Rundveehouderij

Nieuws 15 reacties

‘Referentie kan ook voor melkvee in het verleden liggen’

Staatssecretaris Dijksma wil voor het zomerreces, dat op 
3 juli begint, duidelijk hebben hoe ze de fosfaatproductie van de melkveehouderij gaat begrenzen en op basis van welk referentiejaar.

‘Ik zit echt niet te wachten op dierrechten”, maakte Sharon Dijksma (Economische Zaken) begin 2013 duidelijk in haar eerste interview met Boerderij na haar aantreden eind 2012. Een van de eerste dossiers die ze onder ogen kreeg was de nasleep van procedures over de invoering van varkens- en pluimveerechten. Hetzelfde scenario dreigt nu opnieuw.

In een Kamerbrief van 1 juni over fosfaatproductie in 2014 verwijst Dijksma al aan het begin naar eerdere waarschuwingen dat er een productiebeperking komt voor melkvee als door de fosfaatproductie van melkvee het nationale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo wordt overschreden. En dat is in 2014 op een half miljoen kilo na ook gebeurd. En gezien de stijging van de melkproductie en andere signalen (lage slachtcijfers en een hogere import van melkvee) lijkt dat in 2015 zeker te gebeuren. De melkveestapel produceerde in 2014 op basis van de CBS-cijfers 86,1 miljoen kilo fosfaat, ruim een miljoen kilo meer dan het door de sector afgesproken plafond van 84,9 miljoen.


Drie opties

Voor het beperken van fosfaatproductie door melkvee noemt de staatssecretaris drie opties: dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf en een begrenzing via melkproductie per dier of bedrijf.

Verwijzend naar eerdere waarschuwingen heeft ze betere juridische kaarten om de referentie vast te leggen in het verleden, zoals in de pluimvee- en varkenssector is gebeurd. De referentie kan ook voor melkvee in het verleden liggen, stellen juristen.
Volgens Willem Bruil, directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht, gaat het erom dat boeren konden weten wat er gaat gebeuren. Alleen maar de aankondiging dat er ‘iets’ gaat gebeuren is niet voldoende. “In het algemeen zal er bij de keuze voor een referentiejaar in het verleden ook een regeling moeten komen voor de tussenperiode via een overgangsregeling of hardheidsclausule”, aldus Bruil.

Volgens Jacoline Kroon, advocaat bij A&S Advocaten, is een referentie in het verleden juridisch mogelijk om een situatie in het verleden te bevriezen, mits een knelgevallenclausule wordt opgenomen. Ze wijst erop dat hoe verder je teruggaat met een referentie, hoe meer er ondertussen rechtmatig kan zijn veranderd in situaties van bedrijven. “De knelgevallen worden dan alleen maar groter."

Knelgevallenregeling

Ook Joost de Rooij van Linssen ziet mogelijkheden. Hij stelt dat een knelgevallenregeling niet per se verplicht is. “Ontnemen, aantasten of reguleren van eigendom kan echter niet zomaar zonder schadevergoeding volgens het Europees verdrag voor de rechten van de mens”, aldus De Rooij. Dat kan anders worden als het te onderbouwen is, bijvoorbeeld door milieunormen.
In hoeverre terugwerkende kracht juridisch mogelijk is bij het invoering van melkveerechten, zal mede afhangen van hoe de regeling er gaat uitzien. Dijksma heeft andere referenties gebaseerd op een volledig jaar in het verleden. Voor de Melkveewet was dat 2013, en voor de aanvullende regeling om grondgebondenheid te regelen is de fosfaatproductie in 2014 de referentie. De grote vraag is nu of de zuivelketen er, ondanks grote belangenverschillen, op de valreep nog in slaagt de fosfaatproductie zelf te verminderen.

Over een paar weken is duidelijk hoe en op basis van welk jaar.

Laatste reacties

 • Trot

  wat al jaren niet is gelukt zal nu ook de zuivel keten  niet gaan reden 

 • Dysa

  En gaan makelaars/adviseurs en ander gespuis dan weer in fosfaat/dierechten handelen of gaat de overheid zelf loketje openen zodat geld binnen sector blijft, en sectoren elkaar onderling gaan saneren(liefst warm)

 • dedukeofhazzert

  2013 +2014÷2= nieuwe quotum?

