemen lossen zichzelf wel op, misschien al snel, anders wat verder in de toekomst, maar de vraag zal veel meer zijn hoe de oplossing voor iedere boer individueel uitpakt.

 • alco1

  Er is een tweespalk gecreêerd tussen de boeren en ze kunnen nu dus doen wat ze willen, want ze hebben altijd aanhangers.

 • horstink

  Aan Alco1,

  als het ik goed begrepen heb, hebben ze iets dergelijks in België... maar jouw voorstel kan idd een prima alternatief zijn voor de hele mestwet.

  Maar dan zou ik er voor kiezen: uitgaan van bemestingsnormen.. zit je bodemvoorraad N- fosfaat aan het eind van het seizoen onder de norm mag je het jaar erop werken met een verhoogde norm voor dat gewas op dat perceel. Echter zit je er boven (heb in studiegroep vruchtbare kringloopwijzer geleerd N-mineraal bemonsterd 0-90cm op maisland <90, om grasland < 50) dan het volgende jaar ook korten op bemesting. Ik schrok ervan hoeveel bedrijven nog (ver) boven de 150 N-mineraal zitten aan het eind van het groeiseizoen.
  Bovenstaande normen zou leiden tot nitraatuitspoeling , 50 mg.

  Maar dan heb je het over de plaatsing, fosfaatrechten gaat over de productie...

 • joannes

  @emmerei, Het is als met springpaarden, de voorzichtige met veel techniek, kracht en vooral karakter, komen er wel doorheen! 

 • koestal

  Heel veel boeren kampen nog met quotumkosten van quotum wat nog niet helemaal afgelost is,nu krijgen ze al weer de volgende hobbel

 • Fermer

  @joannes, dat is in deze strijd lang niet zeker. Ten eerste is het geen wedstrijd maar overleven, ten tweede spelen belangen van derden hier een beslissende rol.

 • joannes

  Het zijn allemaal hindernissen of hobbels zoals @koestal ze noemt,@emmerei. De tijd van spreadsheets en extrapoleren van historische resultaten is geweest. De tijd van manouvreren over opgeworpen hindernissen is gekomen! 

 • alco1

  Horsting. Rechtvaardigheid, daar gaat het om.
  Met het opleggen van fosfaatrechten is ons boeren gewoon een oor aannaaien.
  Roepen dat het melkquotum wel weg kan omdat het een wereldhandel is en dat er teveel luchtkapitaal naar de ouderen huizen stroomt.
  Nu met fosfaatrecht je zie precies hetzelfde geschieden.
  Er zijn nu echter twee groepen gevormeerd die lijnrecht tegenover elkaar staan.
  En het LTO stond erbij en liet het allemaal maar gebeuren.
  Stelletje Pluche betreders.
  Ik weet het nu wel zeker dat ik mijn melkveetoekomst aan de wilgen hang. Ik ga niet verder in dit achterbakse beleid.
  Mijn kinderen hebben een titel en hebben een goede baan en met de verkoop van de fosfaatrechten zing ik het wel uit.

 • Vibank

  Rechtvaardig? Hoe naief

 • Fermer

  @alco, ik kan je geen ongelijk geven, het lijkt me de verstandigste beslissing gegeven de omstandigheden waarin de zuivelsector, en dan vooral de Nl. boeren, zich momenteel bevinden. Wij hebben dit voorjaar dezelfde beslissing genomen, het valt niet mee voor ons slag boeren onze levenswijze op deze manier vaarwel te moeten zeggen, maar  soms moet je je verstand volgen en de realiteit onder ogen zien. Voor de kopers zal het nog moeilijk genoeg worden.

 • japke33

  Heel verstandig Alco! Ben je van al dat gezeik af. 
  @koestal. Melken voor een kwartje, dan ben ik snel boer af. Dat durf ik wel toe te geven hier. Maar ja, er moeten eerst boeren omvallen voor het weer beter gaat. 

 • koestal

  honderden knelgevallen !

 • koestal

  Japke,we hebben het dieptepunt nog niet gehad  !

 • Mozes

  De reacties van @Horstink zijn een verademing. Iemand die reageert vanuit enige kennis en inzicht en niet alleen vanuit frustraties. 

 • japke33

  Helemaal mee eens koestal!

 • Schaap1975

  Er wordt een groot probleem gemaakt over de fosfaatrechten maar je kunt er ook op afschrijven heeft onze staatsecretaris gezegd. Ook al gaan ze 200 per kilo p kosten.(een €10000/koe) dan is het belasting betalen er ook af.
  Want Hier gaan een aantal mensen tegen aan lopen.

 • Mozes

  @Schaap1975, er is geen enkele reden om te kunnen afschrijven op fosfaatrechten. Het is ook zeer ongewenst. Het argument waarop afschrijving op melkquotum gebaseerd was, was dat het tijdelijk was. Iets wat een beperkte levensduur heeft of tijdelijk is kun je op afschrijven. Daarom kun je bv niet afschrijven op grond. 
  Het fosfaatrechten is niet tijdelijk. Er is geen enkele aanwijzing dat dit ooit weer gaat verdwijnen. Daarom moet het fiscaal dan ook gelijk worden gesteld aan grond. 

  Het kunnen afschrijven op melkquotum heeft veel ellende veroorzaakt. Grotere boeren met veel inkomen joegen de prijs voor melkquotum op vanwege het belastingvoordeel. Kleine boeren met minder inkomen hadden weinig belastingvoordeel bij het kopen van quotum en konden er niet tegenop.
  Ik heb jonge boeren gekent die netjes boerden maar te klein waren. Ze probeerden wel te groeien maar konden de onbetaalbare prijs voor melkquotum niet opbrengen. Na verloop van jaren stopten ze met hun boerderij en gingen noodgedwongen wat anders doen.


