Rundveehouderij

Nieuws 6447 x bekeken 21 reacties

NAJK: fosfaatrechten bij overschrijding plafond

Utrecht - Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) pleit voor een beperking van de fosfaatproductie in de melkveehouderij via een systeem van fosfaatrechten, op het moment van overschrijding van het sectorfosfaatplafond. De vereniging heeft hiertoe besloten op basis van de huidige fosfaatproductiecijfers en de verwachte ontwikkeling in de melkveehouderij.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de fosfaatproductie van de veehouderij in 2014 op 172,3 miljoen kilo komt, gebaseerd op definitieve dieraantallen in 2014 en voorlopige voercijfers. Het door de EU opgelegde plafond ligt op 172,9 miljoen kilo. "Voor NAJK was dit een duidelijk signaal", zegt Koen Bolscher, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille melkveehouderij. "Het nationale fosfaatproductieplafond is een gegeven vanuit huidige regelgeving. Verruiming of overschrijding is voor NAJK op dit moment geen optie.

Ingehaald door de realiteit

In een paar weken tijd hebben we met onze provinciale bestuurders en leden uit onze klankbordgroepen melkveehouderij en intensief een traject van besluitvorming opgezet. Afgelopen week zijn we tot een gedragen, gezamenlijke visie gekomen."

De grens is voor de melkveehouderij nu bereikt stelt Bolscher. "We hadden dit graag anders gezien en het lijkt misschien raar om te pleiten voor een beperking maar we zijn ingehaald door de realiteit. We gaan niet doorschuiven of uitstellen. We moeten dit oplossen."

'Uitwisseling rechten niet tussen sectoren'

Het NAJK-bestuur, bestaande uit afgevaardigden uit alle provinciale AJK's, heeft ingestemd met een systematiek waarbij de melkveehouderij zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de overschrijding. Bolscher: "De inzet van NAJK is een systeem van fosfaatrechten. Uitwisseling van rechten tussen sectoren is daarbij in principe niet mogelijk. De fosfaatrechten op het individuele bedrijf worden gebaseerd op een referentiemoment in het verleden. We kiezen daarvoor het moment van forfaitaire overschrijding van het sectorplafond. De fosfaatrechten zijn in onze visie wel verhandelbaar binnen de sector."

'Beste keuze duurzame zuivelketen'

Bolscher gaat ook in op het verschil tussen de gewenste fosfaatrechten in de melkveehouderij en de bestaande systematiek van dierrechten in de pluimvee- en varkenshouderij. "Dijksma geeft ons drie opties in haar brief aan de Tweede Kamer. Van die drie keuzes bieden fosfaatrechten voor jonge ondernemers de beste oplossing. Fosfaatrechten bieden een ondernemer de ruimte om te sturen via vakmanschap en efficiëntie. Daarmee is dit de beste keuze voor een duurzame zuivelketen. Voor de overige sectoren kan het huidige systeem van dierrechten werken. Wij staan nu echter voor de keuze en kunnen daarin gebruikmaken van datgene wat we binnen de sector al hebben, zoals de KringloopWijzer."

NAJK wil snel duidelijkheid

Het NAJK wil snel duidelijkheid hebben van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie voor jonge boeren wil 'per direct' weten waar ze aan toe is, zowel omtrent het referentiemoment als het moment waarop het systeem in werking zal treden. Bolscher: "Belangrijk voor ons is ook dat dit systeem eindig is. De fosfaatrechtensystematiek heeft als doel de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond te brengen. Binnen dat fosfaatplafond zal de fosfaatkringloop leidend zijn in de bedrijfsontwikkeling en leiden tot een nieuw evenwicht."

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Het zal een heel eind helpen als ook de stikstofkringloop leidend zal worden. Op bedrijfsniveau een goed solide registratiesysteem in de geest van de Kringloopwijzer. Nu wordt er wel fosfaatruimte gecreeerd maar is in veel gevallen de stikstofruimte beperkend en moet kostbare fosfaat afgevoerd worden. De leading industry of Holland verdient NU duidelijkheid en een goede captain of Industry die Dijksma zal moeten worden (of zich zal moeten tonen want nu is leiderschap vereist) zal op heel korte termijn een systeem moeten neerleggen dat aan alle kanten doordacht en boervriendelijk is, want dat verdient de sector die Nederland overeind houdt.

 • rmw

  Het punt van snel duidelijkheid ben ik het helemaal mee eens, het is van de zotte om zo met melkveehouders aan te klooien als wat er nu gebeurt!! Ik dacht dat LTO een 'early warning' systeem had waardoor we nooit door het fosfaatplafond heen zouden gaan, niet dus... Maar de agrarische jongeren splitsen zich met dit standpunt af van de 'zuivel' sector? En gaan nu voor hun eigen visie? Nu komt er elke dag een club met hun eigen idee...?? 

 • tinus888

  een nieuw soort quotum dus,ze waren toch altijd voorstander van afschaffen melkquotering

 • BO(skabout)ER

  dat NAJK praat als een kip zonder kop, blij dat ik er nooit lid van ben geweest. 

 • Pieter5775

  Meneer de boskabouter, je hebt wel kritiek maar draag zelf eens een oplossing aan. Met de keuze van het NAJK hou je tenminste nog de meeste ondernemersruimte over!! Bedrijven die de boel goed voor elkaar hebben houden dan nog wat ruimte.

