Rundveehouderij

Nieuws 131 reactieslaatste update:10 jul 2015

Fosfaatrechten voor melkveesector

Den Haag - De melkveehouderij wordt begrensd via fosfaatrechten. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma weten.

De fosfaatrechten worden per bedrijf berekend op basis van het gemiddeld aantal gehouden koeien in referentiejaar 2014 en forfaitaire fosfaatproductie op basis van de gemiddelde melkproductie. Bedrijven waar de fosfaatproductie hoger is geworden dan in 2014 zullen terug moeten naar het niveau van 2014, toen het fosfaatplafond van de melkveehouderij nog niet overschreden werd.

Door meer gebruik te maken van de kringloopwijzer krijgen melkveehouders wel ontwikkelruimte, als ze efficiënter met mineralen om gaan.

Fosfaatrechten verhandelbaar binnen sector

De fosfaatrechten worden verhandelbaar binnen de sector.

"Het fosfaatplafond dat de melkveehouderij zichzelf heeft opgelegd wordt opgenomen in de wet. De schotten tussen sectoren zullen gehandhaafd blijven", zegt Dijksma.

Ze vindt het niet fair om de ruimte van de varkenssector, die in zwaar weer zit maar ook volop bezig is met een transitie naar een duurzame productie, al in te boeken voor een andere sector. Daarmee zou de solidariteit tussen de sectoren nog meer onder druk komen.

Kringloopwijzer in wet onderbrengen

Het plan is om de kringloopwijzer in de wet onder te brengen. Hiervoor moet de sector de kringloopwijzer verder optimaliseren en borgen. Zolang dit niet gebeurt, worden de fosfaatrechten op basis van forfaitaire normen gehanteerd.

Peildatum en referentiejaar

Uitgangspunt van de toekenning van fosfaatrechten aan een melkveebedrijf is het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2014: het referentiejaar. Wijzigingen die tussen 2014 en 2 juli, het moment van verzending van deze brief van de staatssecretaris aan de Kamer, nog hebben plaatsgevonden, kunnen bij de toekenning van fosfaatrechten nog worden meegenomen.

"Hiermee wordt voorkomen dat anticiperend gedrag wordt beloond, dat had kunnen plaatsvinden gedurende de periode dat duidelijk werd dat een rechtenstelsel zou worden ingevoerd tot het moment dat de wet die dit regelt in werking treedt", schrijft Dijksma in een brief aan de Kamer.

Knelgevallenregeling

Bij de regeling komt ook een knelgevallenregeling om ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het referentiejaar en de peildatum.

Details uitgewerkt in regiegroep

Hoe de regels in detail komen, gaat een regiegroep bestaande uit het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, NAJK, melkveehoudersvakbond NMV en stichting Natuur en Milieu (SNM) verder uitwerken. Doelstelling is dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2016 van kracht wordt. De wetswijzigingen van de mestwet zal eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden behandeld. Snelle inwerkingtreding is van belang voor behoud van de derogatie.

Boerderij peilde ruim 700 melkveehouders over de vraag op welke manier Dijksma de groei van de melkveehouderij moet begrenzen. Bekijk de resultaten van deze enquête.

Lees ook: LTO positief over keuze voor fosfaatrechten

Lees ook: Intensieve koeienhouderij is dodelijke cocktail

Lees ook: Alles over fosfaatrechten

Laatste reacties

 • rmw

  Kortom, de zuivel heeft voor niks in uitbreiding geïnvesteerd... Meer melk als 2014 komt er niet! 

 • diny


  kunnen de varkensrechten weer ingerolen worden voor rv fosfaat

 • jrboer

  Goed dat er duidelijkheid is gekomen. 
  Nog nooit zoveel winst gemaakt als in 2014 dus met dat in het achterhoofd zullen we het hier wel mee moeten kunnen redden :-)
  Daarnaast kunne we middels de kringloopwijzer naar een bedrijfsspecifieke excretie. Ondernemers die het goed doen kunnen dus groeien als ze dat willen.

 • mali

  En nu is de hel losgebroken. Succes rundveehouders, dit gaat de adviseurs veel geld opleveren

 • Fredrika


  Gelukkig, eindelijk weten we waar we aan toe zijn! Leuke uitdaging toch om het beter proberen te doen met onze mineralen, je weet nu waar je voor werkt.

   

 • Trot

  mooi dat er veel duidelijk is geworden, op één ding na: Is nou 2014 het referentiejaar? of is dat 2 juli 2015?

 • juur

  Is dit voor alle sectoren van veehouderij mest fosfaat  productie in jaar 2014.

 • kleine boer

  Je zal de laatste jaren maar ape trots zeer hoog productieve dieren hebben gehouden en de lage met stuk meer koeien hebben uitgelachen.....

 • van der berg

  wat houdt het nu precies in dan??het gemiddelde aantal dieren in 2014 dat snap ik,maar wat houdt precies die forfataire fosfaatproductie op basis van gemiddelde melkproductie dan in? hoe minder liters per koe werd gemolken hoe beter je uitkomt(hoe meer fosfaat je krijgt?) of is het dan net hoe meer liters per koe je had,hoe beter je uitkomt

 • maiskolf

  Wat doen we met degenen die de grond nog niet volledig benut hebben ? Mogen die dan wel doorgroeien.

 • Dysa

  Grootste felicitatie gaat uit naar makelaars, handelaren, adviseurs en ander sectorgeld onttrekkend gespuis, die na hun melkquota nu een nieuw verdienmodel in de schoot geworpen krijgen. Hulde aan de sector.

 • van der berg

  ach als de fosfaatrechten ook zijn af te schrijven is het haast hetzelfde als melkquotum toch.

