Rundveehouderij

Nieuws 42 reacties

LTO: 'Fosfaatreferentie melkvee op basis van verleden bespreekbaar'

Den Haag – Een fosfaatproductieruimte op basis van een referentie in het verleden is voor LTO bespreekbaar.

Dat meldt Kees Romijn, voorzitter van LTO melkveehouderij, via het ledenblad Nieuwe Oogst. Verder ziet hij een belangrijk rol weggelegd voor een aanpak rond fosfaatefficiency. 'Niet vrijblijvend zoals vandaag, maar met een duidelijk taakstelling in de Kringloopwijzer.'

De efficiency-aanpak moet er toe leiden dat de melkveehouderij begin 2017 weer onder het fosfaatplafond (van 84,9 miljoen kilo) zit. Gebeurt dat niet, dan krijgt de melkveehouderij wat LTO betreft een fosfaatrechtenstelsel gebaseerd op de fosfaatruimte die nu wordt vastgezet. Hoe dat precies uitgewerkt wordt, is nu nog niet duidelijk.

De Federatieraad van LTO heeft vorige week op hoofdlijnen vastgesteld om de melkveehouderij weer binnen het fosfaatplafond te krijgen. Later deze week is er mogelijk opnieuw overleg met andere partijen in de zuivel. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de zuivelsector opgeroepen om uiterlijk 1 juli met een plan te komen waarmee de fosfaatproductie van de melkveehouderij onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo blijft. Als dat sectorplan geen afdoende garantie biedt, komt Dijksma zelf met maatregelen.

Laatste reacties

 • dedukeofhazzert

  Succes!!!

 • tikka


  Bespreekbaar? Net of je iets af te dwingen hebt als LTO.

 • Trot

  wat voor idee hebben ze morgen  het wordt een clubje veel geschreeuw weinigwol  

 • Mozes

  Dit is dus het compromis wat binnen LTO gesloten is: ZLTO kan naar buiten brengen dat de fosfaatproductie wordt beperkt met de kringloopwijzer terwijl tegelijk  fosfaatrechten worden vastgesteld op basis van het verleden. Productiebeperking op basis van deze vastgestelde fosfaatrechten wordt echter pas van kracht in 2017 wanneer duidelijk is dat de kringloopwijzer niets heeft opgeleverd. 
  We krijgen dus gewoon fosfaatrechten die pas over twee jaar van kracht worden zodat ze zichzelf bij ZLTO nog twee jaar voor de gek kunnen houden. 

 • 344412

  Juist, als het woord knelgeval dan maar niet gaat vallen.

 • dedukeofhazzert

  Is net de titanic muziek blijven spelen en net doen of het schip op volle snelheid om die ijsberg heen gevaren is.

 • alco1

  Duke. Er is helemaal geen 'ijsberg'. Die wordt erbij gefantaseerd.

 • j.verstraten1

  Werd vorig jaar de ZLTO voortdurend verweten dat zij uit zouden zijn op dierrechten, is het nu blijkbaar de enigste die in staat is om een route te bedenken om ze niet te willen is het ook niet goed.

 • robert1


  2017 past goed in de lijn van het onderzoek van het PBL om in 2017 te onderzoeken of rechten uitwisselbaar zouden moeten kunnen worden tussen sectoren.

 • Foxxy

  Kunnen we nog tot 2017 aan tafel schuiven in ons mooie pakkie !

  gewoon keihard nee zeggen tegen het fosfaatplafond , maar ja, daar ben je ballen voor nodig !

 • Mozes

  @Jos Verstraten #8, die reactie is bezijdens de waarheid. ZLTO was fel tegen grondgebondenheid zodat de zuidelijke melkveehouderij zich kon ontwikkelen tot een intensieve veehouderij naast de varkens en pluimveehouderij. Invoering van grondgebondenheid was een poging om overschreiding van het fosfaatplafond te voorkomen zonder dier of fosfaatrechten die veel luchtkapitaal creëeren. ZLTO was zo fel tegen grondgebondenheid dat ze liever accepteerden dat het fosfaatplafond werd overschreden en er dierrechten kwamen dan dat zij grondgebondenheid moesten accepteren. Voor ZLTO moest en zou de weg vrij blijven om in het zuiden een nieuwe intensieve veehouderij te ontwikkelen. 

 • DJ-D

  Is dit gunstig voor extensieve boeren?

