Rundveehouderij

Nieuws 16 reactieslaatste update:10 jul 2015

LTO positief over keuze voor fosfaatrechten

Den Haag - De ingreep van staatssecretaris Sharon Dijksma om de fosfaatproductie op individuele melkveebedrijven te beperken is volgens LTO Nederland ingrijpend maar onvermijdelijk.

"Onze voorkeur voor een systeem met fosfaatrechten in plaats van dierrechten is gelukkig gehonoreerd. Anders zou alleen het aantal dieren bepalend zijn geweest voor de grenzen van de sector", stelt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij. LTO is positief dat de schotten tussen sectoren behouden blijven, waardoor geen uitwisseling van productierechten tussen diersoorten kan plaatsvinden.

Ingrijpende gevolgen van fosfaatrechten

De voorstellen hebben volgens LTO ingrijpende gevolgen voor melkveehouders. "Het doet pijn om de ambities van de melkveehouderij te beteugelen gezien de kansen van Nederlandse zuivel op de wereldmarkt. De realiteit is dat fosfaatrechten de komende tijd een essentieel onderdeel vormen voor de bedrijfsvoering binnen de melkveehouderij", aldus Romijn.

Voorkomen dat bedrijf onevenredig wordt geraakt

LTO zet alles op alles om te voorkomen dat individuele melkveebedrijven onevenredig geraakt worden door het nieuwe stelsel van fosfaatrechten. Melkveehouders die willen groeien kunnen met de Kringloopwijzer zelf ruimte creëren door het gehalte aan mineralen in de mest te verminderen. Een andere optie wordt aankoop van fosfaatrechten van andere melkveebedrijven.

Begrenzen mestproductie goed en noodzakelijk

Stichting Natuur en Milieu (SNM) vindt het goed en noodzakelijk dat Dijksma de mestproductie begrenst in Nederland. "Een mestquotum zorgt voor minder koeien in Nederland. Dat is beter voor de natuur en voor het milieu. Nu moet het wetsvoorstel nog verder worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de mestproductie voldoende wordt begrenst",  aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu.

Laatste reacties

 • Mozes

  Hoe zit het met de grondgebondenheid? 

 • massan

  LTO zet alles op alles voor een correcte knelgevallenregeling. 
  Dezelfde overheid welke nu met fosfaatrechten komt, heeft de afgelopen jaren de melkveehouderij flink gestimuleerd om uit te breiden. Dit met forse subsidies voor Integraal Duurzame Stallen (bedragen tussen de € 200.000-€ 300.000). Mooie stallen welke goed zijn voor het milieu en het welzijn van de koeien.
  In de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn vele van zulke stallen gebouwd, welke fors gefinancierd zijn door de bank en waarbij is uitgegaan van een quotumloos tijdperk na 1 april 2015. Indien geen correcte knelgevallenregeling komt, zou dit het einde van vele van zulke duurzame bedrijven kunnen betekenen. 
  Zorg dat dit niet gebeurd; dit zijn de voorbeeldbedrijven voor de toekomst.

 • frl

  LTO bedankt zeiden vorig jaar mei tegen mij dat ik mocht groeien tot fosfaatoverschot 0 dus ik die nieuwe stal bouwen.............

 • Hans Sudfryslan

  De half volle stallen per 1 april zullen nu wel weer half lege stallen worden . 

 • landboer


  Wat is eigenlijk het verschil met dierrechten?

 • tinus888

  de lto wilde geen dierrechten dus dan maar fosfaatrechten en zodoende geen gezichtsverlies

 • M.harmsen

  Hou nou eens op over die kringloopwijzer. Dat i s helemaal geen middel. Bedrijven die daar nu al goed op scoren omdat ze intensief zijn moeten daar wel goed op scoren hebben dus alsnog geen uitbreidings mogelijkheden. Nee met oog opt nieuwe beleide voorzichtig geinvesteerd in grond blijkt dus nu niets waard want de daar gekregen extra plaatsings ruimte mag ik niet benutten. En de grotere bedrijven zullen altijd makkelijker fosfaatrechten kunnen kopen. Dus LTO Bedankt.

 • tinus888

  willen intensieve bedrijven uitbreiden ,dan moeten ze naast fosfaatrechten ook grond verwerven Harmsen

 • schoenmakers1

  het enige  wat duidelijk is, is dat er nog niets duidelijk is

 • oudervrucht

  hoe zit het met de extensieve bedrijven dus bedrijven met veel land en weinig koeien. Gaan die de rekening betalen van de intensieve bedrijven die het mestprobleem veroorzaakte hebben? Dank je wel LTO!!

 • gvaneck1

  Bedankt LTO noord  ,NMV, en Zuivelfabrieken!
  In de media verkondigen dat je familie bedrijven met weidegang een warm hart toedraagt en op politiek niveau laat je ze barsten en meehelpen het probleem van de intensive veehouderij lees de verdubbelaars op te lossen!!


 • joohoo

  De akerbouwer verplichten om meer voer te verbouwen en aan de melkveehouder te leveren tegen kostprijs en de toeslagrechten zijn dan uiteraard voor de melkveehouder???. Het komt steeds dichterbij!!!!!!.

 • rub2

  Lto maakt zich nu druk over de knelgevallenregeling om intensieve bedrijven te redden.... bang de grote contributiebetalers kwijt te raken. LEES KNELGEVALLEN wat zijn knelgevallen? Bedrijven die afgelopen jaren geinvesteerd hebben in grond voor een half miljoen of bedrijven die hebben geinvesteerd in een stal van een half miljoen? Als lto een beetje stellig is aan haar eerder gevormde mening grond gebonden veehouderij dan moet je zorgen dat de bedrijven die er voldoende grond onder hebben liggen niets tekort komen die delen deze visie! Doen ze dat niet is er in ieder geval 1 lid minder. 

 • alco1

  Knelgevallen zijn boeren die stal hebben en grond onder hun bedrijf in 2014.
  Deze zullen dus fosfaatrechten toebedeeld krijgen.

 • haam

  Gevalletje van je eigen werkgelegeheid veiligstellen , kunnen jaren vooruit met bezwaren schrijven en rechtzaken voeren,

 • japke33

  Kan iemand mij vertellen waarom ze bij LTO altijd hebben geroepen om meer melk na 1 april, terwijl ze stiekum een fosfaat plafond hebben afgesproken met de politiek, zonder iemand wat te vragen.
  Die 2 dingen gaan toch niet samen! Of moet ik dit aan Schenk vragen?

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.