 • H Renting

  En weer zijn de extensieve bedrijven de dupe!! Grote schande.  Gemiste kans om de melkveehouderij grondgebonden te maken. 

 • H Renting

  En weer zijn de extensieve bedrijven de dupe!! Grote schande.  Gemiste kans om de melkveehouderij grondgebonden te maken.

 • eric12345

  .. en evt generieke korting alleen bij groeiers tov 2012 oid zeker?

 • massan

  Nu maar hopen dat er een correcte knelgevallenregeling komt.
  Dezelfde overheid welke nu met fosfaatrechten komt, heeft de afgelopen jaren de melkveehouderij flink gestimuleerd om uit te breiden. Dit met forse subsidies voor Integraal Duurzame Stallen (bedragen tussen de € 200.000-€ 300.000). Mooie stallen welke goed zijn voor het milieu en het welzijn van de koeien.
  In de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn vele van zulke stallen gebouwd, welke fors gefinancierd zijn door de bank en waarbij is uitgegaan van een quotumloos tijdperk na 1 april 2015. Indien geen correcte knelgevallenregeling komt, zou dit het einde van vele van zulke duurzame bedrijven kunnen betekenen.
  Sharon Dijksma kom met een correcte regeling. Dat ben je aan deze bedrijven verplicht. Jou ministerie heeft ze gestimuleerd om te anticiperen op een quotumloos tijdperk.

 • landboer


  Het was heel wat simpeler geweest om gewoon het quotum voort te zetten,al levert dit natuurlijk wel meer banen op! Als ik het goed begrijp worden de rechten puur toegekend aan de hand van het aantal dieren dat iemand had in 2014 ongeacht hoeveel mestplaatsingsruimte iemand heeft?

 • DJ-D

  Wat moet zo'n recht kosten? Hoeveel kost 10000 liter?

 • peter 103

  Schande! De extensive boer met nog fosfaatruimte op eigen grond mag niet meer uitbreiden ?!
  de bedrijven met een fosfaat over schot hadden moeten worden aangepakt, gemiste kans.

 • aejp.poels


  dat melkquotum was een veel makkelijker stuurmiddel. met zo weinig mogelijk koeien zo efficient mogelijk je plafond vol maken. nu komt er een berg regelgeving op je af waar een varkensboer nog van schrikt. opvallend is dat extensieve boeren ook begrensd worden. welkom in de wereld van de intensieve veehouderij melkboeren. je zult al je creativiteit nodig hebben om net als varkens en kippenboeren je hoofd boven het maaiveld te houden! 

 • farmer135

  er komt net zoals bij melkquotum natuurlijk ook een lease-versie.

 • kiepel

  2de kamer zal de extensieve nog wel noemen. Komt goed, maar geduld is niet mijn sterkste kant. 95 koeien op 70 Ha en dan 5 moeten verkopen omdat er in 2014 maar 90 waren. Heeft toch niks met milieu te maken. De cowboys hebben mijn plaatsingsruimte ingepikt.

 • Zuperboer

  En een fosfaat quotum prikpagina

 • maiskolf

  Slaat totaal nergens meer op. Moet je weer een soort quotum kopen om te mogen uitbreiden. 

 • frl

  Diegene met fofaatoverschot per ha uisluiten van aankoop fosfaatrechten.

 • lepercheron 46

  H Rentting;
  Helemaal met je eens de extensive word weer de dupe.
  In ons land geld de regel`` de vervuiler betaald,, Maar dat word hier weer omzeild.
  Wij worden door de grote intensive weer kapot gemaakt,

 • melkkoeienboer

  Er wordt alleen maar over melkvee gepraat . En jongvee dan?

 • mldijkstra

  Er zal in de verhandelbaarheid nu toch een relatie moeten komen met de intensiteit van de bedrijven. Dit was immers de insteek van de partijen die nu de regiegroep vormen.
  Die kunnen nu laten zien dat ze de sector dienen en niet een lobby-beweging van bepaalde groepen zijn. Maar ik houd mijn hart vast gezien het verloop van het proces tot nog toe.

 • koeien10


  geen knelgevallen regeling met invoeren van melk Quotum ook niet gebeurd toen net dure stal gebouwd  30 jaar later net stal vol met duur gekocht quotum.  

 • alco1

  De plafond overschrijders worden beloond.

 • koeien10


  massan je bent verantwoordelijk voor je eigen doen en laten

 • henky++

  wie heeft er nog fosfaat rechten? 1 koe = 40 kg fosfaat =40 rechten. Rendement van 1 koe is 10 ct per kg melk dus ik  kan €1000 betalen gedeeld door 40 rechten is €25 per fosfaatrecht!!!!!!
  Oja ,ook nog ammoniak kopen per 1 juli. En ook nog mestverwerkings contract en natuurlijk de vvo's. En ook nog ruwvoer. 

  WAAR ZIJN WE IN NEDERLAND MEE BEZIG!!!

 • Foxxy

  Ongelukkige jaarkeuze !
  op 15? April besloten dat voor derogatie maximaal 20% ipv 30% mais geteeld mocht worden !
  Veel melkveehouders die daardoor mais door akkerbouwers hebben laten telen !

 • Eminem2010

  Grootvader ziek in 2013 2014 veel
  koeienen weg. Na lang wikken en wegen besloten om het bedrijf voor te zetten en weer gegroeid tot een acceptabele 140 koeien op 80 hectare in 2016  Grond gekocht netjes binnen de lijntjes gebleven kwa mest. En nu ????? 

