Rundveehouderij

Nieuws 6653 x bekeken 23 reacties

Zorgen in Noorden om beperking melkveesector

Leeuwarden - De drie noordelijke provincies maken zich zorgen over het plan van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) voor productiebeperking van de melkveehouderij. Als deze beperking er daadwerkelijk komt, pleiten Friesland, Groningen en Drenthe voor een eerlijk en duurzaam systeem.

Dit moet de mogelijkheid voor grondgebonden groei openhouden. Het Noorden wil daarom graag met Dijksma meepraten over de verdere uitwerking van haar plannen voor de melkveehouderij.

Pleidooi voor eerlijke een duurzame regelgeving

De noordelijke gedeputeerden Kramer (Friesland), Staghouwer (Groningen) en Jumelet (Drente) zouden het betreuren als het Rijk met regelgeving komt. Maar ze hebben er wel begrip voor dat Dijksma het fosfaatplafond moet handhaven. Ze pleiten wel voor een eerlijke en duurzame regelgeving.

Productiebeperking koppelen aan grondgebondenheid

Voor de drie noordelijke provincies komt dit er op neer dat Dijksma een eventueel systeem voor productiebeperking koppelt aan grondgebondenheid. Dit stelden de sector zelf en zuivelorganisaties eerder ook voor. Grondgebondenheid houdt in dat een boer voldoende grond heeft voor de productie van voer en voor het 'kwijtraken' van de mest. Dat is goed voor milieu, landschap, natuur en weidegang.

 

Oneerlijk voordeel intensief bedrijf

De drie provincies vinden het niet eerlijk dat een intensief bedrijf voordelen heeft ten opzichte van een extensieve collega. Het kan in de ogen van de drie gedeputeerden niet zo zijn dat een intensief bedrijf met een flink fosfaatoverschot, zijn dier-, fosfaat- of productierechten kan behouden, terwijl een extensief bedrijf dat vóór de afschaffing van het melkquotum in stalruimte en grond investeerde, nu geen kans meer heeft om grondgebonden te groeien.

Fosfaatplafond melkvee al overschreden

Recent kwam het bericht naar buiten dat de Nederlandse melkveehouderij vorig jaar meer fosfaat uit mest produceerde dan landelijk was afgesproken. Samen met de mest van kippen en varkens dreigt de sector nu de maximum fosfaatproductie, die is vastgesteld door de EU, te overschrijden. Het Rijk onderzoekt wat de mogelijkheden voor een productiebeperking zijn, voor het geval de melkveebedrijven in de toekomst te veel blijven produceren.

Melkveehouderij belangrijk voor Noorden

De melkveehouderij en alle bedrijvigheid daaromheen is een belangrijke tak voor Friesland, Groningen en Drenthe. De sector heeft afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Niet alleen om te groeien maar juist ook om te verduurzamen, constateren de provincies.

Laatste reacties

 • joannes

  De tweespalt in aktie! 

 • Sjaak

  Het Noorden verweet het Zuiden altijd, de veroorzaker te zijn van de al jaren voortslepende mest- en milieuproblematiek.
  Hilarisch genoeg heeft het Noorden het veehouderijmodel van het Zuiden gecopieerd.... alleen dan in de overtreffende trap!

  Over tweespalt gesproken...;)

 • rmw

  Al die duizenden hectares nieuwe nep natuur zouden nu prima weer in cultuur gebracht kunnen worden! Dat geeft de economie pas een impuls! Verder is Friesland onderhand ook al flink intensief, alles grondgebonden is eerder minder als meer melk in Friesland... En akkerbouwers kunnen dan ook ineens alle hectares benutten om koeien te gaan melken? 

 • haj146

  Het wordt hoog tijd dat de mestplaatsingsruimte per hectare weer omhoog gaat! iedere keer maar minder en minder erop. Hoop mest op transport om voer weer aan te voeren. Is dat kringloopdenken of milieubewust? De huidige gewassen kunnen de mest zat gebruiken! Dat hele gezeur van fosfaatplafond is 1 linkse hobby

 • BO(skabout)ER


  wat een onzin Sjaak. De boeren in het noorden zijn bijna allemaal grondgebonden gegroeit. Behalve de branbanders/oostelingen die naar het noorden kwamen die groeien graag zonder grond.

  Als de boeren in het Noorden samen werken met de akkerbouwers is er meer dan genoeg grond voor ons. Laat de boeren in het zuiden hun eigen mest probleem oplossen.

  Natuurlijk heeft Aalderink gelijk maar dat gaat niet gebeuren. Ik zou zelf plijten voor vrije groei van 1 hec 2 koeien exclusief jongvee.