 • alco1

  Weet je wel waardoor al die tweestrijd tussen de boeren ontstaat:
  We weten allemaal de weg naar Rome wel te vinden, maar van overheidswege sturen ze ons over allerlei binnenwegen en cirkelende bergpassen en dan krijg je discussie of we wel goed rijden?

 • b 100


  het is heel simpel voer gelijk oude melkqoutum in en je bent overal van af iedere boer weet gelijk hoe laat het is voor zijn bedrijf .jammer maar dit hebben wij boeren in nederland nodig om binnen de lijnen te blijven

 • simpel boerke

  @11 Mozes, lees @13 maar eens voordat je weer zo bekrompen reageert. Nederland is groter dan oost Nederland.  we lopen allemaal tegen grenzen,maar voor een ieder zijn die verschillend, waardoor al snel met een schuin oog na anderen gekeken wordt.

 • schoenmakers1

  die alco1 geeft heel vaak heel passende reacties, goed zo, ga zo door

 • Mozes

  @toon23, ZLTO was fel tegen grondgebondenheid omdat in Brabant te weinig grond is om grondgebonden te groeien. In het noorden is die grond er wel. Bij ons in Twente is het net als in Brabant: te veel boeren en te veel vee op te weinig grond. 

  Maar de ruimte in het noorden is toch niet gereserveerd voor alleen noordelijke boeren? Brabantse en Twentse boeren kunnen zich toch vrij vestigen in het noorden en zo gebruik maken van de ruimte die daar nog is? Als boeren uit gebieden die te vol zijn,  verhuizen naar gebieden waar nog ruimte is, ontstaat er ook ruimte voor de boeren die in de volle gebieden achterblijven. Dat is dus een win win situatie. ZLTO had er beter aan gedaan een vergaande grondgebondenheid te accepteren en zich daarnaast sterk te maken voor een steunregeling voor boeren die willen verhuizen. 

 • Herbert

  #bespreekbaar.... LTO gedraagt zich net als voetbal supporters bij FC Twente, ze denken dat zij het beleid bepalen ipv de directie/ bestuur. 
  Durf snel stelling te nemen, ondernemers hebben baat bij duidelijkheid.

 • mali

  ik heb een klein vermoeden dat de bemestingsnormen weer omhoog gaan , dit komt niet door een kip of varken maar door een koe...

 • ries40

  Het probleem is .Dat ze iedereen bang maken en dus heel veel koeien op stal zetten .
  Een vergunning krijgen wordt steeds moeilijker. En er zijn ieder jaar een HOOP STOPPERS HET PROBLEEM LOST ZICHZELF OP...

 • Ishtar

  Als ik De Federatieraad van LTO was, en specifiek ZLTO, zou ik,
  -pleiten vooe een convenant, werkt altijd om tijd te rekken.
  -2017 is toch een beetje te vroeg, ik zou 2035 nemen, met het doel om dan onder het fosfaatplafond te komen.
  -immers in 2013 waaren alle regels en beperkingen bekend, en hup in 2015 pardoes over het afgesproken (internationaal) plafond, niemand zag het aankomen, dus kan je dat ZLTO
  niet kwalijk nemen.
  -dit zijn toch dezelfde bestuurders, die 1,6 miljard euro boerengeld verdampt en verpruts hebben bij vion (moeten verkopen van ingredienten tak)?
  -de soap goes on!!!!!

 • Peerke1


  Hallo, laat elke vergunning in zijn waarde, ongeacht om wat voor reden deze vergunning tijdelijk minder gebruikt werd. Degene die het meeste fosfaat produceerden worden op deze manier beloond. En LTO wil deze boeren extra belonen ten koste van de zwakkere boeren. GROOT HELPT GROOT.

 • B. Heeren


  Wij zijn verplicht om mest te verwerken  deze fosfaat gaat naar het buitenland ook 70 % VAN DE FOSFAAT DIE IN MELK ZIT GAAT NAAR HET BUITENLAND. Wij laten ons gek maken door een stel hypocrieten . Er is helemaal geen probleem en als er wel een probleem is dan is dat er maar 55 kilo fosfaat per ha op mag en van een ha suikerbieten of goede mais komt 100 kg fofaat af. Waar lullen we toch over. Of is het om weer een legioen ambthenaren aan het werk te krijgen . mvg Theo Heeren

 • Ishtar

  Is dit nu HET plan wat de sector aan Dijksma gaat aanbieden, als DE oplossing van de sector voor huidige problemen en internationale afspraken?
  Wie kan dat uileggen?
  Lijkt me erg belangrijk.
  Kan de redactie van boerderij dat uitzoeken, of DIT het plan is wat de professionele sector de politiek en de samenleving aan gaat bieden?