 • Vhouder

  grond verkopen en fosfaatquotum kopen

 • astronout

  Zal de grondprijs wel in elkaar klappen

 • BO(skabout)ER

  schandalig, wij kunnen 60 koeien verkopen. Allemaal eigen jongvee dat er binnen 1 jaar extra bij is gekomen in de nieuwe stal. Daarnaast is het natuurlijk onmogelijk om zo de aflossing te gaan betalen vooral met deze melkprijs. Voldoe je aan de milieuvergunning en melkveewet krijg je zo deze tik te verwerken. Schandalig, als compensatieregeling zullen we wel 20 koetjes extra krijgen ten opzichte van 2014. Nog steeds veel ste weinig. Dan zullen we de komende 5 a 10 jaar wat fosfaatrechten moeten kopen tegen enorme prijzen. Nog verder in de schuld. 

 • farmer4life1

  Je kunt uit de brief opmerken dat 1 januari 2015 t/m 2 juli knelgevallen zijn. 

 • Eminem2010

  Ik vind dit bizar voor worden ik snap dat het niet wenselijk is om veels te veel koeien te hebben ten opzichte wat normaal is Nederland dus 500 koeien met 80 hectare maar als jonge boer kan ik alleen maar zeggen als het daadwerkelijk zo loopt dat helaas voor mij hier de grens is want werken tegen een basis vergoeding tot daar aan toe maar ondernemerschap met een bewustzijn van de omgeving alsnog afgestraft te worden wens ik bv Nederland veel plezier. 

 • Tonnis

  maar iemand die altijd extensiev heeft geboerd wil die nu dan ineens intensiev boeren?

 • BO(skabout)ER

  ach en als LTO het koppelt aan grondgebondenheid dan is het op die manier geregeld dat je zoveel koeien mag houden tot je moet afvoeren. Bijna alle nieuwe stallen zijn gedeeltelijk gebouwt met het afvoeren van mest. Echt dieptriest hoe de politiek hier mee omspringt. Ze veranderen het spelletje halverwege de pot. Ik ken boeren met 120 koeien op 30 hectare die zo inverhouding straks de helft meer koeien per hectare mogen houden als ik.  De grondprijs zal wel gaan zakken.

 • Eminem2010

  Ja echt bizar dit maar zoals een goed boer betaamt rug rechten poten in de modder en blik op de horizon 

 • fendt 305 LS


  Mag ik mijn oude fosfaatrechten, die ik in het minas tijdperk heb gekocht ook mee tellen. Heb toen 3500 kg fosfaatrechten gekocht om koeien te mogen melken op een akkerbouwdebrijf.

 • Pieter5775

  Het voordeel van melkquotering was dat het europees was, deze fosfaatrechten niet.....een steenworp verderop in belgie kunnen ze groeien wat ze willen en zitten de stallen daar overvol met 20 % overbezetting, hoezo concurrentievervalsing!!

 • tikka


  Als je een hoge produktie had in 2014 en duaarmee een hoge fosfaatproduktie per koe dan ben je flink de klos met een forfaitaire norm per dier ten opzichte van een collega die de stal vol had met koeien die zichzelf bijna hadden drooggezet.

   

  hoeveel rechten krijgt iemand die op zijn bedrijf meer vee hield dan mocht?

   

  Wat gebeurd er met een boer die zijn grondareaal heeft uitgebreid met grond van de buurman na 1-jan 2015. en nu plaatsingruimte zat heeft?

 • peter1939


  grond is dus geen middel om stal vol te krijgen itt fosfaatrechten die je kunt afschrijven.....

 • Grensboerke


  Wat een beleid!

  Drie verschillende regels binnen 2 jaar. Geen mens die het snapt en alleen ambtenaren die erop gaan controleren en boetes gaan schrijven.

  En dat alles omdat er een melkveefosfaatplafond is afgesproken door een aantal losbollen.

  De melkveehouderij is de volgende sector die kapot gemaakt wordt door regels uit Den Haag en Brussel.

  Wanneer beginnen beide ambtenaren kampen nu eens in te zien dat Nederland en Europa alleen kunnen floreren als er ondernomen kan worden.

 • John*

  hadden t fosfaat plafond eerst moeten verdelen over de grond gemiddeld in gebruik 2014 aan de hand van bemestingsnormen en wat resteert verdelen over de gemiddeld gehouden dieren.

 • DJ-D

  Is de derogatie kwijtraken niet gewoon makkelijker en eerlijker? Superheffing niet afdragen! NEDEXIT!!!

 • knorr888

  gelukkiggg
  voor   de bkijvers in de varkenstak
  gewoon een geweldig  gelamstraal dat  ze de  rundveesector  nog niet eerder aangepakt  hebbe
  ze klagen en piepen
  krijgen een  tien x zo grote uitkering----toeslagrechten///betalingsrechten  als de  gemiddelde  bijstand trekker

  valt me reuze mee  v  mevrouw  dijksma

 • rub2

  Laat er maar een knelgevallen regeling komen voor de veehouders die ruim in de grond zitten! Een beetje extra fosfaatrechten die eigenlijk bij die grond horen. Dan ligt in ieder geval de keuze van verhandelen bij deze bedrijven die 'duurzaam' zijn ontwikkeld. En niet bij de snelle groeier die ten koste van het milieu uitbreidt. Bij jonkman krijgen de koeien het met een onderbezetting van de helft in ieder geval lekker luxe! 

 • EBroeders


  Het referentiejaar wordt 2014. Het jaar waarbij we al over het fosfaatplafond gingen (gebaseerd op de bedrijfsspecifieke excretie!). De referentie zal forfaitair (nog hoger dus) vast gesteld worden. Dan worden er toch veel meer fosfaatrechten verdeeld dan volgens het fosfaatplafond wordt toegestaan! Zeker als 'wijzigingen tussen 2014 en 2 julli nog meegenomen kunnne worden'.  Wat garandeert ons dan dat we onder het fosfaatplafond uit komen??

