Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Effect zwavel- en kalibemesting op grasland groot

Wemeldinge – Een gecombineerde stikstof- zwavel- en kalibemesting heeft een groot effect op de eerste en twee snede van grasland. Dat meldt CropSolutions naar aanleiding van een bemestingsonderzoek afgelopen voorjaar.

Op twee locaties op zand- en kleigrond in respectievelijk Moerstraten en Steenbergen is aanvullend op een bemesting van 25 ton rundveedrijfmest een stikstofgift gegeven van 75 kilo voor de eerste en 60 kilo voor de tweede snede. Een additionele zwavelgift van 47 kilo voor de eerste snede gaf een extra opbrengst van 350 tot 700 kilo drogestof in twee snedes.

Een eerste gift met naast stikstof en zwavel ook nog eens 50 kilo kali resulteerde in een extra productie van 850 tot 1.000 kilo droge stof per hectare ten opzichte van KAS in de eerste twee snedes. De kaligetallen in de proefvelden lagen op een gemiddeld tot hoog niveau.

Resultaten in lijn met proeven

De resultaten uit de proeven dit jaar liggen in lijn met proeven uitgevoerd in de periode 2011-2014. CropSolutions partners werken binnen het project Akkerbouwmatige ruwvoerteelt samen om te komen tot 15 ton droge stof productie in grasland en 20 ton droge stof productie in mais.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Je gaat bijna denken dat (drijf)mest goed is. Alles zit erin n-p-k-mg-s enz. Jammer dat duurbetaalde onderzoekers hetzelfde beweren, als mijn opa al wist in 1950.

 • haj146

  Pas op dat we hiermee ook niet aan een plafond komen...

 • agratax2

  @farmerbn. Opa wist dat mest goed was voor de grond. Opa wist niet dat zure regen ook zijn voordeel had. Zure regen betekent niet alleen dat er N uit de lucht valt maar nog meer Zwavelzuur uit de viese vuile kolen gestookte kachels en centrales. Toen we deze zure elementen uit de rookgassen haalden, daalde het S gehalte in de bodem en daalde tevens het opbrengend vermogen van de akkerbouw. Dit is gebleken bij proeven in o.a. Duitsland maar ook praktijkproeven van Nederlandse boeren die S als bladbemesting gaven enkele jaren gelden aan hun gewassen die gebreksverschijnselen vertoonden. Helaas dit soort kennis wordt door de wetenschap en de politiek ontkent in Nederland, omdat boeren proeven niet wetenschappelijk zijn. We moeten met elkaar doordrongen zijn van het feit dat alles waar TE voor staat niet goed is. Te veel en te weinig liggen soms heel dicht bij elkaar en die grens van te weinig mineralen gift is volgens mij onder politieke druk overschreden. 

 • farmerbn

  Mijn opa en vader hebben in het voorjaar altijd 100 kg kieseriet per ha gestrooid.

Of registreer je om te kunnen reageren.