 • j.verstraten1

  De melkveehouderij in brabant is net zo goed grondgebonden Mozes. Het aantal koeien per ha gras en snijmais wijkt niet af van elders in den lande. Het verschil is wie die grond opgeeft bij de gecombineeerde opgave. Als je via grond de veestapel wilt sturen zul je alleen eigendom en langdurige pacht moeten accepteren wil je daarmee onder het fosfaatplafond blijven. Dus dat wordt de volgende stap ?  Verder heb je een te rijke fantasie met je verhuissubsidie, ja die koeien die wil je wel laten verhuizen naar het noorden maar de boeren niet. En daar moet de ZLTO dan aan meewerken zeker.

 • frl

  wie keurig binnen zijn bemestings normen blijft met rust laten.

 • massan

  Ben het eens met reactie 23 en 25; wat zitten we toch te zeuren over een fosfaatplafond; als het fosfaat op een juiste manier wordt afgezet/verwerkt dan is er toch geen probleem met fosfaat. Door dit stomme fosfaatplafond (wat totaal geen waarde aangeeft) wordt alleen onrust gezaaid bij de melkveehouders; ze worden zelfs tegen elkaar opgezet; te triest voor woorden.
  Ook Romijn doet hier weer goed aan mee; zoals gewoonlijk. Waarom maakt LTO zich niet hard om uit te leggen dat er geen probleem is; verwerkte en afgezette mest naar het buitenland mag toch niet meetellen om te bepalen of dat het fosfaatplafond is bereikt. Zorg ook dat dierlijke mest de kunstmest mag vervangen (kunstmestproductie is zeer belastend voor het milieu).
  Romijn spreek je hiervoor uit en blijf niet meelullen met de politiek; ben er voor alle melkveehouders in Nederland.

 • BO(skabout)ER


  het hele fosfaatplafont is gewoon kolder. De melkveewet is wel genoeg.

 • alco1

  @ MOZES. Stop nu eens met een wig te drijven tussen ons boeren. 
  Het is alleen maar koren op de molen voor de anti's, die lachen dus ook alleen maar in hun vuistje, omdat jij voor hun het voortouw neemt. (Lees isthar)
  Het is niet meer dan logisch dat de ZLTO ook voor zijn boeren wil opkomen.
  Laten we eens respect tonen tegenover elkaar.
  Het is net het geloof. Je kunt daar alleen mee samen door één deur, als er respect is voor elkaar.
  Bij het geloof kun je je afvragen waarom er zoveel verschillende religies zijn en je daarbij afvragen of de Coaching er wel is.
  Zo is het ook in de regelgeving omtrent de mestwet. Deze is coaching is ook de oorzaak van de uiteenlopende meningen.
  Laten we hand in hand gaan tegen deze allerbelabberste verzindsels. 

 • Fermer

  @alco, nu verzet je je tegen regelgeving wat door de eigen LTO, deNed. overheid en de EU regelneven is afgesproken vwb het fosfaatplafond. Zou je hier j'e gelijk halen, wat ik niet aanneem, wat win je dan nog? Meer vee, maar de economische toestand voor de boeren zal er niet door verbeteren. Wanneer je dan toch tegen de politiek in wil gaan, doe het dan daar waar het duidelijke oneerlijke concurrentie betreft, zoals de invoer van producten van dieren die met hormonen behandelt zijn of GGO - producten of bijv vlees wat ingevroren geweest is en daarna weer als vers verkocht kan worden.
  Proberen iets te veranderen aan de politieke regels waardoor er meer geproduceertkan worden is leuk voor de omzet, maar moeten we niet vechten met een evengrote kans van slagen voor dingen die het inkomen van de boer positief kunnen beinvloeden? 

 • MKRouveen

  Wat wordt er weer simpel gedacht hier. Het probleem lost zichzelf op? Het fosfaatplafond is onzin? Misschien, maar het is er wel en wij hebben ons eraan te houden. De grote groeiers met hun grote praat kunnen wel eigenwijs en brutaal de kop er voor gooien maar dat gaat ons de derogatie kosten en dan zijn we allemáál de klos.

  Fosfaatproductieruimte op basis van het verleden en groei met grond onderleggen: gráág! Derogatie veilig, imago gered, geen gezeik met de politiek.