 • farmer4life1

  Fosfaat plafond is een wassen neus. België heeft veel betere voorwaarden. Weet Dijksma ook.... In 2017 nieuwe kansen! Kan best zijn dat er dan een regel is dat verbrande pluimvee mest en afgezette mest buiten Nederland niet op de fosfaat plafond gaat drukken en derogatie op maïs icm vanggewas. 

  Ik hou mij eerst koest en verlaag mijn jongvee bezetting. 2017 nieuwe kansen!

 • Hoevink

  Te koop: melkvee fosfaat rechten: 400 euro per kg. (en nu niet piepen melkveehouders over te duur: 9000 kg melk per koe maal 2 euro per kg melk delen door 45 kg fosfaat produktie per koe, betaalden we voor qoutum ook vlot)

 • landboer


  Ja Hoevink maar toen het quotum zo duur was  kostte krachtvoer 15 cent mais de helft van nu en de land huur ook.

 • a van Gerwen

  ben ik nu de enige die zich er wel in kan vinden. Dat er iets moest gebeuren was duidelijk. Met een beetje geluk kun je nog een procent of 10 uitbreiden bij een efficiënte fosfaatproduktie.  de ongebreidelde groei die je nu ziet, leidt ook tot niets. Elkaar kapot melken, daar komt het op neer. Ik snap dat het zuur is  voor degene die net fors geïnvesteerd heeft, maar dit is ook een eigen keus geweest. Nu kunnen we met z'n allen weer tot bezinning komen!

 • Edje2

  Voer word straks goedkoop heeft ook wel weer zijn voordelen.Je zult maar net dure grond gekocht hebben.Die prijzen zullen in vrije val komen.Al met al een goede zaak .

 • b 100


  ik heb het gevoel dat sharon Dijksma zachte heelmeester stinkende wonden gaat worden. peildatum 2014 en knelgevallen tot op heden nou dan weet je het wel dan is iedereen een knel geval kom op sharon het mes er in wees duidelijk daar zitten we op te wachten en die naast de pot piesen dat waren toch de verleasers moet je daar weer rekening mee houden

 • Peerke1


  En de grootste vervuilers, eigenlijk de grondloze bedrijven worden beloond. De grote bedrijven met heel veel grond en die de koeien buiten lieten lopen worden gestrafd. Hoe dom kunnen beleidmakers toch zijn.

 • hm

  wanneer gaan we dijksma begrenzen?
  de boel plat gooien met elkaar

 • hm

  nouja we laten toch weer over ons heenlopen.die nederlandse boeren zijn een stelletje mietjes geworden!

 • mp90

  Grond gebondenheid doet hier niks aan af, die blijft gewoon. Dus de extensieve bedrijven kunnen makkelijker groeien dan de intensieve bedrijven. Deze zouden dan fosfaatrechten EN grond moeten kopen.

 • sneek1

  net als met het melkquotum in 1984 worden de veroorzakers beloond, asociaal.

 • gerard nabuurs

  De reacties 56 en 62 zijn in ieder geval verstandig. Beste mensen: er is stapeling! Dus én een melkveewet én een AMvB én fosfaatrechten. In het kader van de AMvB zullen bedrijven met een fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo bij uitbreiding minimaal 50% grond er onder hun bedrijf moeten leggen. Daarnaast dus nog fosfaatrechten. Dus is mijns inziens al het gemekker en gewijs naar collega's, die andere keuzes hebben gemaakt, het slechtste wat je kunt doen. 

 • Gruun as grês


  Fosfaatplafont delen door het aantal ha dat in 2014 in gebruik was door de melkveehouders. De uitkomst hiervan maal het aantal ha dat je op je bedrijf in 2014 in gebruik had word je bedrijfseigen fosfaatplafont.... Dat zou een eerlijke regeling zijn. Ik zit nu met 25 ha grond 'overschot' een nbwet vergunning, bouwvergunning en sinds vorige week een akkoord van de bank voor de bouw van een nieuwe stal. Lekker is dat!....

 • Foxxy

  Geniaal !
  stoppers krijgen duwtje in de rug, fiscus ook blij mee
  -financieel krachtige bedrijven saneren de top-gefinancierde bedrijven die geen geld krijgen om te groeien, en de kleinere gezinsbedrijven verdwijnen nog sneller omdat er nog meer kosten gemaakt moeten worden
  -varkenssector gaat failliet, geen warme sanering
  -publieke opinie melkveehouderij daalt vanwege de grote bedrijven

  creeert in ieder geval wel fosfaatruimte

 • farmerbn

  Het is een mooie regeling voor stoppende boeren. Of voor boeren die duur het melkquotum hebben verkocht , weer zijn begonnen met melken in 2014 en straks weer het fosfaatquotum gaan verkopen. Ben benieuwd of iemand zo'n boer kent?

 • brutus71

  Ik ken wel een paar boeren die het quotum duur verkocht hebben en eind 2014 weer zijn gaan melken, volgens mij hebben ze hun stal nu al aardig gevuld en krijgen deze jongens voldoende fosfaatrechten met het oog op de 2 juli regeling?
  ik vind het al met al weer een wazig verhaal #67

 • bb40

  Klinkt logisch mp90 maar dat heb ik niet gelezen in het stuk

 • mp90

  @bb40. De AmvB wet valt hier buiten maar deze zal er wel komen. Er komen nu meerdere regels bij elkaar. 

 • MKRouveen

  Ik vind dat extensieve bedrijven fosfaatrechten moeten krijgen voor de hectares die ze hebben, dan kunnen zij gewoon verantwoord doorgroeien binnen hun eigen plaatsingsruimte zonder te maken te krijgen met mest afvoeren en voer aankopen. Als dát door de politiek moeilijk wordt gemaakt moeten ze zich eens afvragen welke ontwikkeling slecht is voor het imago en het milieu en überhaupt aanleiding heeft gegeven tot de invoer van deze rechten!