 • schooteind1

  Een bizar idee van de 3 noordelijke provincies. De melkveehouderij is immers nergens zo intensief dan in Friesland (zie de Boerderij van 2 juni). Men moet goed begrijpen dat datgene dat sommigen aan fosfaat of dierrechten erbij krijgen dit ten koste gaat van de andere collega's. Een veehouder uit gelderland zou dan moeten krimpen met zijn koeien om het voor de collega in friesland mogelijk te maken die stal van 200 koeien vol te zetten. Het moet niet gekker worden!!!!

 • joohoo

  Het kan niet zo zijn !!!!!!!!!!!!!!!, betekent het is al zover....

 • j.verstraten1

  LTO noord en NZO zijn flink aan het lobbyen geslagen, dat is mij wel duidelijk. Het zuiden zit nog onder het fosfaatplafond 2002 en dan is men ook nog zo onbeschaamd om te stellen dat intensieve bedrijven melkkoeien in moeten leveren. En dat noemt men 'eerlijk'?

 • eric12345

  inderdaad #6 het moet niet gekker worden.

 • frl

  fosfaatplafond / ha landbouwgrond=????? dan is het fosfaat eerlijk verdeeld,ze hadden nooit met mestverwerking moeten beginnen dan hadden we nu geen probleem.
  De intensieve konden eerst hun te veel aan mest op de (papier) grond van extensieve kwijt,nu die zelf zijn EIGEN grond weer wil benutten,ja dan zal er ergens anders ingekrompen moeten worden,anders worden ha dubbel geteld.

 • richardrdb

  Helemaal met het Noorden eens. Het kan niet zo zijn dat een extensief bedrijf niet meer zou mogen groeien in de toekomst omdat er door sommige bedrijven maar gebouwd wordt zonder dat ze extra grond aanschaffen. Dan stimuleer je de verkeerde bedrijven lijkt mij.

 • Elevage

  jongens jongens, dit is toch werkelijk mierenneuken op een postzegel.
  Houden de onzinnige regels dan nooit op??
  Gooi 80% eruit en laat mensen vóóruit gaan ipv achteruit

 • Peerke1


  Het is ze gelukt. Ze hebben de boeren onderling uit elkaar gedreven. Ze hebben de kracht van de boeren op deze manier alweer gehalveerd. Ze hebben van alle boeren makke lammetjes gemaakt.

 • japke33

  Helemaal mee eens Peerke, maar we laten het wel zelf gebeuren, met ons gezonde boerenverstand, staan we er naar te kijken en we doen niks. Behalve ja en amen zeggen op alle regels die ons opgelegd worden.

 • Jan van het Zand

  Grondgebondenheid daar is niks mis mee. Dat begrijpt zelfs een ondernemer met een intensief melkveebedrijf.
  Melkquotum nu weer instellen voor Nederland is daarmee klinkklare nonsens.

  Nederland is samen met Nieuw-Zeeland uniek in de wereld van de melkveehouderij. 
  Wat kwaliteit van de melk betreft is Nederland alleen echt uniek.

  Nederland heeft gronden die alleen benut kunnen worden met grasland. En gras laat zich heel goed lenen om daar melk van te maken met melkkoeien. Dat is de historische basis en ook het bepalende voor het imago van de Nederlandse melkveehouderij.
  Omdat akkerbouw en tuinbouw onvoldoende opleverde in vergelijking met de gesubsidieerde melkveehouderij, is er steeds meer grond in Nederland in gebruik gekomen ten dienste van de melkveehouderij.

  Het niet weiden van melkvee is on-nederlands. Dat wil niet zeggen, dat het niet kan. Maar daarmee gaat wel een verkoopargument verloren.

  Verse melkproducten is ook typisch iets Nederlands. 

 • Jan van het Zand

  Alle gekrakeel van de laatste 30 jaar over de mestwetgeving, heeft alleen maar geleid tot een zeer ingewikkelde regelgeving, met allerlei uitzonderingen etc etc.
  Bovendien is de regelgeving de laatste jaren niet tijdig klaar voor een volgend jaar. Dat gepolder met Jan en alleman maakt het niet duidelijker en werkt soms ook al averechts.

  Zolang er geen dierlijke mestverwerking tot kunstmest is gerealiseerd, is het niet onlogisch om de melkveehouderij volledig grondgebonden te maken/te houden. Uieteraard met uitzonderingen, die dan een aanpassingsperiode moeten krijgen om de grondgebondenheid te realiseren.

  Geen melkquotum en een fosfaatplafond gebaseerd op de hectaren grond in gebruik en/of ten dienste van de melkveehouderij. 
  Alle andere verzinsels maken het onnodig ingewikkeld, en dan ziet men door de bomen het bos niet meer, en bovendien wordt de afzet van dierlijke mest steeds duurder, en snijdt de melkveehouderij zich net als de varkens- en pluimveesector in de vingers.

  Stand-still dus tot de dierlijke mest als kunstmest kan worden afgezet.