 • tinus888

  en welk referentiejaar? en hebben ze al een oplossing voor de knelgevallen die er dan gaan komen?

 • simpel boerke

  Beweiden gaat twee kanten op. Of alle koeien lopen over 10 jaar buiten als het verplicht wordt door overheid of melkfabriek. Komt er geen verplichting, zal ondanks alle goede voornemens de weidegang steeds verder terug lopen door verdergaande schaalvergroting waarbij weidegang steeds moeilijker inpasbaar wordt en door steeds diervriendelijkere stallen die gebouwd gaan worden.

 • simpel boerke

  Sorry, bovenstaande is bij verkeerde artikel geplaatst

 • alco1

  Verruiming van fosfaatplafond is geen optie voor NAJK.
  Dat zijn nog eens belangenbehartigers. Weg er mee!
  Zal wel weer gezegd worden om om de grote tafel te mogen blijven zitten. 

 • Jaap39

  Nog een paar jaar zo door hannesen en de stoppers staan in de rij om te verkopen..... NAJK de N van naïef?

 • tonny60

  in ieder geval een visie
  kun je van lto neitzeggen

 • lepercheron 46

  Eerst grond aankopen om uit te breiden, en dan opeens fosfaat rechten moeten kopen.
   Dit slaat toch nergens op
  Pieter 5775; Geen grond of afzet bij een ander op de grond, geen vee meer aanhouden of inkrimpen. De grote vervuilers worden beloond en de niet vervuiler word gestraft met het idee van de NAJK

 • Arnens

  Het najk voorstel is het meest eerlijke als je eraan toevoegd dat elke ha. 80 kg fosfaatreferentie heeft. Dan heb je 2 wegen voor bedrijfsontwikkeling, efficienty verbetering of grondaankopen. Duidelijker kan niet. Wie wil kan BEX/kringloopwijzer gebruiken of andere nog te onwikkelen instrumenten. Ook initiatieven om fosfaafkunstmest (struviet) te winnen uit mest, zou je kunnen inbouwen.

 • wmeulemanjr1

  Ik dacht dat je raak kon melken. Dus nu weer mooi niet dus. Wat een shit happening met de zelfopoffering als sector.

 • grolschzetor

  Whaha NAJK! Leuk dat ze nog wat zeggen.... ma doe maar dierrechten...net zo eerlijk tegenover onze collega's

 • melkveehouder .

  Wat een naïviteit van het NAJK om te pleiten voor niet uitwisselbaar tussen de sectoren. Jullie ontnemen enerzijds stoppers in de intensieve veehouderij de kans om warm gesaneerd te worden, en anderzijds starters de mogelijkheid om door te pakken. Jullie voorstel is de kool en de geit willen sparen. En wat doen jullie dan met de eis van grondgebondenheid? Moet je dan ook niet willen, want dat gaat ten koste van de akkerbouw. 
  Maar los van de hele discussie: niemand is verplicht om zijn fosfaatrechten te verkopen aan een bepaald iemand c.q. een melkveehouder. Nietwaar, NAJK?

 • Schraar

  Ik snap de interne discussie die ontstaat bij uitwisselbaarheid van fosfaatrechten tussen sectoren en toch is het rechtvaardig als het daar naar toe gaat. Veel melkveehouders hebben grond over met plaatsingsruimte die ze dadelijk niet kunnen benutten zonder eerst dier- of fosfaatrechten te kopen. 
  Deze plaatsingsruimte is in feite ingepikt door  de intensieve veehouderij met weinig of geen grond. De intensieve veehouderij met haar mest overschotten is ook de oorzaak van extreem strenge mestbeleid en het instellen van het fosfaatplafond in 2002. Tot op dit moment wordt de intensieve veehouderij bevoordeelt ten opzichte van de melkveehouderij omdat zij nog steeds grondloos door kunnen groeien en de melkveehouderij grond bij moet kopen als ze wil groeien.
  Het minste wat hier tegen over kan staan is wel de mogelijkheid om de rechten uitwisselbaar te maken zodat extensieve bedrijven hun ruimte makkelijker kunnen benutten en de mestproductie weer gelijkmatiger over het land verdeelt wordt.

 • DJ-D

  Doe de norm per ha omhoog en weg probleem. Grond word gigantisch uitgeput. Tenminste de klei bij ons hier.  Tis niet normaal hoeveel mineralen als er moeten worden bijgevoerd en steeds minder gras van het land komt.
  Systeem gaat zn doel voorbij. We moeten niet wachten dat de consument ook klachten gaat krijgen met mineralentekort, maar waarschijnlijk dan pas gaat het roer om. 

 • Koen Franken


  @ Schaar , de intensieve veehouderij heeft rechten , zij kunnen alleen groeien door  het  leasen of kopen van  rechten . Er komen geen kippen of varkens bij . De melkveehouderij heeft dit zelf veroorzaakt .

 • frl

  Fosfaat referentie 2013 gebruiken,die fosfaatoverschot 0 had kan dan nog groeien,de anderen door grondaankoop/huur.
  Mocht er dan nog te veel fosfaat zijn dan allemaal 5% per ha inleveren, ook die met 0 zijn we eerst allemaal gered,kunnen we later nog wel weer zien met aankoop/huur rechten of nationale pot.

 • Jan van het Zand

  De fosfaatproduktie gaat door het dak en de fosfaat armoede van de gronden is een feit.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.