  De grondgebonden bedrijven zijn niet de bedrijven die fosfaatplafonds overschrijden, het imago om zeep helpen en de derogatie in gevaar brengen!

 • Farmas

  We zien hetzelfde gebeuren als in april 1984 toen de melkquotering werd ingevoerd.
  De snelle groeiers worden beloond voor hun aggressieve bedrijfsstrategie.
  Zij veroorzaakten de huidige situatie met al haar problemen die nu op de hele sector worden afgewenteld.
  Harm Holman schreef daar laatst een stevig stuk over in de vakpers.
  Hij had wel een punt.

 • maartebloem

  Volkomen eens met MKRouveen ! Als extensieve boer behoren we hiervoor compensatie te krijgen !!!

 • bb40

  Oké genoeg geklaagd ,weet iemand al iets van prijs voor fosfaat? 

 • gvaneck1

  8 jaar wordt er door LTO en de Zuivel fabrieken verkondigt dat we beter af zijn zonder melkqutum..het zou beter zijn voor de bedrijven en concurentie in het buitenland..
  Het resultaat is er..
  Laten we in de toekomst onze nuchtere boeren verstand gebruiken en als er weer zo,n meneer van LTO of Zuivel  voor de zaal staat te vertellen wat goed voor ons zou zijn hem gelijk naar buiten dragen...

 • alco1

  @gvaneck
  Melkquotum had geen waarde.
  Maar wat we nu krijgen nog veel minder.

 • landboer


  Juist alco maar dat kon je toch aan zien komen?

 • 344412

  Grondgebondeheid blijft, en hoe meer melk per koe, hoe hoger de forfaitaire excrtetie. Inclusief jongvee zit je zomaar op 50 kg per koe. 1-1,5 koe per ha dus. Voor uitbreiding dus grond en fosfaatrechten nodig. Kringloopwijzer helpt hier niks aan, BEX wel.ben wel benieuwd naar details.

 • kleine boer

  4 gulden de liter 8000 per koe x 2 p ha =64000 gulden......

 • Mozes

  @344412 #78, in het artikel wordt gezegd dat de fosfaatrechten toegekend worden op basis van het gemiddelde aantal stuks vee en de gemiddelde melkproductie per koe. Wordt hier de gemiddelde productie van het individuele bedrijf bedoeld of de gemiddelde productie per koe in Nederland? 

 • DJ-D

  #80 kees romijn heeft vragen beantwoord op melkvee.nl rekent met 43 kilo 

 • " De Twentsche Es "

  Als een veehouder kiest voor teldatum 1-7-2015 en hij heeft opdat moment 10 stuks jongvee ouder dan 1 jr uitgeschaart en volgens de regels ze ook op het ubn van de inschaarder staan, zullen deze vaarzen wel mee tellen in het fosfaat quotum of zal de veehouder voor deze 10 vaarzen geen fosfaat quotum krijgen ?

 • zon

  Waar ik me over verbaas is dat er boerenclubs zijn die afspraken maken met dijksma over een plafond voor fosfaat.
  Kennelijk hebben ze geen achterban of ze kunnen niks afdwingen want ze gaan gewoon door het plafond heen.
  Dijksma komt er makkelijk mee weg,ze geeft gewoon de schuld aan de boeren omdat ze over hun eigen gekozen plafond heen gaan.


 • joohoo

  Is dit wel nieuw deze fosfaatrechten .
  Bij het invullen van de gecombineerde opgave in 2013 kwamen er telkens bij het terugklikken flitsen van een onderliggend programma in beeld ,dit ging zo snel dat het niet te ontcijferen was?. Ze waren er toen al mee bezig.
  Via een computer techneut hebben ik het beeld kunnen blokkeren en inderdaad het ging over vervangende rechten na einde melkquota.
  Enkele veehouders hebben dus niet voor niets de stal vol gelegd met roze kalveren.
  Ook ik heb dat advies gehad maar ik kan mijn mest kwijt op eigen grond.


  De ongebreidelde groeiers zijn nu spekkoper en diegene die dit spel niet meespeelden kunnen hun veestapel inkrimpen terwijl ze geen overschot veroorzaken

 • alco1

  Fosfaatrechten zullen in ieder geval de gezondheid van de koeien een negatief effect geven.

 • schoonvelde


  roze kalveren zijn vlees kalveren en tellen niet mee. Of ze hebben ze als melkvee op papier gezet....

 • Koen Franken

  Tjonge wat een hoop gemekker zeg , bij de invoering van het melkquota was dit ook zo . Achteraf gezien heeft dit voor de melkveehouderij heel goed uitgepakt , ind met de steun vanuit Brussel . Een ding staat er voorop , als men niks doet gaat de melkveehouderij op den duur kopje onder , het is toch nooit goed voor iedereen .

 • DJ-D

  #87 Je bent pensioneerd quotumhandelaar? Het is niet eerlijk om te zeggen dat er niet gemekkerd mag worden. Kritiek is gratis advies en er zijn genoeg situaties waarvoor deze maatregel heel ingrijpend is. Laat er vooral kritiek zijn. Zodat er nog iets kan veranderen en anders in 2017 wanneer er weer onderhandeld kan worden om derogatie. Als in 2017 het weer op zo'n manier moet, op het laatste moment dat is absoluut niet nodig.  Regeren is vooruit zien.