 • Jan van het Zand

  We leven in de EU. Mooi toch, maar nog steeds werken de grenzen erg ingewikkelde regels in de hand.

  Wel mag ruwvoer van het buitenland Nederland in. Geen enkele belemmering.
  Maar met dat ruwvoer worden dieren gevoerd en ontstaat er dierlijke mest.
  Hoezo is er aan de invoer van ruwvoer geen uitvoer van dierlijke mest gekoppeld?
  Dat is raar? 

  Zo ook worden er akkerbouwproducten binnen de EU geproduceerd en in Nederland ingevoerd en opgevoerd aan de dieren. Daar komt dierlijke mest van.
  En waarom is ook hier niet de uitvoer van dierlijke mest niet gekoppeld aan de invoer van voedergrondstoffen????

  Conclusie: Elders in Europa wordt voer verbouwd voor de Nederlandse dierlijke sector, maar die naar Nederland exporterende landen doen dat niet met mineralen uit dierlijke mest, maar wel op basis van mineralen uit kunstmest. Is toch raar, niet waar......

 • Jan van het Zand

  En de mineralen voor de kunstmest worden deels van buiten de EU geïmporteerd. 

 • BO(skabout)ER

  In Friesland mag het fosfaat ten opzichte van 2002 wel hard zijn gestegen maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. In het noorden is bijna alleen maar veehouderij geen andere bedrijfstakken zoals kippen, varkens. We hebben hier nog ruimte zat en dan zullen wij moeten krimpen voor het zuiden? 

  Als je met de auto in Brabant rijd dan ruik je de veehouderij, in het noorden is het ruimtelijk en schoon. 

 • Jan van het Zand

  Een aantal jaren terug werd door WUR een onderzoek naar buiten gebracht met de toekomstkansen van de melkveehouderij in Nederland.
  Strekking: Als specialistisch melkveebedrijf moet je in de nabije toekomst toch wel minimaal 1.250.000 kg melk afleveren om te kunnen blijven bestaan.

  Dat was het startschot dat werd gegeven door de subsidiegraaiers in Wageningen.

  En menige adviseur en bouwonderneming en toeleverende industrie dook op de melkveehouders: Wil je melkveehouder blijven dan moet je uitbreiden.

  Er ging blijkbaar géén signaaltje naar de Tweede Kamer. Zo van, kijk uit. Straks kan je als toerist het platteland niet meer op, want dat is vol met melkkoeien.

  Iedereen hielp mee om de melkveehouderij in Nederland toch maar tot topsector te bombarderen. Er werd dik verdiend door iedereen, die meedeed aan de uitbreidingsdrang.

  De Rabobank haalde ook het WUR-rapport aan. Geld spielt keine Rolle. En de andere banken deden vrolijk mee.

  Pro-actief overheidsbeleid was mogelijk, maar de signalen kwamen niet door in Den Haag en ook niet in de provincies. Ja, in Brabant wel, maar dat had meer te maken met de melkgeiten.

  En zo zitten we anno 2015 met een knoeiboel en reactief beleid dreigt.

 • Jan van het Zand

  Een aantal jaren terug werd door WUR een onderzoek naar buiten gebracht met de toekomstkansen van de melkveehouderij in Nederland.
  Strekking: Als specialistisch melkveebedrijf moet je in de nabije toekomst toch wel minimaal 1.250.000 kg melk afleveren om te kunnen blijven bestaan.

  Dat was het startschot dat werd gegeven door de subsidiegraaiers in Wageningen.

  En menige adviseur en bouwonderneming en toeleverende industrie dook op de melkveehouders: Wil je melkveehouder blijven dan moet je uitbreiden.

  Er ging blijkbaar géén signaaltje naar de Tweede Kamer. Zo van, kijk uit. Straks kan je als toerist het platteland niet meer op, want dat is vol met melkkoeien.

  Iedereen hielp mee om de melkveehouderij in Nederland toch maar tot topsector te bombarderen. Er werd dik verdiend door iedereen, die meedeed aan de uitbreidingsdrang.

  De Rabobank haalde ook het WUR-rapport aan. Geld spielt keine Rolle. En de andere banken deden vrolijk mee.

  Pro-actief overheidsbeleid was mogelijk, maar de signalen kwamen niet door in Den Haag en ook niet in de provincies. Ja, in Brabant wel, maar dat had meer te maken met de melkgeiten.

  En zo zitten we anno 2015 met een knoeiboel en reactief beleid dreigt.

 • ries40


  Ze moeten in noorden niet mouwen. wij in het zuiden hebben veel minder fosfaat nodig per kg. melk ze kunnnen er nog iets van leren.

 • Tearpoal

  En zo heeft vrouwtje Sharon weer boeren tegen elkaar uitgespeeld.
  Van de LTO-bestuurders zou een regierol verwachten, maar helaas, deze zijn druk met hun bestuursbeloning prettig te besteden.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.