 • veldzicht

  Het meest trieste is wel de boeren en tuinders doen het allemaal zelf,zo gauw het even beter gaat worden er gelijk weer enorme stallen en meer producten verbouwd en dondert alles weer in elkaar met alle vervelende regelgeving die je erbij krijgt .ik ben bang dat daar weinig tegen te doen is.

 • mooi wark

  tís gewoon verdeel en heers politiek

 • Schaap1975

  Mozes, dan heb jij je niet goed laten informeren want er mag wel degelijk afschrijven op deze fosfaatrechten. En zeker in de landbouw zijn er na een periode van minder investeren een periode dat je minder hebt af te schrijven. Om zo te sturen met aankoop van fosfaatrechten kun de belasting drukken!! Je kunt ook een nieuwe trekker kopen en stil in de schuur laten staan, maar ja dan zie je ook vermogen verdampen. Of als je dat liever niet wil kun je ook belasting betalen geen probleem, zullen ze in den haag wel prettig vinden. En de Grieken lachen noch harder. Ook wordt niemand verplicht door de overheid om te groeien!!

 • veldzicht

  Schaap,ik heb nog geen Griek zien lachen.

 • horstink

  Wanneer je belasting betaalt heb je ook wat verdiend....

  Maar zoals eerder geschreven laten we proberen te voorkomen dat de fosfaatrechten duur worden door ze via een fosfaatbank te gaan herverdelen. Laten we met z'n allen eens creatief gaan nadenken hoe zo'n systeem eruit zou moeten zien. 

  Vrij-verhandelbaar dan schieten we niets op met afschaffing quotum. Dan blijft er kapitaal de sector uitvloeien richting de stoppers, verhogen we onze kostprijs ten opzichte van de ons omringende landen en worden de kleine en middelgrote gezinsbedrijven door de grote snelle groeiers ons landje uit gedrukt....en volgens mij zijn dat toch de bedrijven die onze medeburgers het liefst zien.

 • alco1

  @horsting. Fosfaatbank is de volgende stap. Eerst moet de 'brief' nog door de Tweede Kamer.
  Melkquotumbank heeft in Duitsland altijd goed gewerkt. (Veel lagere prijzen als bij ons) Maar ik denk dat dat meer kwam door de nuchterheid van de Duitsers.

 • A.J. Breukink

  er is nog niets zeker als sector lukt het niet dan maar op bedrijfsnivo
  bijv: je mag alleen fosfaatrechten aankopen als je eerst aan kunt tonen dat je ook grond hebt dus handelen met vergunning geen grond geen vergunning dat houdt de prijzen wel laag denk ik

 • Mozes

  @Schaap1975, welk argument is er voor afschrijving op fosfaatrechten? Er is geen enkele aanwijzing dat ze tijdelijk zijn. En juist die tijdelijkheid was het argument waarmee afschrijving op melkquotum gerechtvaardigd werd. 

  Afschrijven op fosfaatrechten leidt tot hogere prijs. Wat je bespaart op belasting betaal je extra in de prijs. De hogere prijs heeft de stoppende boer ook niet wat aan. Door te kunnen afschrijven betekent voor de verkopende partij dat hij er inkomstenbelasting over moet betalen. De stoppende boer ziet dus een groot deel van de opbrengst wegvloeien naar de belasting. 
  De verliezende partij is de kleinere en jonge boer die door lagere inkomsten geen belastingvoordeel hebben en de hoog opgejaagde prijs niet kunnen betalen. 
  Ik heb in de jaren negentig deze ellende gezien met het melkquotum en hoop dit met de fosfaatrechten niet weer mee te maken. 

 • bb40

  Het lijkt me redelijk dat wanneer er genoeg verwerkingscapaciteit is de rechten worden afgeschaft.
  Dit levert banen op en houd de prijs van de rechten in toom,
  Ook kan er dan op termijn weer (fors) meer melk geleverd worden voor al die extra fabrieken van de zuivelindustrie
  Lijkt me een mooie opdracht voor  de lto .

 • Mozes

  @bb40, de laatste jaren werd bij ons in Twente al in toenemende mate mais aangevoerd vanuit Duitsland. We zien ook snel oplopende pachtprijzen. Wat gaat het voer kosten voor al die extra koeien die jij in Nederland wilt houden? Welk rendement hebben deze koeien? Hoeveel wordt onze concurrentiepositie tegenover het buitenland zwakker met deze extra koeien? 

 • Peerke1


  En dat allemaal met import koeien van boeren met voorkennis en nu extra fosfaat rechten die bij de gewone boer gestolen worden. De politiek is niet te vertrouwen.

 • Burnetti

  Onbegrijpelijk dat gejammerd wordt over teveel overheidsingrijpen en vervolgens bij ongewenste ontwikkelingen diezelfde overheid moet ingrijpen.
  Wil de sector nou ondernemerschap of niet?

  De sterksten en slimsten blijven over.

 • agro1


  M06, fosfaatrechten blijvend? heerlijke polcor visie, maar daar word jij ook voor betaald. weet echter wel: er is niets zo blijvend als iets tijdelijks en niets zo tijdelijk als iets blijvends. papieren regeling, die door der Staat met één pennenstreek ongedaan kan worden gemaakt. zal vrijwel zeker ook ooit gebeuren. maar intussen....110.000 meer koemondjes te voeden, wat een afzetmarkt!!!!! het begin is er. feed the world and starve.

Laad alle reacties (66)

Of registreer je om te kunnen reageren.