 • PIETER123

  ''Sektorenbeleid is uitspeelbeleid grondgebonden'' Melkveehouderij jaren op slot door melkquota en de rest maar  groeien  vooral de kippen en nu de investeringen in dierwelzijn bij afgeschreven stallen met enkele koeien erbij om die kosten  weer terug te kunnen verdienen hebben de melkveehouders het gedaan.Wie hadden de meeste rechten in 1982 toen moesten meer dan 20 procent van de koeien naar de slager.Duidelijk is wel dat LTO-Noord deze slag verloren heeft.Immers in het Noorden is alles meer  in balans.

 • Fryslanboppe

  Waar het Melkquotum verdwijnt is waar het Fosfaatrecht verschijnt!! Het is niet te geloven wat hebben ze de boeren een rad voor ogen gedraaid tot 2014 hebben ze altijd geschreven groeien, groeien, groeien!! Nu kan er vrij gemolken worden (wat overigens helemaal niet zo voordelig is voor de prijs vorming maar dat ter zijde) en nog geen 8 weken later komen ze met nieuwe regels om het in te perken!! 

 • zon

  @89,Pluimveehouderij zit ook al jaren op slot door de pluimveerechten.

 • buitenok

  schande dat extensieve boeren niet meer mogen melken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  sector moest toch grond gebonden worden.

 • j.verstraten1

  intensief óf extensief, daar houdt het fosfaatplafond geen rekening mee. Een koe is een koe en fosfaat is fostaat en het plafond is voorlopig de norm.
   De enigste manier om de vraag naar fosfaat te drukken en daarmee de prijs laag te houden  en daarmee ook het aantal knelgevallen te beperken zoals bijv. rhf #65 is taakstelling in de kringloopwijzer. Dan zal blijken dat er fosfaatruimte genoeg is zodat ook boeren met een overschot aan grond nog een stal kunnen bouwen.

 • bb40

  Erg naïef nr93 elke kg fosfaat zal benut worden, wel denk dat het voor de lange termijn kan meevallen, al is dat voor individuele gevallen te lang. 

 • ikkethuis

  en als je er overheen gaat, dikke boete? Bij een goede melkprijs zal men dit voor lief nemen.  

 • Pieter5775


  Er is veel kritiek op ondernemers die onlangs een nieuwe stal gebouw hebben. Zij hebben wel een stal die aan de duurzaameisen voldoet. Iets waarin de melkveehouderij stevig achterblijft, wellicht dankzij de melkquotering.

 • haam

  Zoals ererder door mij voorspelt daar is ie dan het grassprieten recht  want dat is waarom volgens de CBS cijfers door het fosfaat quotun heen gingen  de overmatige grasgroei van het afgelopen jaar  Kan de boerderij website daar ook een verhelderd intervieuw met het cbs overmaken ,?

 • LUCTOR

  Zo houden politiek en belangen organisaties zich zelf aan het werk.
  Het eerlijkste systeem was geweest gewoon grond onder de koeien poten gebruiksnormen verruimen zodat de grond vruchbaar blijft en verder geen bemoeienis meer laat de markt zijn werk doen. Wie een stal heeft voor 500 koeien en 30ha grond heeft ook niks aan een kringloop wijzer. Met dit systeem is het net als in de varkenshouderij een tig aantal dieren zonder grond voer komt van over zee het vlees gaat over zee beneden kostprijs wat achter blijft is de stront omdat er beneden kostprijs gewerkt wordt dit financieel niet haalbaar is om terug te sturen waar het hoort.

 • alco1

  Juist Luctor. Het lijkt wel of het door de EU gedicteerd wordt.
  Als dit uit de koker van ons parlement zelf komt kan men van grote schande spreken, want het maakt onze positie tov. het buitenland er alleen maar slechter op.

 • alco1

  Nou zullen de LTO e.d. predikers wel weer denken. Ja maar we moeten ons houden aan de afspraken. Nou dan krijg je nog een keer ingewreven hoe dom men was met die afspraken. Kijk eens wat dat Griekenland ons flikt.

 • Foxxy

  Het leidt uiteindelijk tot 

  - koude sanering varkenshouderij
  - geldstromen uit de veehouderij naar bedrijfsbeeindigers (immers,blijvers zijn ze nodig !)
  - het NOG sneller opschalen per bedrijf,waardoor de weidegang stevig onder druk komt te staan !

  Wel een leuke stille reserve erbij,probleem t.o.v. Melkquotum is dat meeste bedrijven inmiddels top-financiering hebben,of te klein zijn om er 1 te krijgen (in bijv onderpand)

 • albert hein

  Door omstandigheden heb ik in 2014 maar 24 koeien gemolken, straks zit ik op 85koeien op 45 ha grond .Wat moet ik straks met zoveel grond mag het niet eens omscheuren voor een ander gewas .Dit is gewoon diefstal, ik heb geinvesteerd in grond en collega intensief maakt er gebruik van .Gewoon 2 koeien per ha was veelredelijker geweest.Als deze regelgeving doorgaat kan ik wel stoppen terwijl ik nog nooit een kg fosfaat te veel heb geproduceerd. 

 • info58

  #98
  Luctor
  neem aan dat de 500 koeien en 30 ha op ons betrekking heeft maar
  het is niet zonder reden dat de PAS op 1 juli is ingegaan en de melkveefosfaatrechten op 2 juli

 • LUCTOR

  info58
  Kun je wat duidelijker zijn snap hem niet helemaal #103

 • info58

  met de PAS is de hoeveelheid NH3 bekend en wordt gestuurd door de provincie. iedereen dient een Nb vergunning te hebben echter een deel denkt  te worden gelegaliseerd op basis van voorgaande jaren. Dat is het nieuwe plafond en dus iedere koe die er meer op het bedrijf loopt zorgt er voor dat je een melding of nieuwe Nb aanvraag moet doen. De milieuvergunde situatie of de NB vergunde situatie zijn de max dieren die je mag houden ongeacht de aantallen melkveefosfaatrechten.
  bv stal gebouwd in 2008 voor 140 mk en geen nb aangevraagd.
  hoogste aantal dieren in 2013 100 mk
  1 juli 2015 125 mk aanwezig en dus mogelijk referentie fosfaat
  bij handhaving max 100 mk en 25 mk overschot fosfaat 
  aanvraag NB vergunning met mogelijk NH3 uit de salderingsbank alleen je weet niet of en wanneer en hoeveel 

 • tikka


  Info58.