 • Foxxy

  Doe dan maar 1955 , met 2,5 miljoen koeien !


 • CLM Culemborg

  Foxxy is de eerste melkveehouder die het aantal melkkoeien in 1955 voldoende vindt. Toen liepen er nl 1,51 milj. melkkoeien in NL.

  Alleen in 1983 en 1984 had Nederland meer dan 2,5 milj. melkkoeien!

  En meer dan 2,0 milj. koeien hebben we ook niet zo lang gehad, dat was van 1973 tot 1988.

 • Foxxy

  Sorry, huiswerk niet helemaal gedaan !
  feit blijft, dat het aantal koeien sinds 1955 ,in de zin van milieu verontreiniger zeker niet drastisch is toegenomen !

  heeft zelfs een afvalverwerkende functie erbij gekregen 

  gaan we dat balansen tegenover auto's,industrie, en internet (1 van de grootste milieuvervuilers!)

  dan is die vervuiling significant toegenomen !

  feitelijk betalen melkveehouders in dit geval dus de tol van andere vervuilers 
  (of is iemand een raar politiek spel aan het spelen over de ruggen van Nederlandse melkveehouders )

 • Foxxy

  Bijvoorbeeld : het aantal inwoners van Nederland in 1950 was rond de 10 miljoen 
  nu is dat 17 miljoen !
  die stijging is veel groter !
  laat daar eens een ammoniak berekening op los !

 • Foxxy

  Komt bij , iedereen slaat nu swinters mest op (in 1950 niet) en het wordt haast met chirurgische preciezie verdeeld over de hectares ! De Flevopolder is erbij gekomen (in hectares cultuurgrond dus redelijk in stand gebleven?) 

  dus nu ineens is het fosfaatplafond bereikt dankzij melkvee ?

  lol , dan is swinters uitrijverbod,samen met zodebemesten dus feitelijk altijd een schijnvertoning geweest !

 • Foxxy

  En als dan 1 van de 3 opties door mevrouw Dijksma een beperking van de melkproductie per koe zou zijn , betekent dat voor mij overduidelijk dat ze het verhaal niet snapt ,en diskwalificeert ze zich in mij overduidelijk voor haar post !


  Einde pleidooi

 • gradje1966@


  Hoeveel varkens en kippen zijn er minder sind 1983 ?

 • Tuig

  Hoeveel is de productie per koe toegenomen sinds laten we zeggen 1955 ? Denk dat de huidige koe de dubbele hoeveelheid mest produceert. 

 • CLM Culemborg

  Er zijn nu meer varkens en kippen dan in 1983 Lijten1966 (milj. dieren):

                                   1983     2014*
  Leghennen                  40,8     46,6  (+14%)
  Slachtkuikens              35,1     47,0  (+34%)
  Melk- en kalfkoeien      2,53     1,57  (-38%)
  Varkens                      10,7     12,2  (+15%) 


  De mest- / fosfaatproductie is wel afgenomen van 1984 tot 2014 (milj. kg):

  Mestproductie              99.739   74.089  (-26%)
  Fosfaatuitscheiding       255,3     172,3   (-33%)

 • haam

  Dit krijg je als je de informatie niet goed bestudeerd en iedereen elkaar napraat want in het artikel onder home van deze site in het artikel over de ........... dierrechten tot 2017 staat in de laatste alinea dat de hoge fosfaatproductie  komt omdat er zoveel gras is gegroeid  heeft het cbs berekend en niet door de dieren    om dan dierrechten of fosfaatrechten in te voeren is volkomen belachelijk

 • Foxxy

  Dus feitelijk is 40% mais beter dan maximaal 20%!
  daardoor is die regel dus klaarblijkelijk een mede-veroorzaker van het hoge fosfaat gehalte dit jaar evenals vorig jaar !

 • Gerjo-Kompier1

  # 13 en 14 . Misschien is het CBS vergeten dat de overvloedige grasgroei van 2014 nog deels in voorraad ligt, dus als geheel opgevoerd in berekening heeft genomen. Als dit zo is dan zal de door CBS 'berekende' fosfaatproductie voor 2015 mee gaan vallen, ondanks de toegenomen melkproductie en wordt het landelijk plafond in 2015 ook niet overschreden.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.