 • alco1

  Emmerei en Rouveen. Ik praat niet voor mezelf, maar in landsbelang.
  De landbouw is nog de enigste poot waar onze economie op draait en daar moeten we zuinig op zijn en dus moeten we kunnen produceren waar we de concurrentie mee aan kunnen en dus niet met allerlei kostenverhogende onzinnige regels uit de markt worden gedrukt.

 • Jan van het Zand

  Op 1 april 1984 ging de Superheffing van start: Melkquotering.
  Sinds 1986 is de mestwetgeving van start gegaan.
  Op 1 april 2015 is de Superheffing opgeheven: Geen melkquotering.
  Melk wat je melken kunt. Melk is de witte motor.

  Hoezo fosfaatplafond voor de melkveehouderij?
  Als de akkerbouwers massaal melkkoeien gaan houden dan is dat toch hun keuze. De mestwetgeving staat dat toe vanwege de grondgebondenheid.
  De intensieve melkveehouderij lost zelf maar het mestafzetprobleem op, en indien nodig bepaal een standstill-periode voor deze bedrijven, totdat ze het mestprobleem hebben opgelost. Maar val andere bedrijven en ondernemers er niet lastig mee.

 • Jan van het Zand

  Al vaak hebben we gehoord het principe: De vervuiler betaalt. 

  Nu prima. Pas het toe. De intensieve melkveehouderij betaalt. En de grondgebonden melkveehouderij kan het geld aan andere leuke dingen besteden.

  Is dat nu zóo moeilijk. 

  Nee, maar Sharon Dijksma moet eens lef tonen, en niet eindeloos doorpolderen met de zittende melkveehouders en landbouworganisaties, die door hun inspraak alle regelgeving onnodig ingewikkeld maken. En weer voor administratieve lasten zorgen.

 • Fermer

  @alco, je praat dus niet meer voor jezelf of voor je collega's, de boerenstand, maar in het landsbelang. Toevallig zit heel den Haag vol met mensen die gekozen zijn en er zitten voor het 'landsbelang'. De invoering van de Euro, landsbelang, de vorming van de 'grote EU 28', landsbelang, het Groningse gas wegpompen en de opbrengst al bij voorbaat verkwanselen, landsbelang, en ga zo maar door.
  De enigste manier voor jou om jou landsbelang te dienen is opkomen voor een rendabele Nederlandse landbouw. Laat het grote landsbelang maar aan de democratisch gekozenen in den Haag over, beter zal dat toch niet worden.

 • alco1

  Landsbelang betekend trots zijn op je boeren. Dat wil ik duidelijk maken.

 • Fermer

  @alco, deze definitie van landsbelang kende ik nog niet van jou, maar als dat zo is heb je nog heel wat werk te verzetten en dan niet hier op het forum.

 • bb40

  Lto springt weer vol overtuiging in de fuik, misschien had de overheid wel een milder voorstel in gedachten maar de vergaderboeren van lto zijn ze al voor. 
  Wanneer gaat de lto eens afslanken en alleen in actie komen als de situatie daar om vraagt. 

 • Hr19

  Ik denk dat het net zo gaat als de melkquotering in 1984. Fostaatrechten op basis van 2013 of 2014. Daarover een procent of vijf korting voör de 'knelgevallen'. De groeiers worden weer beloond met dank van LTO die geen melkveerechten wilde. Melkveerechten hadden op basis van quotum gemoeten in 2014 of eerder.

 • Foxxy

  Er is geen fosfaat-probleem !

  er is een fosfaat-plafond (wat bij overschrijding vanuit Brussel GEEN CONSEQUENTIES heeft !)

  kiest Nederland (Sharon) nu voor economisch afknijpen van de melkveesector ? (Die gelijk van grootte is met 1955)

  Of kiest Nederland  voor een economische groei !?

  (Boerderij postte in een artikel dat Brussel geen consequenties heeft bij overschrijding plafond !)

 • auto35

  Dat domme gezeur over fosfaatplafond moest maar eens stoppen. Boeren verenigt u. Fransen kunnen wel wat afdwingen. En wij?????!!!!!

 • hornblower

  Sorry mensen , LTO heeft alleen bestaansrecht door diegene die daar lid van is, dus opzeggen lijkt me een optie.  En ga van de centen een keertje  ( extra ) van op vakantie . goed voor boer en zn gezin.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.