   

  Met een geldige NB-wet zit je goed qua ammoniak, met een geldige milieuvergunning of melding in het kader van het activiteitenbesluit kunnen er toch problemen ontstaan als je het vergunde aantal dieren niet hebt gehouden.

  Kortom het lijkt er op dat er tot nu toe met de invoering van de PAS alleen maar legale ammoniakrechten ingenomen zijn. Of de beloofde ontwikkelingsruimte er ook echt komt zal de toekomst leren.

   

  Wat fosfaatrechten betreft lijkt het mij nog geen gelopen race, er zjn immers veel vragen te stellen bij de aanpak van Sharon. bijv. krijgt een boer fosfaatrechten voor dieren gehouden boven zijn nb-wet en of milieuvergunning? moeten er geen rechten gereserveerd worden voor maatschappelijk gewenste veehouderijvormen met veel weidegang en/of biologisch? moeten boeren die nooit een mest en/of fosfaatoverschot gehad hebben en over voldoende grond en vergunningen beschikken niet worden vrijgesteld van aankoop van rechten?

  Zoals de fosfaatrechten nu verdeeld gaan worden is er geen enkele stimulans voor meer grondgebondenheid en meer weidegang, voor sommige politieke partijen zal dit reacties oproepen.

   

  Als u NB-wet vergunning en milieuvergunning heeft van 500koeien en u had er 'maar' 200 begin juli, waar haalt u dan de benodigde fosfaatrechten vandaan om tot 500 te groeien.

 • Foxxy

  #106 , verhaal klopt ! Ook mijn vraag !

  knelgevallenregeling zou daar het hoofd over moeten buigen denk ik ?
  stal staat ,vergunningen zijn verleend , financiering is aangegaan !


 • Ishtar

  Zolang de belastingbetaler maar geen cent hoeft te betalen bij een knelgevallen regeling.
  De sector en de sector bestuurders wisten de regels, maar weigeren op tijd bij te sturen, en dus hebben cda en vvd en sgp ook volledig gefaald, de populisten.
  Maw, wanbeleid en wanbestuur.
  Dijksma heeft van het begin gezegt, ga je door het fosfaatplafond, dan komen er maatregelen, iedereen wist het.
  Dus nu er ineens maatregelen zijn is dat niet verbazingwekkend.
  Als er geld moet komen moet dat uit de sector komen, NZO heeft geld genoeg en anders bij LTO/ZLTO of bij vvd en sgp en cda gaan halen.
  Maw, geen cent van hardwerkende Nederlanders hun belastinggeld zou moeten gaan naar knelgevallen.

  Nederlandse burgers weten ineens dat boerenbestuurders dus bizar weinig verantwoordelijksgevoel hebben, laat staan visie, immers ze hebben er
  10 jaar over kunnen nadenken.....
  Als er geld van belastingbetalers komt voor deze regeling, hoop ik dat consumenten en burgers een mega claim indienen tegen NZO en LTO/ZLTO.

 • Foxxy

  Ishtar, wat ben je toch aanvallend ?

  ik snap LTO ,najk, en de meeste andere belangenbehartigers ook niet  !
   In de media zijn ALLE boeren negatief over de fosfaatwet, en zij zijn er blij mee ...????

 • kleine boer

  ho ho foxxy ik ben er blij mee

 • ALBA

  ik ook

 • brutus71

  Ik ben er inprincipe ook blij mee, maar blijf wantrouwig, ik vind het onredelijk dat ik als niet groeier zou worden afgeroomd om de groeiers wat extra te geven.

 • gjcamps


  Ja Foxxy, heel vreemd dat LTO, NAJK en NZO positief zijn. Waarschijnlijk weten ze meer van de uiteindelijke finetuning /knelgevallen regelingen. Maar je moet je wel afvragen of ze nog wel boeren vertegenwoordigen. De nu ontstane situatie van onduidelijkheid en complexe regelgeving hebben ze stilzwijgend toegestaan of nog erger niet aan de achterban gecommuniceerd. Beter was 5 jaar geleden duidelijke plannen maken zodat iedere ondernemer daarop kan sturen. Voor gokken kun je ook naar een casino gaan. Verder is het fosfaat quotum melkvee dubbel op, je moet namelijk de werkelijke fosfaat ook nog kunnen plaatsen. Al met al werkt dit allemaal zo kostprijsverhogend dat de Nederlandse melkveehouderij niet meer concurerent is tov Frankrijk, Belgie, Duitsland, Denemarken etc. Maar daar heeft deze regering sch..t aan, pomphouders aan de grens zijn ook falliet gegaan doen ze ook niets aan.
   

 • Mozes

  @Isthar #108, die hardwerkende Nederlanders hoor jij als uitkeringstrekker in ieder geval niet bij. 
  Jou reacties zijn standaard op de man/organisatie gericht zonder inhoudelijke visie op het onderwerp. 

 • info58

  #106
  op melkvee.nl geeft Cees Romijn al een aantal antwoorden. Daarnaast zal een knelgevallen regeling komen en wie daar voor in aanmerking komt en wat voor criteria daarvoor gelden? Ik weet wel hoe dat ik het liefst wil hebben en ik kan het nog goed verdedigen ook.
  Verder kan ik Lto/Nzo niet volgen in hun gedachtengang. Een beleid uitstippelen, terug geven aan de politiek en vervolgens met normen te werken  die voor zoete koek worden overgenomen van  een rapport opgesteld door ambtenaren die de conclusie al weten.
  Tel daarbij op de hoge financieringslasten van de bv melkveehouderij nederland en RABO kijkt via de achterdeur mee, kan van invloed zijn geweest.
  Lto heeft jarenlang getracht de quotumkosten naar beneden te krijgen, lobbywerk verricht, gepleit voor quotumbeurs, LTO melkloket opgericht enz
  En nu moeten we ook nog wat geld verdienen wat dat werd veel makkelijker als het quotum verdwenen was.

 • alco1

  @Mozes. Daarover gaf je een keer een mooi woord. Als je de COMPLEXCITEIT niet begrijpt, krijg je zulke domme reacties.

 • tikka


  Info58,

   

  In het geval 500 koeien vergund, maximaal 200 gehouden tot 2 juli. Ontstaat er toch een fosfaatrechtenprobleem als ik de antwoorden van Romijn lees.

  Of een knelgevallenregeling hierin gaat voorzien is mij en u kennelijk ook onduidelijk? We wachten rustig af.

  Succes in ieder geval.

   

 • agrarisch doordenker

  Hallo Ondernemers
  Ik ben ook lid van LTO maar deel hun mening niet dat er onderling (varkens en koeien) geen mogelijkheid bestaat om te verhandelen. Als een koeienboer varkens (fosfaat) kan kopen wordt de varkens sector ook meer grondgebonden en kan er voor de op de korte termijn verwachte stoppers een warmere sanering plaats vinden. Zo kan de melkveehouderij stector blijven doen waar ze goed in zijn! namelijk koeien melken.

 • roelofina10

  Hoe gaat dit met pachtbedrijfen , zijn de fosfaatrechten aan het bedrijf gebonden of aan de pachter als persoon

 • veldzicht

  Het blijft een moeilijke materie,een boer die net een stal heeft gebouwd voor 3 koeien per ha komt in de problemen als hij niet uit mag breiden,maar om dat extra dan maar bij de niet groeiers weg te halen dat klopt helemaal niet. bemestingsnormen verruimen is de oplossing, dus Charon Dijksma op naar Brussel.

 • Peerke1


  Gewoon een sckrikdraadje om heel B.V, Holland en alle boeren eruit en olifanten en wilde zwijnen er voor terug.

 • richar

  Het is voor mij een spannende tijd 2011 vergunningen aangevraagd ben  helaas nu aan het bouwen financiering rond gekregen en nu dit. Melkveehouder zijn in nederland is niet eenvoudig.
  Ik hoop dat er een nette regeling komt anders heb ik een heeel groot probleem.

 • fietser

  Onze lto moet eens wat harder optreden . Met het laten gaan ( verbod) op de nertsen houderij hebben we de 1e stap gezet tot de volledige sanering van alle dierhouderijen in Nl. Met zn allen op de barricaden . De landbouw export is de enigste reden dat NL het hoofd nog boven water heeft weten te houden.

 • frl

  Extensieve veehouder kunnen beter maar niet meer mest van intensieve laten komen,fosfaatrechten worden er duurder van en fosfaatgehaltes in grond en gewas worden er hoger van, en dan kun je zelf minder koeien houden.

 • W Geverink

  Dat het melkquotum zou worden vervangen door iets anders stond gezien de ambitie van de Nederlandse melkveehouder als een paal boven water. Door de aantallen grote nieuwe stallen kon men dat van kilometers ver aan zien komen. Achteraf heb ik gelijk gekregen. De mensen die voldoende ruimte hebben gelaten in hun budget om met goedkoop melkquotum meteen hun grote nieuwe stal vol te zetten zitten nu snor.

 • 344412

  Inderdaad #125, dit zat er al een paar jaar aan te komen, alleen was het niet te verkopen aan de achterban van LTO en de zuivel zolang er nog ruimte was. Eerst moest de wal het schip keren.

 • info58

  #106 en #107
  Donderdagavond is er een LTO bijeenkomst vakgroep melkveehouderij in Markelo. Het kon wel eens druk worden dus ik ga op voorhand een aantal vragen naar de inleiders mailen met het verzoek deze te beantwoorden.
  Als er bij jullie vragen zijn is het wellicht een idee om deze op soortgelijke bijeenkomsten ook te stellen om snel helderheid te krijgen

 • Venstra

  Intensieve bedrijven, beetje rommelen met kringloopwijzer en nog meer koeien.
  Extensieve bedrijven op slot.

 • diny


  hallo 118 , dit lost geen enkel probleem op voor de varkensboer

  nog meer mest

  dure varkensrechten, voor de rv boeren een lachertje

  rv fosfaat zal vele malen duurder zijn

  varkensboeren moesten een half jaar geleden hun eigen problemen tochoplossen

  ze hoefden niet op de koeie boeren te rekenen

  geheugenverlies? of past dit beter/goedkoper

   

 • landboer


  Wat ik dan nog steeds niet snap is waarom LTO en NZO grote voorstanders  waren van afschaffing van het melkquotum en vervolgens voorstanders zijn van nog meer andere quotums! Mozes leg mij dat eens uit!

 • tikka


  info58, ik ga niet meer naar info-avonden maar volg mijn eigen weg. Als ik voorheen op dergelijke avonden vragen stelde dan vonden ze dat een goede en ook terechte vraag die ze later op de avond zouden behandelen, vervolgens kwam men er niet meer op terug. Ik verwacht nog een hoop (politiek)gedoe voordat alles in kannen en kruiken is. en uiteraard lange tijd onzekerheid.

Laad alle reacties (127)

Of registreer je om te kunnen reageren.